Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Kjell Carlsson har sett under 2018.

Kjell Carlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Trana Grus grus 2018-03-21 Svartåmynningen
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-21 Svartåmynningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-03-21 Svartåmynningen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-21 Bergsvägen vid Gillberga
Havstrut Larus marinus 2018-03-18 Stångåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2018-03-18 Stångåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2018-03-17 Svartåmynningen
Steglits Carduelis carduelis 2018-03-16 Universitetet
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-03-14 E4 N Linköping
Duvhök Accipiter gentilis 2018-03-13 Valla
Strömstare Cinclus cinclus 2018-03-11 Vallby
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-03-11 Vallby
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-03-04 Berg
Entita Parus palustris 2018-03-04 Berg
Gröngöling Picus viridis 2018-03-04 Berg
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-03-04 Berg
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-02-15 Vallaskogen
Svartmes Parus ater 2018-02-15 Vallaskogen
Större hackspett Dendrocopos major 2018-02-15 Vallaskogen
Ringduva Columba palumbus 2018-02-08 Linköping
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-29 Linköping
Sothöna Fulica atra 2018-01-27 Svartåmynningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-26 Universitetet
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-16 Svartåmynningen
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-10 Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-10 Svartåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2018-01-10 Linköping
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-06 Svartåmynningen
Grågås Anser anser 2018-01-06 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Svartåmynningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-06 Svartåmynningen
Bläsand Anas penelope 2018-01-06 Svartåmynningen
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-06 Svartåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Svartåmynningen
Korp Corvus corax 2018-01-05 Svartåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-05 Svartåmynningen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-04 Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-04 Svartåmynningen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-03 Universitetet
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Svartåmynningen
Tamduva Columba livia 2018-01-03 Linköping
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-03 Svartåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-02 Svartåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Svartåmynningen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Svartåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Svartåmynningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Svartåmynningen
Skata Pica pica 2018-01-01 Svartåmynningen
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Svartåmynningen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Svartåmynningen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Svartåmynningen