Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Claes Nilsson har sett under 2012.

Claes Nilsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Hökuggla Surnia ulula 2012-11-19 Värö, Linköping
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2012-11-17 Mormorsgruvan
Lappsparv Calcarius lapponicus 2012-10-12 Häradsskär
Hornuggla Asio otus 2012-10-12 Häradsskär
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2012-10-10 Häradsskär
Stäpphök Circus macrourus 2012-09-28 Infarten, Nybro
Prutgås Branta bernicla 2012-09-22 Häradsskär
Silltrut Larus fuscus 2012-09-22 Häradsskär
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2012-09-21 Vreta Kloster kyrka
Småsnäppa Calidris minuta 2012-08-24 Sjötuna udde
Rostand Tadorna ferruginea 2012-08-18 Härnaviken
Bivråk Pernis apivorus 2012-08-09 E4, Ödeshög
Tjäder Tetrao urogallus 2012-08-05 Kärnskogs mosse
Kustpipare Pluvialis squatarola 2012-08-05 Sjötuna udde
Röd glada Milvus milvus 2012-08-05 Sjötuna udde
Skäggmes Panurus biarmicus 2012-08-05 Sjötuna udde
Myrspov Limosa lapponica 2012-08-04 Sättunaviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2012-07-30 Sättunaviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2012-07-30 Sättunaviken
Svarttärna Chlidonias niger 2012-07-07 Glänås
Lärkfalk Falco subbuteo 2012-07-01 Rimforsa
Flodsångare Locustella fluviatilis 2012-06-27 Lambohov
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2012-06-12 Tinnerbäcken
Vaktel Coturnix coturnix 2012-06-04 Härna Björkegård
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2012-05-30 Normlösa kyrka
Kornknarr Crex crex 2012-05-28 Kaga kyrka
Härmsångare Hippolais icterina 2012-05-25 Landeryds golfbana
Kärrsnäppa Calidris alpina 2012-05-21 Sättunaviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2012-05-21 Härnaviken
Turkduva Streptopelia decaocto 2012-05-20 Häradsskär
Gök Cuculus canorus 2012-05-20 Hultsbruk
Roskarl Arenaria interpres 2012-05-19 Häradsskär
Skräntärna Sterna caspia 2012-05-19 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2012-05-19 Häradsskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2012-05-19 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2012-05-18 Häradsskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2012-05-18 Häradsskär
Törnskata Lanius collurio 2012-05-18 Gryt
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2012-05-18 Häradsskär
Trädgårdssångare Sylvia borin 2012-05-15 Trollstigen 2
Vattenrall Rallus aquaticus 2012-05-12 Svanshals ängar
Fjällpipare Charadrius morinellus 2012-05-12 Bjälbo kyrka
Backsvala Riparia riparia 2012-05-12 Svanshals ängar
Näktergal Luscinia luscinia 2012-05-12 Alvastra pålbyggnad
Gräshoppsångare Locustella naevia 2012-05-12 Alvastra pålbyggnad
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2012-05-12 Glänås
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2012-05-12 Glänås
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2012-05-11 Frössle
Tornseglare Apus apus 2012-05-11 Ledberg kyrka
Småspov Numenius phaeopus 2012-05-11 Forsa
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2012-05-04 Härnaviken
Stenfalk Falco columbarius 2012-05-04 Sättunaviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2012-05-04 Härnaviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2012-05-04 Sättunaviken
Jorduggla Asio flammeus 2012-05-04 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2012-05-04 Sättunaviken
Silvertärna Sterna paradisaea 2012-05-03 Stora Lund
Hussvala Delichon urbica 2012-05-03 Stora Lund
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2012-05-03 Skänninge
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2012-05-03 Stora Lund
Törnsångare Sylvia communis 2012-05-03 Stora Lund
Trädlärka Lullula arborea 2012-04-30 Fröjerums våtmark
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2012-04-30 Norsholm
Ärtsångare Sylvia curruca 2012-04-30 Norsholms naturreservat
Svarthätta Sylvia atricapilla 2012-04-30 Fröjerums våtmark
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2012-04-29 Trollstigen 2
Årta Anas querquedula 2012-04-26 Sättunaviken
