Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Kjell Carlsson har sett under 2017.

Kjell Carlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Tjäder Tetrao urogallus 2017-12-11 Rådsla
Silltrut Larus fuscus 2017-11-19 Svartåmynningen
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-10-11 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-10-10 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-10-10 Häradsskär
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-10 Häradsskär
Hornuggla Asio otus 2017-10-09 Häradsskär
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-07 Svartåmynningen
Prutgås Branta bernicla 2017-09-17 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2017-09-17 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-09-16 Häradsskär
Talltita Parus montanus 2017-08-10 Grytsjön
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-07 Svartåmynningen
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-07 Svartåmynningen
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-17 Svartåmynningen
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-12 Svartåmynningen
Skräntärna Sterna caspia 2017-06-22 Svartåmynningen
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-20 Rosenkällasjön
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Rördrom Botaurus stellaris 2017-06-08 Bankängen, Tåkern
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-06-08 Väversunda kyrka
Bivråk Pernis apivorus 2017-06-06 Stocklycke
Kattuggla Strix aluco 2017-06-06 Stocklycke
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-06-06 Stocklycke
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-06 Stocklycke
Kornknarr Crex crex 2017-06-05 Fridhem, Dags mosse
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-05 Alvastra pålbyggnad
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-06-04 Svartåmynningen
Backsvala Riparia riparia 2017-06-04 Svartåmynningen
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2017-06-02 Svartåmynningen
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-01 Säbyviken, Roxen
Brun glada Milvus migrans 2017-06-01 Norra dammarna, Gärstad
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-30 Svartåmynningen
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-30 Svartåmynningen
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-05-29 Svartåmynningen
Vaktel Coturnix coturnix 2017-05-28 Beteby
Skogsduva Columba oenas 2017-05-28 Beteby
Törnskata Lanius collurio 2017-05-28 Beteby
Årta Anas querquedula 2017-05-23 Svartåmynningen
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-05-23 Svartåmynningen
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-18 Svartåmynningen
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-18 Kärna mosse
Ortolansparv Emberiza hortulana 2017-05-18 Svartåmynningen
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-18 Svartåmynningen
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Malmen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-16 Rakeredsdammen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-16 Rakeredsdammen
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-15 Kungsbro
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-14 Svartåmynningen
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 Svartåmynningen
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 Svartåmynningen
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-14 Svartåmynningen
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-13 Berg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-13 Berg
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-12 Säbyviken, Roxen
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-12 Stångåmynningen
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-12 Stångåmynningen
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-12 Säbyviken, Roxen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-05-12 Södra dammen
Gök Cuculus canorus 2017-05-12 Svartåmynningen
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-10 Svartåmynningen
Hussvala Delichon urbica 2017-05-10 Svartåmynningen
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-10 Svartåmynningen
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-10 Svartåmynningen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-10 Svartåmynningen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-10 Tellbyvallen, Ljungsbro
Bergand Aythya marila 2017-05-07 Svartåmynningen
Ängshök Circus pygargus 2017-05-07 Svartåmynningen
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-07 Svartåmynningen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-07 Svartåmynningen
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-07 Svartåmynningen
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-07 Svartåmynningen
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-05-06 Svartåmynningen
Grönbena Tringa glareola 2017-05-06 Svartåmynningen
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-06 Svartåmynningen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-06 Svartåmynningen
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Svartåmynningen
Gulärla Motacilla flava 2017-05-05 Svartåmynningen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-05-04 Södra dammen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-04 Södra dammen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-29 Svartåmynningen
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-28 Svartåmynningen
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-26 Svartåmynningen
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-25 Svartåmynningen
Spillkråka Dryocopus martius 2017-04-23 Hallstad ängar
Strömstare Cinclus cinclus 2017-04-23 Hallstad ängar
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-22 Aska, Hägerstad
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-22 Rimforsa Strand
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-21 Svartåmynningen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-17 Sättuna
Skedand Anas clypeata 2017-04-11 Svartåmynningen
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-11 Svartåmynningen
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-11 Vallaskogen
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-10 Olstorp
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-06 Vallaskogen
Tofsmes Parus cristatus 2017-04-06 Vallaskogen
Svartmes Parus ater 2017-04-06 Vallaskogen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-04 Kungsbro
Rödbena Tringa totanus 2017-04-04 Kungsbro
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-04-02 Svartåmynningen
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-01 Svartåmynningen
