Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Kjell Carlsson har sett under 2012.

Kjell Carlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Skärsnäppa Calidris maritima 2012-12-09 Själbådarna, Gryts skärgård
Hökuggla Surnia ulula 2012-11-17 Bränna, Horn
Tallbit Pinicola enucleator 2012-11-07 Hjässan, Omberg
Skedstork Platalea leucorodia 2012-10-19 Sättunaviken, Svartåmynningen
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2012-10-05 Stångskär, Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2012-10-02 Stångskär, Häradsskär
Prutgås Branta bernicla 2012-09-27 Sättunaviken, Svartåmynningen
Stäpphök Circus macrourus 2012-09-25 Nybro, Svartåmynningen
Fjällabb Stercorarius longicaudus 2012-09-04 Stora Lund, Vättern
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2012-09-01 Nybro, Svartåmynningen
Sandlöpare Calidris alba 2012-08-10 Sjötuna, Tåkern
Rostand Tadorna ferruginea 2012-08-09 Södra dammen, Gärstad
Småsnäppa Calidris minuta 2012-08-07 Sättunaviken, Svartåmynningen
Medelhavstrut Larus michahellis 2012-07-24 Södra dammen, Gärstad
Kaspisk trut Larus cachinnans 2012-07-20 Trutdammen, Gärstad
Kustpipare Pluvialis squatarola 2012-07-17 Sättunaviken, Svartåmynningen
Småtärna Sterna albifrons 2012-07-15 Bråborgs strandängar
Kustsnäppa Calidris canutus 2012-07-11 Sättunaviken, Svartåmynningen
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2012-07-08 Sättunaviken, Svartåmynningen
Bivråk Pernis apivorus 2012-06-17 Tinnerö
Vassångare Locustella luscinioides 2012-06-13 Säbyviken, Tåkern
Brun glada Milvus migrans 2012-05-31 Råby, Nykilskorset
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2012-05-31 Beteby
Skräntärna Sterna caspia 2012-05-29 Sättunaviken, Svartåmynningen
Vaktel Coturnix coturnix 2012-05-29 Gålstad, Slaka
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2012-05-28 Herrebrotippen
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2012-05-27 Södra dammen, Gärstad
Flodsångare Locustella fluviatilis 2012-05-25 Svartån vid Ledberg
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2012-05-24 Ormstensmossen
Kärrsnäppa Calidris alpina 2012-05-23 Sättunaviken, Svartåmynningen
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2012-05-21 Härna, Svartåmynningen
Kornknarr Crex crex 2012-05-21 Vreta kloster
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 2012-05-20 Hultsbruk
Myrspov Limosa lapponica 2012-05-19 Härna, Svartåmynningen
Amerikansk kricka Anas caroliensis 2012-05-19 Nybro, Svartåmynningen
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2012-05-18 Nybro, Svartåmynningen
Ortolansparv Emberiza hortulana 2012-05-17 Sättuna badplats
Ägretthäger Egretta alba 2012-05-15 Svanshals udde, Tåkern
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2012-05-15 Glänås, Tåkern
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2012-05-13 Säbyviken, Roxen
Törnskata Lanius collurio 2012-05-13 Säbyviken, Roxen
Gök Cuculus canorus 2012-05-11 Svärtinge gård
Härmsångare Hippolais icterina 2012-05-11 Svärtinge gård
Fjällpipare Charadrius morinellus 2012-05-11 Flistad kyrka
Svarttärna Chlidonias niger 2012-05-09 Svartåmynningen
Gräshoppsångare Locustella naevia 2012-05-09 Nybro, Svartåmynningen
Trädgårdssångare Sylvia borin 2012-05-09 Nybro, Svartåmynningen
Tornseglare Apus apus 2012-05-08 Säbyviken, Roxen
Näktergal Luscinia luscinia 2012-05-07 Nybro, Svartåmynningen
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2012-05-07 Nybro, Svartåmynningen
Hornuggla Asio otus 2012-05-06 Häradsskär
Lärkfalk Falco subbuteo 2012-05-05 Häradsskär
Roskarl Arenaria interpres 2012-05-05 Häradsskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2012-05-05 Häradsskär