Bergand Aythya marila 2012-04-26 Sättunaviken
Brushane Philomachus pugnax 2012-04-26 Sättunaviken
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2012-04-26 Sättunaviken
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2012-04-26 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2012-04-26 Sättunaviken
Buskskvätta Saxicola rubetra 2012-04-26 Sättunaviken
Fasan Phasianus colchicus 2012-04-26 Grebo kyrka
Grönbena Tringa glareola 2012-04-26 Frökärret
Ladusvala Hirundo rustica 2012-04-26 Edhaga våtmark
Göktyta Jynx torquilla 2012-04-26 Frökärret
Trädpiplärka Anthus trivialis 2012-04-25 Vattentornet. Lkpg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2012-04-25 Vattentornet, Lkpg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2012-04-25 Vattentornet, Linköping
Ringtrast Turdus torquatus 2012-04-19 Ombergsliden
Svarthakedopping Podiceps auritus 2012-04-17 Södra dammen, Gärstad
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2012-04-17 Södra dammen, Gärstad
Fisktärna Sterna hirundo 2012-04-13 Stora Lund
Hämpling Carduelis cannabina 2012-04-13 Stora Lund
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2012-04-13 Härnaviken
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2012-04-13 Stora Lund
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2012-04-13 Glänås
Skedand Anas clypeata 2012-04-13 Glänås
Lappuggla Strix nebulosa 2012-04-13 Älvanrakan, Klockrike
Gransångare Phylloscopus collybita 2012-04-12 Vattentornet, Linköping
Fjällgås Anser erythropus 2012-04-08 Sättunaviken
Tornfalk Falco tinnunculus 2012-04-08 Blåsvädret, Ljungsbro
Rödbena Tringa totanus 2012-04-08 Sättunaviken
Taigatrast Turdus ruficollis 2012-04-08 Åby
Vitkindad gås Branta leucopsis 2012-04-06 Harstena
Svärta Melanitta fusca 2012-04-06 Harstena
Smålom Gavia stellata 2012-04-06 Harstena
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2012-04-06 Harstena
Skogssnäppa Tringa ochropus 2012-04-06 Harstena
Ejder Somateria mollissima 2012-04-05 Harstena
Alfågel Clangula hyemalis 2012-04-05 Harstena
Sjöorre Melanitta nigra 2012-04-05 Strupskär
Storlom Gavia arctica 2012-04-05 Strupskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2012-04-05 Strupskär
Tordmule Alca torda 2012-04-05 Strupskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2012-04-05 Strupskär
Sädesärla Motacilla alba 2012-04-05 Gryts brygga
Talltita Parus montanus 2012-04-05 Harstena
Orre Tetrao tetrix 2012-04-04 Kärnskogs mosse
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2012-04-04 Kärnskogs mosse
Spillkråka Dryocopus martius 2012-04-04 Mickelsbo
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2012-04-04 Trolleflod
Forsärla Motacilla cinerea 2012-04-04 Kristinefors
Järnsparv Prunella modularis 2012-04-04 Trolleflod
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2012-03-27 Härnaviken
Rödspov Limosa limosa 2012-03-27 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2012-03-27 Nybro
Morkulla Scolopax rusticola 2012-03-26 Tinnerö
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2012-03-26 Tinnerö
Gravand Tadorna tadorna 2012-03-22 Stora Lund
Snatterand Anas strepera 2012-03-22 Glänås
Rapphöna Perdix perdix 2012-03-22 Skonberga
Rördrom Botaurus stellaris 2012-03-22 Glänås
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2012-03-22 Glänås
Blå kärrhök Circus cyaneus 2012-03-22 Hästholmens hamn
Ängspiplärka Anthus pratensis 2012-03-22 Stora Lund
Taltrast Turdus philomelos 2012-03-22 Stora Lund
Rödvingetrast Turdus iliacus 2012-03-22 Väversunda kyrka
Storspov Numenius arquata 2012-03-21 Nybro
Bläsand Anas penelope 2012-03-15 Nybro
Stjärtand Anas acuta 2012-03-15 Nybro
Skogsduva Columba oenas 2012-03-10 Ekön
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2012-03-10 Ekön
Tofsvipa Vanellus vanellus 2012-03-02 Ledberg kyrka
Sånglärka Alauda arvensis 2012-03-01 Trollstigen 2
Vitvingad trut Larus glaucoides 2012-02-19 Gärstadverken
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2012-02-19 Södra dammen, Gärstad
Råka Corvus frugilegus 2012-02-08 Floragatan, Linköping
Strömstare Cinclus cinclus 2012-02-06 Smedstadsdammen
