Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Claes Nilsson har sett under 2017.

Claes Nilsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-10-28 Häradsskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-10-07 Häradsskär
Vitnäbbad islom Gavia adamsii 2017-10-06 Häradsskär
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-03 Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-18 Häradsskär
Prutgås Branta bernicla 2017-09-17 Häradsskär
Bivråk Pernis apivorus 2017-09-17 Häradsskär
Stäpphök Circus macrourus 2017-09-08 Mjölby golfklubb
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-08-10 LFK-tornet
Törnskata Lanius collurio 2017-08-09 Mörbyslätten
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-06 Nybro
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-07-30 Nybro
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-30 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-11 LFK-tornet
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra dammen
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Gök Cuculus canorus 2017-05-26 Grebo badplats
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-26 Vist kyrka
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-26 Sturefors slott
Ängshök Circus pygargus 2017-05-17 Örberga
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Högby kulle
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-05-17 Sättunaviken
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-17 Sättunaviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-17 Sättunaviken
Årta Anas querquedula 2017-05-16 Norra dammarna
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-16 Norra dammarna
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-14 Häradsskär
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-13 Häradsskär
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-13 Häradsskär
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-13 Häradsskär
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Häradsskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-13 Häradsskär
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-05-12 Häradsskär
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-10 Sättunaviken
Tornseglare Apus apus 2017-05-10 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2017-05-10 Sättunaviken
Svartnäbbad islom Gavia immer 2017-05-07 Häradsskär
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-07 Häradsskär
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-07 Häradsskär
Silltrut Larus fuscus 2017-05-07 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-05-07 Häradsskär
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-07 Häradsskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-07 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-06 Häradsskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradsskär
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-04 Nybro
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-03 Södra dammen, Gärstad
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-05-03 Härna Björkegård
Grönbena Tringa glareola 2017-05-03 LFK-tornet
Storlom Gavia arctica 2017-05-01 Stora Lund
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-01 Stora Lund
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-01 Stora Lund
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-01 Stora Lund
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-01 Stora Lund
Backsvala Riparia riparia 2017-05-01 Stora Lund
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-01 Stora Lund
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-01 Stora Lund
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-01 Omberg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Stora Lund
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-04-30 Mantorp
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-28 Stora Lund
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-28 Vadstena reningsverk
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-28 Stora Lund
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-27 Trollstigen 2
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-27 Hovtornet
Hussvala Delichon urbica 2017-04-27 Kaga kyrka
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-26 Bergadammen
Svärta Melanitta fusca 2017-04-20 Stora Lund
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-04-20 Nybro
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-16 Sättunaviken
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-16 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-15 Nybro
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-15 Björsäter
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-15 Värna
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-03 Ombergs golfbana
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-03 Ombergsliden
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-03 Stora Lund
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-03 Nybro
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-03 Sättunaviken
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-03 LFK-tornet
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-03 Nybro
Skedand Anas clypeata 2017-03-31 Norra dammarna
Rödspov Limosa limosa 2017-03-31 Norra dammarna
Rödbena Tringa totanus 2017-03-31 Norra dammarna
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-31 Trutdammen, Gärstad
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Norra dammarna
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-31 Sya
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-25 Trollstigen 2
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-03-24 Borensberg
Rördrom Botaurus stellaris 2017-03-23 Hovtornet
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-03-23 Bjälbo kyrka
Kattuggla Strix aluco 2017-03-23 Tinnerö
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-23 Skurebo, Malexander
Bergand Aythya marila 2017-03-22 Tuna gård
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-19 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2017-03-19 Häradsskär
Smålom Gavia stellata 2017-03-19 Häradsskär
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-19 Häradsskär
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-19 Skinstad
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-03-19 Häradsskär
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-19 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-03-19 Häradsskär
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-03-19 Häradsskär
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Häradsskär
Röd glada Milvus milvus 2017-03-18 Kisa
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-17 Sättunaviken
Rapphöna Perdix perdix 2017-03-17 Sättunaviken
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-03-17 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2017-03-17 Sättunaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-17 Sättunaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-17 Sättunaviken
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-17 Sättunaviken
Snatterand Anas strepera 2017-03-13 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-13 Nybro
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-13 Nybro
Kricka Anas crecca 2017-03-09 Nybro
Trana Grus grus 2017-03-09 Nybro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-05 Frökärret
Brunand Aythya ferina 2017-03-03 Breviksnäs
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-03 Ekön
Tordmule Alca torda 2017-03-03 Ekön
Spillkråka Dryocopus martius 2017-03-03 Breviksnäs
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-03 Ekön
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-01 Ö Skrukeby
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Trolleflod
Salskrake Mergus albellus 2017-02-23 Stångåmynningen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-23 Kaga kyrka
Råka Corvus frugilegus 2017-02-23 Nybro
Berguv Bubo bubo 2017-02-23 Linköpings kommun
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-02-23 Linköpings kommun
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-30 Trutdammen, Gärstad
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-28 Ekängdalgången
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-28 Ekängdalgången
Sädgås Anser fabalis 2017-01-27 Sättuna samhälle
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-27 Sättuna samhälle
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-22 Prästtomta
Talltita Parus montanus 2017-01-22 Prästtomta
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-22 Kungs Norrby
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-22 Cloetta, Ljungsbro
Gröngöling Picus viridis 2017-01-22 Bondeby
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-19 Ytterby naturreservat
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-19 Ytterby naturreservat
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-12 Vrinnevisjukhuset
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-10 Grebo badplats
Stjärtand Anas acuta 2017-01-09 Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-09 Meandern, Nykvarn
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-09 Långa Lisa
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-09 Nykvarn
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Nykvarn
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-08 Skonberga
Vigg Aythya fuligula 2017-01-08 Vadstenaviken
Sjöorre Melanitta nigra 2017-01-08 Stora Lund
Småskrake Mergus serrator 2017-01-08 Stora Lund
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-08 Stora Lund
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-08 Stora Lund
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-08 Älgsjö
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-08 Skonberga
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-08 Vadstena reningsverk
Sothöna Fulica atra 2017-01-08 Hästholmen
Fiskmås Larus canus 2017-01-08 Stora Lund
Havstrut Larus marinus 2017-01-08 Hästholmen
Skogsduva Columba oenas 2017-01-08 Västerlösa
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-08 Vadstena
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-08 Stora Lund
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-08 Vadstena reningsverk
Svartmes Parus ater 2017-01-08 Hjässan, Omberg
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-08 Älgsjö
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-08 Hjässan, Omberg
Grågås Anser anser 2017-01-07 Flistadsrakan
Bläsand Anas penelope 2017-01-07 Kungsbro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-07 Härna gård
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-07 Kvinnslunda
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-07 Berg
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-07 Kungskvarn
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-07 Kvinnslunda
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-01-06 Trollstigen 2
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-04 Trollstigen 2
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-03 Berga C
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-03 Tinnerbäcken
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-02 Härnaviken
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-02 Mantorp
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-02 Albacken
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 infarten, Nybro
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-02 Infarten, Vallby
Entita Parus palustris 2017-01-02 Trollstigen 2
Korp Corvus corax 2017-01-02 Tornby
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Braskens bro
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Pumpbron
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Braskens bro
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-01 Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Nykvarn
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Nykvarn
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Ånestad
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Trollstigen 2
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-01 Nykvarn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Trollstigen 2
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Trollstigen 2
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Trollstigen 2
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Trollstigen 2
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Trollstigen 2
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Trollstigen 2
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Trollstigen 2
Skata Pica pica 2017-01-01 Trollstigen 2
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Trollstigen 2
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Braskens bro
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Ånestad
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Trollstigen 2
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Trollstigen 2
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Trollstigen 2
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Braskens bro
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Trollstigen 2
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Trollstigen 2