Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Kjell Carlsson har sett under ista.

Kjell Carlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Ravnäs, Svensksundsviken
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Sibirisk järnsparv Prunella montanella 2016-10-11 Häradsskär
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2016-05-09 Sättunaviken
Dvärgsparv Emberiza pusilla 2015-05-11 Häradsskär
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2014-05-21 Svartåmynningen
Svartnäbbad islom Gavia immer 2013-09-15 Häradsskär
Citronärla Motacilla citreola 2013-05-11 Beteby, Svensksundsviken
Medelhavstrut Larus michahellis 2012-07-24 Södra dammen, Gärstad
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 2012-05-20 Hultsbruk
Lappuggla Strix nebulosa 2012-04-13 Älvan, Fornåsa
Taigatrast Turdus ruficollis 2012-04-08 Loddbyviken, Åby
Vitvingad trut Larus glaucoides 2012-02-19 Gärstad
Prärielöpare Tryngites subruficollis 2011-10-29 Rökinge
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2011-09-17 Häradsskär
Svart stork Ciconia nigra 2011-05-03 Kvarn
Starrsångare Locustella certhiola 2010-10-13 Häradsskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2010-05-16 Svartåmynningen
Småtrapp Tetrax tetrax 2010-05-14 Svärtinge
Rödhuvad dykand Netta rufina 2009-10-27 Glänås, Tåkern
Gulhämpling Serinus serinus 2009-05-17 Häradsskär
Kaspisk trut Larus cachinnans 2008-08-10 Gärstad
Sommargylling Oriolus oriolus 2008-06-12 Omberg
Nilgås Alopochen aegyptiaca 2008-05-27 Bankängen, Tåkern
Rödhuvad törnskata Lanius senator 2007-11-03 Missjö
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus 2007-10-06 Häradsskär
Aftonfalk Falco vespertinus 2007-09-01 Svartåmynningen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2007-05-24 Sörsjön
Tretåig mås Rissa tridactyla 2007-01-16 Hästholmen
Klippsvala Hirundo rupestris 2006-10-23 Linköping
Berglärka Eremophila alpestris 2006-03-13 Tåkern
Hökuggla Surnia ulula 2005-11-21 Valdemarsvik
Brun glada Milvus migrans 2004-07-15 Svartåmynningen
Turturduva Streptopelia turtur 2004-05-31 Svartåmynningen
Fjällpipare Charadrius morinellus 2004-05-12 Vreta kloster
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus 2004-05-08 Stångåmynningen
Vattenpiplärka Anthus spinoletta 2003-11-08 Svartåmynningen
Silkeshäger Egretta garzetta 2003-05-11 Dal, Rimforsa
Amerikansk kricka Anas caroliensis 2003-05-02 Svartåmynningen
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2003-03-31 Älvestad
Rostand Tadorna ferruginea 2002-10-19 Ramstadbron, Tåkern
Videsparv Emberiza rustica 2002-09-23 Häradsskär
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2002-09-07 Svartåmynningen
Rosenstare Sturnus roseus 2002-09-04 Säby, Roxen
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2002-08-20 Omberg
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2002-07-06 Svartåmynningen
Höksångare Sylvia nisoria 2002-06-01 Beteby
Rödhalsad gås Branta ruficollis 2002-03-23 Tåkern
Jaktfalk Falco rusticolus 2002-03-23 Tåkern
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2002-03-23 Fågelmossen
Skärsnäppa Calidris maritima 2002-01-27 Arkösunds skärgård
Vittrut Larus hyperboreus 2002-01-07 Strömmen, Norrköping
Stäpphök Circus macrourus 2001-10-11 Stora Lund
Sammetshätta Sylvia melanocephala 2001-10-11 Stora Lund
Bronsibis Plegadis falcinellus 2001-09-15 Skänninge
Större piplärka Anthus richardi 2001-08-26 Tåkern
Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis 2001-08-18 Svartåmynningen
Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva 2001-06-21 Svartåmynningen