Brunand Aythya ferina 2017-04-01 Svartåmynningen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Svartåmynningen
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Stjärnorp
Stjärtand Anas acuta 2017-03-31 Svartåmynningen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-03-31 Svartåmynningen
Brushane Philomachus pugnax 2017-03-31 Svartåmynningen
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-31 Svartåmynningen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-31 Svartåmynningen
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Svartåmynningen
Forsärla Motacilla cinerea 2017-03-30 Kungskvarn
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-30 Universitetet
Rödspov Limosa limosa 2017-03-28 Svartåmynningen
Sädgås Anser fabalis 2017-03-27 Svartåmynningen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-26 Svartåmynningen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-26 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2017-03-26 Svartåmynningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-23 Svartåmynningen
Trana Grus grus 2017-03-22 Berg
Varfågel Lanius excubitor 2017-03-21 Björkö
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-20 Svartåmynningen
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-19 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2017-03-19 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-19 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-03-19 Häradsskär
Småskrake Mergus serrator 2017-03-19 Häradsskär
Smålom Gavia stellata 2017-03-19 Häradsskär
Storlom Gavia arctica 2017-03-19 Häradsskär
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-19 Häradsskär
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-19 Häradsskär
Storspov Numenius arquata 2017-03-19 Häradsskär
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-19 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-03-19 Häradsskär
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-19 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-03-19 Häradsskär
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-19 Gryt
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-03-19 Häradsskär
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Häradsskär
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-18 Gärdala
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-16 Svartåmynningen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-16 Svartåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-03-16 Linköping
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-16 Svartåmynningen
Bofink Fringilla coelebs 2017-03-16 Berg
Rapphöna Perdix perdix 2017-03-13 Svartåmynningen
Bläsand Anas penelope 2017-03-11 Svartåmynningen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-09 Frökärret
Sparvhök Accipiter nisus 2017-03-09 Frökärret
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-03-09 Valla, Linköping
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-08 Svartåmynningen
Berguv Bubo bubo 2017-03-02 Linköpings kommun
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-03-02 Linköpings kommun
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-01 Svartåmynningen
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-01 Svartåmynningen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-27 Svartåmynningen
Gröngöling Picus viridis 2017-02-26 Berg
Ringduva Columba palumbus 2017-02-15 Universitetet
Kungsfågel Regulus regulus 2017-02-14 Ullstämma
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-02-14 Ullstämma
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-02-14 Ullstämma
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-30 Gottfridsberg
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-29 Ljungsbro
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-29 Ljungsbro
Råka Corvus frugilegus 2017-01-23 Skäggetorp
Grågås Anser anser 2017-01-21 Nykvarn
Kricka Anas crecca 2017-01-21 Stångåmynningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-21 Nykvarn
Sothöna Fulica atra 2017-01-21 Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-21 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2017-01-21 Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-21 Nykvarn
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-21 Nykvarn
Havstrut Larus marinus 2017-01-21 Stångåmynningen
Jorduggla Asio flammeus 2017-01-18 Svartåmynningen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-17 Berg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-01-15 Vreta kloster
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-15 Björkeberg
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-15 Hackeryd
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-15 Tinnerö
Entita Parus palustris 2017-01-15 Tinnerö
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-15 Tinnerö
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-10 Universitetet
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Björkeberg
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-04 Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-04 Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-04 Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-04 Svartåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-04 Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2017-01-04 Svartåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-04 Svartåmynningen
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-04 Svartåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-04 Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-04 Svartåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-04 Svartåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-04 Svartåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-04 Svartåmynningen
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-04 Svartåmynningen
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-04 Svartåmynningen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-04 Svartåmynningen
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-03 Svartåmynningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-03 Svartåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Svartåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Svartåmynningen
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Svartåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Svartåmynningen
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Svartåmynningen
Tamduva Columba livia
Skata Pica pica
Kaja Corvus monedula
Kråka Corvus corone cornix
Korp Corvus corax
Gråsparv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus