Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Kjell Carlsson har sett under 2017.

Kjell Carlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Tjäder Tetrao urogallus 2017-12-11 Rådsla
Silltrut Larus fuscus 2017-11-19 Svartåmynningen
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-10-11 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-10-10 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-10-10 Häradsskär
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-10 Häradsskär
Hornuggla Asio otus 2017-10-09 Häradsskär
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-07 Svartåmynningen
Prutgås Branta bernicla 2017-09-17 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2017-09-17 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-09-16 Häradsskär
Talltita Parus montanus 2017-08-10 Grytsjön
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-07 Svartåmynningen
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-07 Svartåmynningen
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-17 Svartåmynningen
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-12 Svartåmynningen
Skräntärna Sterna caspia 2017-06-22 Svartåmynningen
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-20 Rosenkällasjön
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Rördrom Botaurus stellaris 2017-06-08 Bankängen, Tåkern
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-06-08 Väversunda kyrka
Bivråk Pernis apivorus 2017-06-06 Stocklycke
Kattuggla Strix aluco 2017-06-06 Stocklycke
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-06-06 Stocklycke
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-06 Stocklycke
Kornknarr Crex crex 2017-06-05 Fridhem, Dags mosse
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-05 Alvastra pålbyggnad
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-06-04 Svartåmynningen
Backsvala Riparia riparia 2017-06-04 Svartåmynningen
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2017-06-02 Svartåmynningen
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-01 Säbyviken, Roxen
Brun glada Milvus migrans 2017-06-01 Norra dammarna, Gärstad
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-30 Svartåmynningen
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-30 Svartåmynningen
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-05-29 Svartåmynningen
Vaktel Coturnix coturnix 2017-05-28 Beteby
Skogsduva Columba oenas 2017-05-28 Beteby
Törnskata Lanius collurio 2017-05-28 Beteby
Årta Anas querquedula 2017-05-23 Svartåmynningen
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-05-23 Svartåmynningen
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-18 Svartåmynningen
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-18 Kärna mosse
Ortolansparv Emberiza hortulana 2017-05-18 Svartåmynningen
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-18 Svartåmynningen
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Malmen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-16 Rakeredsdammen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-16 Rakeredsdammen
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-15 Kungsbro
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-14 Svartåmynningen
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 Svartåmynningen
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 Svartåmynningen
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-14 Svartåmynningen
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-13 Berg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-13 Berg
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-12 Säbyviken, Roxen
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-12 Stångåmynningen
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-12 Stångåmynningen
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-12 Säbyviken, Roxen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-05-12 Södra dammen
Gök Cuculus canorus 2017-05-12 Svartåmynningen
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-10 Svartåmynningen
Hussvala Delichon urbica 2017-05-10 Svartåmynningen
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-10 Svartåmynningen
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-10 Svartåmynningen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-10 Svartåmynningen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-10 Tellbyvallen, Ljungsbro
Bergand Aythya marila 2017-05-07 Svartåmynningen
Ängshök Circus pygargus 2017-05-07 Svartåmynningen
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-07 Svartåmynningen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-07 Svartåmynningen
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-07 Svartåmynningen
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-07 Svartåmynningen
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-05-06 Svartåmynningen
Grönbena Tringa glareola 2017-05-06 Svartåmynningen
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-06 Svartåmynningen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-06 Svartåmynningen
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Svartåmynningen
Gulärla Motacilla flava 2017-05-05 Svartåmynningen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-05-04 Södra dammen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-04 Södra dammen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-29 Svartåmynningen
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-28 Svartåmynningen
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-26 Svartåmynningen
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-25 Svartåmynningen
Spillkråka Dryocopus martius 2017-04-23 Hallstad ängar
Strömstare Cinclus cinclus 2017-04-23 Hallstad ängar
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-22 Aska, Hägerstad
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-22 Rimforsa Strand
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-21 Svartåmynningen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-17 Sättuna
Skedand Anas clypeata 2017-04-11 Svartåmynningen
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-11 Svartåmynningen
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-11 Vallaskogen
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-10 Olstorp
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-06 Vallaskogen
Tofsmes Parus cristatus 2017-04-06 Vallaskogen
Svartmes Parus ater 2017-04-06 Vallaskogen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-04 Kungsbro
Rödbena Tringa totanus 2017-04-04 Kungsbro
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-04-02 Svartåmynningen
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-01 Svartåmynningen