Fjällabb Stercorarius longicaudus 2001-06-17 Tvärskogsudde
Mindre bergand Aythya affinis 2001-05-29 Vadstena
Biätare Merops apiaster 2001-05-21 Skärlunda
Tofslärka Galerida cristata 2001-05-13 Skärlunda
Ägretthäger Egretta alba 2000-10-13 Svartåmynningen
Härfågel Upupa epops 2000-10-03 Skeppsås
Korttålärka Calandrella brachydactyla 2000-05-02 Svartåmynningen
Tallbit Pinicola enucleator 1998-11-07 Omberg
Skedstork Platalea leucorodia 1998-09-26 Glänås, Tåkern
Vit stork Ciconia ciconia 1998-05-12 Ledberg
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 1997-06-07 Omberg
Amerikansk bläsand Anas americana 1996-05-02 Svartåmynningen
Rosenmås Rhodostethia rosea 1995-05-20 Svartåmynningen
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 1990-05-20 Hov, Tåkern
Knölsvan Cygnus olor
Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Sångsvan Cygnus cygnus
Sädgås Anser fabalis
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Bläsgås Anser albifrons
Fjällgås Anser erythropus
Grågås Anser anser
Kanadagås Branta canadensis
Vitkindad gås Branta leucopsis
Prutgås Branta bernicla
Gravand Tadorna tadorna
Bläsand Anas penelope
Snatterand Anas strepera
Kricka Anas crecca
Gräsand Anas platyrhynchos
Stjärtand Anas acuta
Årta Anas querquedula
Skedand Anas clypeata
Brunand Aythya ferina
Vigg Aythya fuligula
Bergand Aythya marila
Ejder Somateria mollissima
Alfågel Clangula hyemalis
Sjöorre Melanitta nigra
Svärta Melanitta fusca
Knipa Bucephala clangula
Salskrake Mergus albellus
Småskrake Mergus serrator
Storskrake Mergus merganser
Järpe Bonasa bonasia
Orre Tetrao tetrix
Tjäder Tetrao urogallus
Rapphöna Perdix perdix
Vaktel Coturnix coturnix
Fasan Phasianus colchicus
Smålom Gavia stellata
Storlom Gavia arctica
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Skäggdopping Podiceps cristatus
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Svarthakedopping Podiceps auritus
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis
Storskarv Phalacrocorax carbo
Rördrom Botaurus stellaris
Gråhäger Ardea cinerea
Bivråk Pernis apivorus
Röd glada Milvus milvus
Havsörn Haliaeetus albicilla
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Blå kärrhök Circus cyaneus
Ängshök Circus pygargus
Duvhök Accipiter gentilis
Sparvhök Accipiter nisus
Ormvråk Buteo buteo
Fjällvråk Buteo lagopus
Kungsörn Aquila chrysaetos
Fiskgjuse Pandion haliaetus
Tornfalk Falco tinnunculus
Stenfalk Falco columbarius
Lärkfalk Falco subbuteo
Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Vattenrall Rallus aquaticus
Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Kornknarr Crex crex
Rörhöna Gallinula chloropus
Sothöna Fulica atra
Trana Grus grus
Strandskata Haematopus ostralegus
Skärfläcka Recurvirostra avosetta
Mindre strandpipare Charadrius dubius
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Kustpipare Pluvialis squatarola
Tofsvipa Vanellus vanellus
Kustsnäppa Calidris canutus
Sandlöpare Calidris alba
Småsnäppa Calidris minuta
Mosnäppa Calidris temminckii
Spovsnäppa Calidris ferruginea
Kärrsnäppa Calidris alpina
Myrsnäppa Limicola falcinellus
Brushane Philomachus pugnax
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Dubbelbeckasin Gallinago media
Morkulla Scolopax rusticola
Rödspov Limosa limosa
Myrspov Limosa lapponica
Småspov Numenius phaeopus
Storspov Numenius arquata
Svartsnäppa Tringa erythropus
Rödbena Tringa totanus
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Skogssnäppa Tringa ochropus
Grönbena Tringa glareola
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Roskarl Arenaria interpres