Turturduva Streptopelia turtur 2012-05-05 Häradsskär
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2012-05-05 Fyrudden
Törnsångare Sylvia communis 2012-05-05 Häradsskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2012-05-05 Häradsskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2012-05-05 Häradsskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2012-05-03 Malmslätt
Mosnäppa Calidris temminckii 2012-05-03 Härna, Svartåmynningen
Dvärgmås Larus minutus 2012-05-02 Nybro, Svartåmynningen
Dubbelbeckasin Gallinago media 2012-05-02 Sättuna, Svartåmynningen
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2012-04-30 Leonardsberg
Rördrom Botaurus stellaris 2012-04-30 Leonardsberg
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2012-04-30 Leonardsberg
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2012-04-30 Leonardsberg
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2012-04-30 Leonardsberg
Backsvala Riparia riparia 2012-04-30 Nybro, Svartåmynningen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2012-04-30 Leonardsberg
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2012-04-30 Leonardsberg
Hussvala Delichon urbica 2012-04-30 Vreta kloster skola
Småspov Numenius phaeopus 2012-04-29 Nybro, Svartåmynningen
Blåhake Luscinia svecica 2012-04-29 Sättuna, Svartåmynningen
Buskskvätta Saxicola rubetra 2012-04-29 Sättuna, Svartåmynningen
Gulärla Motacilla flava 2012-04-28 Nybro, Svartåmynningen
Silltrut Larus fuscus 2012-04-27 Gärstad
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2012-04-26 Kärna mosse
Ängshök Circus pygargus 2012-04-25 Säbyviken, Roxen
Göktyta Jynx torquilla 2012-04-24 Södra dammen, Gärstad
Svartsnäppa Tringa erythropus 2012-04-24 Härna, Svartåmynningen
Grönbena Tringa glareola 2012-04-24 Nybro, Svartåmynningen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2012-04-23 Pålstorp
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2012-04-23 Kärna mosse
Brushane Philomachus pugnax 2012-04-23 Härna, Svartåmynningen
Ladusvala Hirundo rustica 2012-04-22 Nybro, Svartåmynningen
Pungmes Remiz pendulinus 2012-04-19 Supra, Norrköping
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2012-04-19 Supra, Norrköping
Årta Anas querquedula 2012-04-17 Nybro, Svartåmynningen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2012-04-17 Rökinge
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2012-04-16 Härna, Svartåmynningen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2012-04-16 Södra dammen, Gärstad
Ringtrast Turdus torquatus 2012-04-16 Universitetet, Linköping
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2012-04-15 Nybro, Svartåmynningen
Lappsparv Calcarius lapponicus 2012-04-15 Nybro, Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2012-04-13 Heda
Lappuggla Strix nebulosa 2012-04-13 Älvanrakan, Motala kommun
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2012-04-12 Sättuna, Svartåmynningen
Fisktärna Sterna hirundo 2012-04-12 Sättuna, Svartåmynningen
Rödbena Tringa totanus 2012-04-11 Nybro, Svartåmynningen
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2012-04-09 Sättuna, Svartåmynningen
Stenfalk Falco columbarius 2012-04-09 Sättuna, Svartåmynningen
Taigatrast Turdus ruficollis 2012-04-08 Loddbyviken, Åby
Svärta Melanitta fusca 2012-04-06 Harstena
Smålom Gavia stellata 2012-04-06 Harstena
Sjöorre Melanitta nigra 2012-04-05 Strupskär
Storlom Gavia arctica 2012-04-05 Strupskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2012-04-05 Strupskär
Sillgrissla Uria aalge 2012-04-05 Strupskär
Tordmule Alca torda 2012-04-05 Strupskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2012-04-05 Strupskär