Brunand Aythya ferina 2017-04-01 Svartåmynningen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Svartåmynningen
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Stjärnorp
Stjärtand Anas acuta 2017-03-31 Svartåmynningen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-03-31 Svartåmynningen
Brushane Philomachus pugnax 2017-03-31 Svartåmynningen
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-31 Svartåmynningen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-31 Svartåmynningen
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Svartåmynningen
Forsärla Motacilla cinerea 2017-03-30 Kungskvarn
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-30 Universitetet
Rödspov Limosa limosa 2017-03-28 Svartåmynningen
Sädgås Anser fabalis 2017-03-27 Svartåmynningen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-26 Svartåmynningen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-26 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2017-03-26 Svartåmynningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-23 Svartåmynningen
Trana Grus grus 2017-03-22 Berg
Varfågel Lanius excubitor 2017-03-21 Björkö
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-20 Svartåmynningen
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-19 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2017-03-19 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-19 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-03-19 Häradsskär
Småskrake Mergus serrator 2017-03-19 Häradsskär
Smålom Gavia stellata 2017-03-19 Häradsskär
Storlom Gavia arctica 2017-03-19 Häradsskär
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-19 Häradsskär
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-19 Häradsskär
Storspov Numenius arquata 2017-03-19 Häradsskär
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-19 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-03-19 Häradsskär
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-19 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-03-19 Häradsskär
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-19 Gryt
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-03-19 Häradsskär
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Häradsskär
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-18 Gärdala
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-16 Svartåmynningen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-16 Svartåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-03-16 Linköping
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-16 Svartåmynningen
Bofink Fringilla coelebs 2017-03-16 Berg
Rapphöna Perdix perdix 2017-03-13 Svartåmynningen
Bläsand Anas penelope 2017-03-11 Svartåmynningen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-09 Frökärret
Sparvhök Accipiter nisus 2017-03-09 Frökärret
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-03-09 Valla, Linköping
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-08 Svartåmynningen
Berguv Bubo bubo 2017-03-02 Linköpings kommun
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-03-02 Linköpings kommun
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-01 Svartåmynningen
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-01 Svartåmynningen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-27 Svartåmynningen
Gröngöling Picus viridis 2017-02-26 Berg
Ringduva Columba palumbus 2017-02-15 Universitetet
Kungsfågel Regulus regulus 2017-02-14 Ullstämma
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-02-14 Ullstämma
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-02-14 Ullstämma
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-30 Gottfridsberg
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-29 Ljungsbro
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-29 Ljungsbro
Råka Corvus frugilegus 2017-01-23 Skäggetorp
Grågås Anser anser 2017-01-21 Nykvarn
Kricka Anas crecca 2017-01-21 Stångåmynningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-21 Nykvarn
Sothöna Fulica atra 2017-01-21 Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-21 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2017-01-21 Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-21 Nykvarn
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-21 Nykvarn
Havstrut Larus marinus 2017-01-21 Stångåmynningen
Jorduggla Asio flammeus 2017-01-18 Svartåmynningen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-17 Berg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-01-15 Vreta kloster
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-15 Björkeberg
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-15 Hackeryd
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-15 Tinnerö
Entita Parus palustris 2017-01-15 Tinnerö
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-15 Tinnerö
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-10 Universitetet
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Björkeberg
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-04 Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-04 Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-04 Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-04 Svartåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-04 Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2017-01-04 Svartåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-04 Svartåmynningen
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-04 Svartåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-04 Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-04 Svartåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-04 Svartåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-04 Svartåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-04 Svartåmynningen
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-04 Svartåmynningen
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-04 Svartåmynningen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-04 Svartåmynningen
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-03 Svartåmynningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-03 Svartåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Svartåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Svartåmynningen
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Svartåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Svartåmynningen
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Svartåmynningen
Tamduva Columba livia
Skata Pica pica
Kaja Corvus monedula
Kråka Corvus corone cornix
Korp Corvus corax
Gråsparv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus