Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Claes Nilsson har sett under 2017.

Claes Nilsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-10-28 Häradsskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-10-07 Häradsskär
Vitnäbbad islom Gavia adamsii 2017-10-06 Häradsskär
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-03 Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-18 Häradsskär
Prutgås Branta bernicla 2017-09-17 Häradsskär
Bivråk Pernis apivorus 2017-09-17 Häradsskär
Stäpphök Circus macrourus 2017-09-08 Mjölby golfklubb
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-08-10 LFK-tornet
Törnskata Lanius collurio 2017-08-09 Mörbyslätten
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-06 Nybro
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-07-30 Nybro
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-30 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-11 LFK-tornet
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra dammen
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Gök Cuculus canorus 2017-05-26 Grebo badplats
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-26 Vist kyrka
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-26 Sturefors slott
Ängshök Circus pygargus 2017-05-17 Örberga
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Högby kulle
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-05-17 Sättunaviken
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-17 Sättunaviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-17 Sättunaviken
Årta Anas querquedula 2017-05-16 Norra dammarna
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-16 Norra dammarna
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-14 Häradsskär
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-13 Häradsskär
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-13 Häradsskär
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-13 Häradsskär
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Häradsskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-13 Häradsskär
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-05-12 Häradsskär
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-10 Sättunaviken
Tornseglare Apus apus 2017-05-10 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2017-05-10 Sättunaviken
Svartnäbbad islom Gavia immer 2017-05-07 Häradsskär
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-07 Häradsskär
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-07 Häradsskär
Silltrut Larus fuscus 2017-05-07 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-05-07 Häradsskär
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-07 Häradsskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-07 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-06 Häradsskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradsskär
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-04 Nybro
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-03 Södra dammen, Gärstad
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-05-03 Härna Björkegård
Grönbena Tringa glareola 2017-05-03 LFK-tornet
Storlom Gavia arctica 2017-05-01 Stora Lund
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-01 Stora Lund
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-01 Stora Lund
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-01 Stora Lund
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-01 Stora Lund
Backsvala Riparia riparia 2017-05-01 Stora Lund
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-01 Stora Lund
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-01 Stora Lund
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-01 Omberg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Stora Lund
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-04-30 Mantorp
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-28 Stora Lund
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-28 Vadstena reningsverk
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-28 Stora Lund
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-27 Trollstigen 2
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-27 Hovtornet
Hussvala Delichon urbica 2017-04-27 Kaga kyrka
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-26 Bergadammen
Svärta Melanitta fusca 2017-04-20 Stora Lund
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-04-20 Nybro
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-16 Sättunaviken
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-16 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-15 Nybro
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-15 Björsäter
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-15 Värna
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-03 Ombergs golfbana
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-03 Ombergsliden
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-03 Stora Lund
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-03 Nybro
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-03 Sättunaviken
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-03 LFK-tornet
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-03 Nybro
Skedand Anas clypeata 2017-03-31 Norra dammarna
Rödspov Limosa limosa 2017-03-31 Norra dammarna
Rödbena Tringa totanus 2017-03-31 Norra dammarna
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-31 Trutdammen, Gärstad
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Norra dammarna
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-31 Sya
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-25 Trollstigen 2
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-03-24 Borensberg
Rördrom Botaurus stellaris 2017-03-23 Hovtornet
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-03-23 Bjälbo kyrka
Kattuggla Strix aluco 2017-03-23 Tinnerö
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-23 Skurebo, Malexander
Bergand Aythya marila 2017-03-22 Tuna gård
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-19 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2017-03-19 Häradsskär
Smålom Gavia stellata 2017-03-19 Häradsskär
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-19 Häradsskär
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-19 Skinstad
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-03-19 Häradsskär
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-19 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-03-19 Häradsskär
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-03-19 Häradsskär
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Häradsskär
Röd glada Milvus milvus 2017-03-18 Kisa
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-17 Sättunaviken
Rapphöna Perdix perdix 2017-03-17 Sättunaviken
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-03-17 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2017-03-17 Sättunaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-17 Sättunaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-17 Sättunaviken
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-17 Sättunaviken
Snatterand Anas strepera 2017-03-13 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-13 Nybro
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-13 Nybro
Kricka Anas crecca 2017-03-09 Nybro
Trana Grus grus 2017-03-09 Nybro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-05 Frökärret
Brunand Aythya ferina 2017-03-03 Breviksnäs
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-03 Ekön
Tordmule Alca torda 2017-03-03 Ekön
Spillkråka Dryocopus martius 2017-03-03 Breviksnäs
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-03 Ekön
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-01 Ö Skrukeby
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Trolleflod
Salskrake Mergus albellus 2017-02-23 Stångåmynningen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-23 Kaga kyrka
Råka Corvus frugilegus 2017-02-23 Nybro
Berguv Bubo bubo 2017-02-23 Linköpings kommun
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-02-23 Linköpings kommun
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-30 Trutdammen, Gärstad
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-28 Ekängdalgången
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-28 Ekängdalgången
Sädgås Anser fabalis 2017-01-27 Sättuna samhälle
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-27 Sättuna samhälle
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-22 Prästtomta
Talltita Parus montanus 2017-01-22 Prästtomta
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-22 Kungs Norrby
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-22 Cloetta, Ljungsbro
Gröngöling Picus viridis 2017-01-22 Bondeby
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-19 Ytterby naturreservat
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-19 Ytterby naturreservat
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-12 Vrinnevisjukhuset
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-10 Grebo badplats
Stjärtand Anas acuta 2017-01-09 Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-09 Meandern, Nykvarn
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-09 Långa Lisa
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-09 Nykvarn
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Nykvarn
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-08 Skonberga
Vigg Aythya fuligula 2017-01-08 Vadstenaviken
Sjöorre Melanitta nigra 2017-01-08 Stora Lund
Småskrake Mergus serrator 2017-01-08 Stora Lund
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-08 Stora Lund
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-08 Stora Lund
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-08 Älgsjö
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-08 Skonberga
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-08 Vadstena reningsverk
Sothöna Fulica atra 2017-01-08 Hästholmen
Fiskmås Larus canus 2017-01-08 Stora Lund
Havstrut Larus marinus 2017-01-08 Hästholmen
Skogsduva Columba oenas 2017-01-08 Västerlösa
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-08 Vadstena
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-08 Stora Lund
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-08 Vadstena reningsverk
Svartmes Parus ater 2017-01-08 Hjässan, Omberg
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-08 Älgsjö
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-08 Hjässan, Omberg
Grågås Anser anser 2017-01-07 Flistadsrakan
Bläsand Anas penelope 2017-01-07 Kungsbro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-07 Härna gård
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-07 Kvinnslunda
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-07 Berg
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-07 Kungskvarn
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-07 Kvinnslunda
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-01-06 Trollstigen 2
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-04 Trollstigen 2
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-03 Berga C
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-03 Tinnerbäcken
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-02 Härnaviken
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-02 Mantorp
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-02 Albacken
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 infarten, Nybro
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-02 Infarten, Vallby
Entita Parus palustris 2017-01-02 Trollstigen 2
Korp Corvus corax 2017-01-02 Tornby
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Braskens bro
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Pumpbron
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Braskens bro
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-01 Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Nykvarn
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Nykvarn
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Ånestad
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Trollstigen 2
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-01 Nykvarn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Trollstigen 2
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Trollstigen 2
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Trollstigen 2
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Trollstigen 2
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Trollstigen 2
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Trollstigen 2
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Trollstigen 2
Skata Pica pica 2017-01-01 Trollstigen 2
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Trollstigen 2
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Braskens bro
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Ånestad
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Trollstigen 2
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Trollstigen 2
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Trollstigen 2
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Braskens bro
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Trollstigen 2
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Trollstigen 2