Svarthakedopping Podiceps auritus 2012-04-03 Rosenkällasjön
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2012-03-31 Nybro, Svartåmynningen
Skedand Anas clypeata 2012-03-31 Nybro, Svartåmynningen
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2012-03-29 Nykvarn, Linköping
Fjällgås Anser erythropus 2012-03-29 Nybro, Svartåmynningen
Pärluggla Aegolius funereus 2012-03-28 Vimantorp, Tidersrum
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2012-03-28 Nybro, Svartåmynningen
Rödspov Limosa limosa 2012-03-27 Nybro, Svartåmynningen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2012-03-26 Stora Lund
Sädesärla Motacilla alba 2012-03-26 Nybro, Svartåmynningen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2012-03-25 Långsjön, Melskog
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2012-03-22 Norr om Stråken
Trädlärka Lullula arborea 2012-03-22 Norr om Stråken
Järnsparv Prunella modularis 2012-03-22 Norr om Stråken
Snatterand Anas strepera 2012-03-21 Rosenkällasjön
Taltrast Turdus philomelos 2012-03-21 Ullstämmaskogen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2012-03-20 Nybro, Svartåmynningen
Forsärla Motacilla cinerea 2012-03-20 Tinnerbäcksravinen, Linköping
Bergfink Fringilla montifringilla 2012-03-20 Örberga
Vattenrall Rallus aquaticus 2012-03-19 Ulvsberg, Gammalkil
Vitkindad gås Branta leucopsis 2012-03-19 Kaga
Strandskata Haematopus ostralegus 2012-03-19 Nybro, Svartåmynningen
Storspov Numenius arquata 2012-03-19 Nybro, Svartåmynningen
Vittrut Larus hyperboreus 2012-03-17 Stångåmynningen
Hämpling Carduelis cannabina 2012-03-17 Nybro, Svartåmynningen
Blå kärrhök Circus cyaneus 2012-03-17 Nybro, Svartåmynningen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2012-03-16 Björnsnäs
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2012-03-16 Nybro, Svartåmynningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2012-03-16 Nybro, Svartåmynningen
Skäggmes Panurus biarmicus 2012-03-15 Svanshals udde, Tåkern
Röd glada Milvus milvus 2012-03-13 Normlösa
Stjärtand Anas acuta 2012-03-12 Nybro, Svartåmynningen
Gravand Tadorna tadorna 2012-03-11 Lövskären, Arkösund
Ejder Somateria mollissima 2012-03-11 Arkösunds skärgård
Alfågel Clangula hyemalis 2012-03-11 Arkösunds skärgård
Småskrake Mergus serrator 2012-03-11 Arkösunds skärgård
Morkulla Scolopax rusticola 2012-03-11 Lövskären, Arkösund
Tobisgrissla Cepphus grylle 2012-03-11 Arkösunds skärgård
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2012-03-09 Knivbergavägen
Fasan Phasianus colchicus 2012-03-08 Infanterivägen, Linköping
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2012-03-05 Trolleflod
Bläsgås Anser albifrons 2012-03-02 Nybro, Svartåmynningen
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2012-02-29 Våxmossen
Sånglärka Alauda arvensis 2012-02-29 Våxmossen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2012-02-27 Svartåmynningen
Skogsduva Columba oenas 2012-02-27 Kaga kyrka
Vitvingad trut Larus glaucoides 2012-02-19 Gärstad
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2012-02-14 Mellan Rimforsa och Trollegater
Snösparv Plectrophenax nivalis 2012-02-14 Hinsegården, Vallby
Berguv Bubo bubo 2012-02-06
Jorduggla Asio flammeus 2012-01-28 Nybro, Svartåmynningen
Järpe Bonasa bonasia 2012-01-26 Fågelmossen
Snösiska Carduelis hornemanni 2012-01-23 Gärstad schakttipp
Kungsfiskare Alcedo atthis 2012-01-23 Reningsverket, Nykvarn
Duvhök Accipiter gentilis 2012-01-21 Skäggetorp, Linköping
Rödhake Erithacus rubecula 2012-01-21 Skäggetorp, Linköping
Gransångare Phylloscopus collybita 2012-01-21 Nybro, Svartåmynningen !