Snösiska Carduelis hornemanni 2012-01-31 Trollstigen 2
Sparvhök Accipiter nisus 2012-01-27 Trollstigen 2
Nötskrika Garrulus glandarius 2012-01-25 Fröberget
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2012-01-21 Borensberg
Duvhök Accipiter gentilis 2012-01-21 Motala hamn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2012-01-21 Nykvarn
Svartmes Parus ater 2012-01-21 Råssnäsudden
Rörhöna Gallinula chloropus 2012-01-21 Borenshult
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2012-01-18 Stångåmynningen
Kungsörn Aquila chrysaetos 2012-01-14 Skonberga
Havstrut Larus marinus 2012-01-14 Hästholmen
Stare Sturnus vulgaris 2012-01-14 Väversunda
Bergfink Fringilla montifringilla 2012-01-14 Lilla Klint
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2012-01-14 Ramstadbron, Tåkern
Gröngöling Picus viridis 2012-01-10 Tinnerö
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2012-01-10 Tinnerö
Ringduva Columba palumbus 2012-01-09 US, Linköping
Kricka Anas crecca 2012-01-08 Drottningbron, Linköping
Tofsmes Parus cristatus 2012-01-06 Västerby naturreservat
Korp Corvus corax 2012-01-06 Landeryds golfbana
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2012-01-06 Västerby naturreservat
Knölsvan Cygnus olor 2012-01-05 Ramstadbron, Tåkern
Sångsvan Cygnus cygnus 2012-01-05 Hästholmens hamn
Sädgås Anser fabalis 2012-01-05 Ramstadbron
Bläsgås Anser albifrons 2012-01-05 Ramstadbron
Grågås Anser anser 2012-01-05 Hästholmens hamn
Rödhuvad dykand Netta rufina 2012-01-05 Glänås
Brunand Aythya ferina 2012-01-05 Glänås
Knipa Bucephala clangula 2012-01-05 Glänås
Salskrake Mergus albellus 2012-01-05 Glänås
Småskrake Mergus serrator 2012-01-05 Hästholmens hamn
Storskrake Mergus merganser 2012-01-05 Hästholmens hamn
Skäggdopping Podiceps cristatus 2012-01-05 Hästholmens hamn
Havsörn Haliaeetus albicilla 2012-01-05 Glänås
Ormvråk Buteo buteo 2012-01-05 Lilla Klint
Fjällvråk Buteo lagopus 2012-01-05 Väversunda
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2012-01-05 Hästholmens hamn
Sothöna Fulica atra 2012-01-05 Hästholmens hamn
Trana Grus grus 2012-01-05 Holmen, Tåkern
Skrattmås Larus ridibundus 2012-01-05 Hovtornet
Fiskmås Larus canus 2012-01-05 Hästholmens hamn
Tretåig mås Rissa tridactyla 2012-01-05 Hästholmens hamn
Större hackspett Dendrocopos major 2012-01-05 Holmen, Tåkern
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2012-01-05 Lilla Klint
Björktrast Turdus pilaris 2012-01-05 Hovtornet
Entita Parus palustris 2012-01-05 Lilla Klint
Trädkrypare Certhia familiaris 2012-01-05 Kyleberg
Varfågel Lanius excubitor 2012-01-05 Väversunda
Gulsparv Emberiza citrinella 2012-01-05 Lilla Klint
Storskarv Phalacrocorax carbo 2012-01-04 Hästholmens hamn
Kanadagås Branta canadensis 2012-01-02 Tannefors slussar
Gräsand Anas platyrhynchos 2012-01-02 Stångån
Vigg Aythya fuligula 2012-01-02 Tannefors slussar
Gråhäger Ardea cinerea 2012-01-02 Pumpbron, Stångån
Gråtrut Larus argentatus 2012-01-02 Ånestad
Tamduva Columba livia 2012-01-02 Tannefors slussar
Sidensvans Bombycilla garrulus 2012-01-02 Ånestad
Kungsfågel Regulus regulus 2012-01-02 Ånestad
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2012-01-02 Trollstigen 2
Nötväcka Sitta europaea 2012-01-02 Pumpbron, Tannefors
Kaja Corvus monedula 2012-01-02 Linköping
Blåmes Parus caeruleus 2012-01-01 Trollstigen 2
Talgoxe Parus major 2012-01-01 Trollstigen 2
Skata Pica pica 2012-01-01 Trollstigen 2
Kråka Corvus corone cornix 2012-01-01 Badhusgatan
Gråsparv Passer domesticus 2012-01-01 Trollstigen 2
Pilfink Passer montanus 2012-01-01 Trollstigen 2
Bofink Fringilla coelebs 2012-01-01 Trollstigen 2
Grönfink Carduelis chloris 2012-01-01 Trollstigen 2
Steglits Carduelis carduelis 2012-01-01 Trollstigen 2
Grönsiska Carduelis spinus 2012-01-01 Trollstigen 2
Gråsiska Carduelis flammea 2012-01-01 Trollstigen 2
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2012-01-01 Trollstigen 2
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2012-01-01 Trollstigen 2
Koltrast Turdus merula 2012-01-01 Trollstigen 2
Rödhake Erithacus rubecula 2012-01-01 Trollstigen 2