Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Kjell Carlsson har sett under 2018.

Kjell Carlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-08 Svartåmynningen
Silltrut Larus fuscus 2018-09-02 Gärstad
Medelhavstrut Larus michahellis 2018-09-02 Gärstad
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-08-22 Gärstad
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-08-14 Smedstadammarna
Talltita Parus montanus 2018-08-11 Grytsjön
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-08-06 Svartåmynningen
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-08-06 Svartåmynningen
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-07-31 Svartåmynningen
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-07-28 Svartåmynningen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-07-12 Norra dammarna
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-12 Ledberg
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-06-12 Häradsskär
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-06-07 Omberg
Spillkråka Dryocopus martius 2018-06-06 Omberg
Bivråk Pernis apivorus 2018-06-05 Stocklycke, Omberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-06-05 Omberg
Vassångare Locustella luscinioides 2018-06-04 Svälinge
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-06-04 Lövängsborg
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-06-04 Svälinge
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-03 Svartåmynningen
Svarttärna Chlidonias niger 2018-06-02 Svartåmynningen
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Svartåmynningen
Skräntärna Sterna caspia 2018-05-31 Svartåmynningen
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-28 Svartåmynningen
Tjäder Tetrao urogallus 2018-05-27 Ormstensmossen
Kattuggla Strix aluco 2018-05-27 Stjärnorp
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-27 Tokorp
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-05-26 Svartåmynningen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-26 Svartåmynningen
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Ravnäs, Svensksundsviken
Råka Corvus frugilegus 2018-05-24 Linköping
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-05-23 Universitetet
Småtärna Sterna albifrons 2018-05-23 Svartåmynningen
Vaktel Coturnix coturnix 2018-05-21 Svartåmynningen
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-18 Universitetet
Kornknarr Crex crex 2018-05-15 Svartåmynningen
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-15 Svartåmynningen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-05-14 Vallaskogen
Rosenstare Sturnus roseus 2018-05-14 Svartåmynningen
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-10 Svartåmynningen
Roskarl Arenaria interpres 2018-05-10 Svartåmynningen
Jorduggla Asio flammeus 2018-05-09 Svartåmynningen
Gök Cuculus canorus 2018-05-08 Svartåmynningen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-05-07 Svartåmynningen
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-07 Svartåmynningen
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-07 Svartåmynningen
Alfågel Clangula hyemalis 2018-05-06 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-06 Häradsskär
Storlom Gavia arctica 2018-05-06 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-05-05 Häradsskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-05 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradsskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradsskär
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-05 Svartåmynningen
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-05-05 Häradsskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-05 Häradsskär
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-05-05 Häradsskär
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradsskär
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-02 Svartåmynningen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-02 Svartåmynningen
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-05-02 Svartåmynningen
Ejder Somateria mollissima 2018-05-01 Svartåmynningen
Stenfalk Falco columbarius 2018-05-01 Svartåmynningen
Backsvala Riparia riparia 2018-05-01 Svartåmynningen
Hussvala Delichon urbica 2018-05-01 Svartåmynningen
Tornseglare Apus apus 2018-05-01 Svartåmynningen
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-01 Svartåmynningen
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-05-01 Svartåmynningen
Årta Anas querquedula 2018-04-30 Svartåmynningen
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-30 Svartåmynningen
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-30 Svartåmynningen
Småspov Numenius phaeopus 2018-04-29 Svartåmynningen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-29 Coop Forum
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-28 Glänås, Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-28 Glänås, Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-28 Tåkern
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-28 Tåkern
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-04-28 Svanshals, Tåkern
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-28 Berg
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-26 Svartåmynningen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-26 Universitetet
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-22 Svartåmynningen
Grönbena Tringa glareola 2018-04-22 Svartåmynningen
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Svartåmynningen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-21 Södra dammen
Småskrake Mergus serrator 2018-04-19 Svartåmynningen
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Svartåmynningen
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Svartåmynningen
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-19 Svartåmynningen
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-19 Svartåmynningen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-19 Svartåmynningen
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-18 Svartåmynningen
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-18 T1, Linköping
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Röd glada Milvus milvus 2018-04-13 Mjölby
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-13 Universitetet