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2012-01-21 Skäggetorp, Linköping
Bofink Fringilla coelebs 2012-01-21 Skäggetorp, Linköping
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2012-01-21 Stångåmynningen
Spillkråka Dryocopus martius 2012-01-20 Bjäsätter
Orre Tetrao tetrix 2012-01-17 Norr om Bjäsätter
Tjäder Tetrao urogallus 2012-01-17 Korsmossen
Gröngöling Picus viridis 2012-01-17 Bjäsätter
Talltita Parus montanus 2012-01-17 Korsmossen
Tofsmes Parus cristatus 2012-01-17 Korsmossen
Svartmes Parus ater 2012-01-17 Rådsla
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2012-01-17 Norr om Bjäsätter
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2012-01-17 Norr om Bjäsätter
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2012-01-16 Kungsbro
Kungsfågel Regulus regulus 2012-01-14 Kolmården
Turkduva Streptopelia decaocto 2012-01-13 Valla, Linköping
Råka Corvus frugilegus 2012-01-12 Åbylund, Linköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2012-01-12 Malmslätt
Tornfalk Falco tinnunculus 2012-01-11 Härna, Svartåmynningen
Nötskrika Garrulus glandarius 2012-01-10 Ledberg
Ringduva Columba palumbus 2012-01-09 Valla, Linköping
Strömstare Cinclus cinclus 2012-01-09 Stjärnorpebäcken
Sparvhök Accipiter nisus 2012-01-09 Nybro, Svartåmynningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2012-01-07 Gärdala
Skäggdopping Podiceps cristatus 2012-01-06 Nykvarn, Linköping
Rörhöna Gallinula chloropus 2012-01-06 Nykvarn, Linköping
Kattuggla Strix aluco 2012-01-06 Kärrsjö, Ledberg
Gråhäger Ardea cinerea 2012-01-05 Nybro, Svartåmynningen
Trana Grus grus 2012-01-05 Holmen, Tåkern
Tretåig mås Rissa tridactyla 2012-01-05 Hästholmen
Steglits Carduelis carduelis 2012-01-05 Ramstadbron, Tåkern
Tamduva Columba livia 2012-01-04 Skäggetorp, Linköping
Fiskmås Larus canus 2012-01-04 Nybro, Svartåmynningen
Skrattmås Larus ridibundus 2012-01-04 Nybro, Svartåmynningen
Sädgås Anser fabalis 2012-01-03 Ramstadbron, Tåkern
Grågås Anser anser 2012-01-03 Ramstadbron, Tåkern
Rödhuvad dykand Netta rufina 2012-01-03 Glänås, Tåkern
Brunand Aythya ferina 2012-01-03 Glänås, Tåkern
Bergand Aythya marila 2012-01-03 Glänås, Tåkern
Kungsörn Aquila chrysaetos 2012-01-03 Heda
Havstrut Larus marinus 2012-01-03 Glänås, Tåkern
Varfågel Lanius excubitor 2012-01-03 Ramstadbron, Tåkern
Korp Corvus corax 2012-01-03 Heda
Stare Sturnus vulgaris 2012-01-03 Ramstadbron, Tåkern
Grönfink Carduelis chloris 2012-01-03 Glänås, Tåkern
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2012-01-03 Ramstadbron, Tåkern
Gråsiska Carduelis flammea 2012-01-03 Glänås, Tåkern
Större hackspett Dendrocopos major 2012-01-02 Västerby
Sidensvans Bombycilla garrulus 2012-01-02 Ryd, Linköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2012-01-02 Västerby
Entita Parus palustris 2012-01-02 Västerby
Trädkrypare Certhia familiaris 2012-01-02 Västerby
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2012-01-02 Västerby
Grönsiska Carduelis spinus 2012-01-02 Nybro, Svartåmynningen
Rapphöna Perdix perdix 2012-01-02 Sättuna
Havsörn Haliaeetus albicilla 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Gråsparv Passer domesticus 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Pilfink Passer montanus 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Talgoxe Parus major 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Knölsvan Cygnus olor 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Bläsand Anas penelope 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Sothöna Fulica atra 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Koltrast Turdus merula 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Nötväcka Sitta europaea 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Skata Pica pica 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Kaja Corvus monedula 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Kråka Corvus corone cornix 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2012-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2012-01-01 Vreta kloster