Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Kjell Carlsson har sett under 2018.

Kjell Carlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Gök Cuculus canorus 2018-05-08 Svartåmynningen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-05-07 Svartåmynningen
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-07 Svartåmynningen
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-07 Svartåmynningen
Alfågel Clangula hyemalis 2018-05-06 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-06 Häradsskär
Storlom Gavia arctica 2018-05-06 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-05-05 Häradsskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-05 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradsskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradsskär
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-05 Svartåmynningen
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-05-05 Häradsskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-05 Häradsskär
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-05-05 Häradsskär
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradsskär
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-02 Svartåmynningen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-02 Svartåmynningen
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-05-02 Svartåmynningen
Ejder Somateria mollissima 2018-05-01 Svartåmynningen
Stenfalk Falco columbarius 2018-05-01 Svartåmynningen
Backsvala Riparia riparia 2018-05-01 Svartåmynningen
Hussvala Delichon urbica 2018-05-01 Svartåmynningen
Tornseglare Apus apus 2018-05-01 Svartåmynningen
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-01 Svartåmynningen
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-05-01 Svartåmynningen
Årta Anas querquedula 2018-04-30 Svartåmynningen
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-30 Svartåmynningen
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-30 Svartåmynningen
Småspov Numenius phaeopus 2018-04-29 Svartåmynningen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-29 Coop Forum
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-28 Glänås, Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-28 Glänås, Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-28 Tåkern
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-28 Tåkern
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-04-28 Svanshals, Tåkern
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-28 Berg
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-26 Svartåmynningen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-26 Universitetet
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-22 Svartåmynningen
Grönbena Tringa glareola 2018-04-22 Svartåmynningen
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Svartåmynningen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-21 Södra dammen
Småskrake Mergus serrator 2018-04-19 Svartåmynningen
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Svartåmynningen
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Svartåmynningen
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-19 Svartåmynningen
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-19 Svartåmynningen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-19 Svartåmynningen
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-18 Svartåmynningen
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-18 T1, Linköping
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Röd glada Milvus milvus 2018-04-13 Mjölby
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-13 Universitetet
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-10 Edhaga
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-10 Styvinge
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-09 Svartåmynningen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-09 Svartåmynningen
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Rydskogen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-08 Rydskogen
Tofsmes Parus cristatus 2018-04-08 Rydskogen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-04-07 Stjärnorp
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-04-07 Svartåmynningen
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-07 Stjärnorp
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-07 Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-07 Stjärnorp
Skedand Anas clypeata 2018-04-06 Svartåmynningen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-04-05 Svartåmynningen
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Svartåmynningen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-05 Svartåmynningen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-04 Svartåmynningen
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-04-04 Svartåmynningen
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Svartåmynningen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-04 Svartåmynningen
Skogsduva Columba oenas 2018-04-04 Svartåmynningen
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-04 Svartåmynningen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-04 Svartåmynningen
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-04 Svartåmynningen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-04 Svartåmynningen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-04-04 Myra, Hornstäve
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-03 Svartåmynningen
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-03 Svartåmynningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-03 Svartåmynningen
Storspov Numenius arquata 2018-04-03 Svartåmynningen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-02 Svartåmynningen
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-02 Svartåmynningen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-02 Svartåmynningen
Forsärla Motacilla cinerea 2018-04-02 Kungskvarn
Kungsfågel Regulus regulus 2018-04-02 Olstorp
Bofink Fringilla coelebs 2018-04-02 Svartåmynningen
Brunand Aythya ferina 2018-04-01 Svartåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-03-30 Svartåmynningen
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-03-27 Valla, Linköping
Prutgås Branta bernicla 2018-03-26 Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2018-03-25 Svartåmynningen
Stjärtand Anas acuta 2018-03-25 Svartåmynningen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-03-25 Svartåmynningen
Sädgås Anser fabalis 2018-03-24 Rökinge
Fiskmås Larus canus 2018-03-24 Svartåmynningen
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-22 Rökinge
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-03-22 Rökinge
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-21 Bergsvägen vid Gillberga
Grönsiska Carduelis spinus 2018-03-21 Svartåmynningen
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-21 Svartåmynningen
Trana Grus grus 2018-03-21 Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2018-03-18 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-03-18 Stångåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2018-03-17 Svartåmynningen
Steglits Carduelis carduelis 2018-03-16 Universitetet
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-03-14 E4 N Linköping
Duvhök Accipiter gentilis 2018-03-13 Valla
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-03-11 Vallby
Strömstare Cinclus cinclus 2018-03-11 Vallby
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-03-04 Berg
Gröngöling Picus viridis 2018-03-04 Berg
Entita Parus palustris 2018-03-04 Berg
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-03-04 Berg
Fasan Phasianus colchicus 2018-03-03 Svartåmynningen
Större hackspett Dendrocopos major 2018-02-15 Vallaskogen
Svartmes Parus ater 2018-02-15 Vallaskogen
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-02-15 Vallaskogen
Ringduva Columba palumbus 2018-02-08 Linköping
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-29 Linköping
Sothöna Fulica atra 2018-01-27 Svartåmynningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-26 Universitetet
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-16 Svartåmynningen
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-10 Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-10 Svartåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2018-01-10 Linköping
Grågås Anser anser 2018-01-06 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Svartåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Svartåmynningen
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-06 Svartåmynningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-06 Svartåmynningen
Bläsand Anas penelope 2018-01-06 Svartåmynningen
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-06 Svartåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-05 Svartåmynningen
Korp Corvus corax 2018-01-05 Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-04 Svartåmynningen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-04 Svartåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Svartåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-03 Svartåmynningen
Tamduva Columba livia 2018-01-03 Linköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-03 Universitetet
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-02 Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Svartåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Svartåmynningen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Svartåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Svartåmynningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Svartåmynningen
Skata Pica pica 2018-01-01 Svartåmynningen
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Svartåmynningen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Svartåmynningen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Svartåmynningen