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-10 Edhaga
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-10 Styvinge
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-09 Svartåmynningen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-09 Svartåmynningen
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Rydskogen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-08 Rydskogen
Tofsmes Parus cristatus 2018-04-08 Rydskogen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-04-07 Stjärnorp
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-04-07 Svartåmynningen
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-07 Stjärnorp
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-07 Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-07 Stjärnorp
Skedand Anas clypeata 2018-04-06 Svartåmynningen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-04-05 Svartåmynningen
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Svartåmynningen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-05 Svartåmynningen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-04 Svartåmynningen
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-04-04 Svartåmynningen
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Svartåmynningen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-04 Svartåmynningen
Skogsduva Columba oenas 2018-04-04 Svartåmynningen
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-04 Svartåmynningen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-04 Svartåmynningen
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-04 Svartåmynningen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-04 Svartåmynningen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-04-04 Myra, Hornstäve
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-03 Svartåmynningen
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-03 Svartåmynningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-03 Svartåmynningen
Storspov Numenius arquata 2018-04-03 Svartåmynningen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-02 Svartåmynningen
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-02 Svartåmynningen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-02 Svartåmynningen
Forsärla Motacilla cinerea 2018-04-02 Kungskvarn
Kungsfågel Regulus regulus 2018-04-02 Olstorp
Bofink Fringilla coelebs 2018-04-02 Svartåmynningen
Brunand Aythya ferina 2018-04-01 Svartåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-03-30 Svartåmynningen
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-03-27 Valla, Linköping
Prutgås Branta bernicla 2018-03-26 Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2018-03-25 Svartåmynningen
Stjärtand Anas acuta 2018-03-25 Svartåmynningen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-03-25 Svartåmynningen
Sädgås Anser fabalis 2018-03-24 Rökinge
Fiskmås Larus canus 2018-03-24 Svartåmynningen
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-22 Rökinge
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-03-22 Rökinge
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-21 Bergsvägen vid Gillberga
Grönsiska Carduelis spinus 2018-03-21 Svartåmynningen
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-21 Svartåmynningen
Trana Grus grus 2018-03-21 Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2018-03-18 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-03-18 Stångåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2018-03-17 Svartåmynningen
Steglits Carduelis carduelis 2018-03-16 Universitetet
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-03-14 E4 N Linköping
Duvhök Accipiter gentilis 2018-03-13 Valla
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-03-11 Vallby
Strömstare Cinclus cinclus 2018-03-11 Vallby
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-03-04 Berg
Gröngöling Picus viridis 2018-03-04 Berg
Entita Parus palustris 2018-03-04 Berg
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-03-04 Berg
Fasan Phasianus colchicus 2018-03-03 Svartåmynningen
Större hackspett Dendrocopos major 2018-02-15 Vallaskogen
Svartmes Parus ater 2018-02-15 Vallaskogen
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-02-15 Vallaskogen
Ringduva Columba palumbus 2018-02-08 Linköping
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-29 Linköping
Sothöna Fulica atra 2018-01-27 Svartåmynningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-26 Universitetet
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-16 Svartåmynningen
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-10 Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-10 Svartåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2018-01-10 Linköping
Grågås Anser anser 2018-01-06 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Svartåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Svartåmynningen
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-06 Svartåmynningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-06 Svartåmynningen
Bläsand Anas penelope 2018-01-06 Svartåmynningen
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-06 Svartåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-05 Svartåmynningen
Korp Corvus corax 2018-01-05 Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-04 Svartåmynningen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-04 Svartåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Svartåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-03 Svartåmynningen
Tamduva Columba livia 2018-01-03 Linköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-03 Universitetet
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-02 Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Svartåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Svartåmynningen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Svartåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Svartåmynningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Svartåmynningen
Skata Pica pica 2018-01-01 Svartåmynningen
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Svartåmynningen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Svartåmynningen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Svartåmynningen