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Kustlabb Stercorarius parasiticus
Dvärgmås Larus minutus
Skrattmås Larus ridibundus
Fiskmås Larus canus
Silltrut Larus fuscus
Gråtrut Larus argentatus
Havstrut Larus marinus
Skräntärna Sterna caspia
Fisktärna Sterna hirundo
Silvertärna Sterna paradisaea
Småtärna Sterna albifrons
Svarttärna Chlidonias niger
Sillgrissla Uria aalge
Tordmule Alca torda
Tobisgrissla Cepphus grylle
Tamduva Columba livia
Skogsduva Columba oenas
Ringduva Columba palumbus
Turkduva Streptopelia decaocto
Gök Cuculus canorus
Berguv Bubo bubo
Sparvuggla Glaucidium passerinum
Kattuggla Strix aluco
Hornuggla Asio otus
Jorduggla Asio flammeus
Pärluggla Aegolius funereus
Nattskärra Caprimulgus europaeus
Tornseglare Apus apus
Kungsfiskare Alcedo atthis
Göktyta Jynx torquilla
Gröngöling Picus viridis
Spillkråka Dryocopus martius
Större hackspett Dendrocopos major
Mindre hackspett Dendrocopos minor
Trädlärka Lullula arborea
Sånglärka Alauda arvensis
Backsvala Riparia riparia
Ladusvala Hirundo rustica
Hussvala Delichon urbica
Trädpiplärka Anthus trivialis
Ängspiplärka Anthus pratensis
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Skärpiplärka Anthus petrosus
Gulärla Motacilla flava
Forsärla Motacilla cinerea
Sädesärla Motacilla alba
Sidensvans Bombycilla garrulus
Strömstare Cinclus cinclus
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Järnsparv Prunella modularis
Rödhake Erithacus rubecula
Näktergal Luscinia luscinia
Blåhake Luscinia svecica
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Buskskvätta Saxicola rubetra
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Ringtrast Turdus torquatus
Koltrast Turdus merula
Björktrast Turdus pilaris
Taltrast Turdus philomelos
Rödvingetrast Turdus iliacus
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Gräshoppsångare Locustella naevia
Flodsångare Locustella fluviatilis
Vassångare Locustella luscinioides
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
Busksångare Acrocephalus dumetorum
Kärrsångare Acrocephalus palustris
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Härmsångare Hippolais icterina
Ärtsångare Sylvia curruca
Törnsångare Sylvia communis
Trädgårdssångare Sylvia borin
Svarthätta Sylvia atricapilla
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
Gransångare Phylloscopus collybita
Lövsångare Phylloscopus trochilus
Kungsfågel Regulus regulus
Grå flugsnappare Muscicapa striata
Mindre flugsnappare Ficedula parva
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
Skäggmes Panurus biarmicus
Stjärtmes Aegithalos caudatus
Entita Parus palustris
Talltita Parus montanus
Tofsmes Parus cristatus
Svartmes Parus ater
Blåmes Parus caeruleus
Talgoxe Parus major
Nötväcka Sitta europaea
Trädkrypare Certhia familiaris
Pungmes Remiz pendulinus
Törnskata Lanius collurio
Varfågel Lanius excubitor
Nötskrika Garrulus glandarius
Skata Pica pica
Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Kaja Corvus monedula
Råka Corvus frugilegus
Kråka Corvus corone cornix
Korp Corvus corax
Stare Sturnus vulgaris
Gråsparv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus
Bofink Fringilla coelebs
Bergfink Fringilla montifringilla
Grönfink Carduelis chloris
Steglits Carduelis carduelis
Grönsiska Carduelis spinus
Hämpling Carduelis cannabina
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Gråsiska Carduelis flammea
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Lappsparv Calcarius lapponicus
Snösparv Plectrophenax nivalis
Gulsparv Emberiza citrinella
Ortolansparv Emberiza hortulana
Sävsparv Emberiza schoeniclus