Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Gunilla Wetterling har sett under 2018.

Gunilla Wetterling's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum Lokal * Kommentar
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Alguvi
Hussvala Delichon urbica 2018-04-23 Alguvi
Salskrake Mergus albellus 2018-01-11 Berg
Sothöna Fulica atra 2018-01-11 Berg
Näktergal Luscinia luscinia 2018-04-30 Berg
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-10 Berga skola
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-29 Beteby
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-29 Beteby
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-29 Beteby
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-29 Beteby
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-13 Björkeberg ka
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-04 Borghamn
Entita Parus palustris 2018-01-04 Borghamn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-04 Borghamn
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Borghamn
Kattuggla Strix aluco 2018-02-09 Borghamn
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-02-10 Borghamn
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-10 Borghamn
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-13 Borghamn
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-13 Borghamn
Storlom Gavia arctica 2018-04-14 Borghamn
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-21 Borghamn
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-15 Borghamn
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-05 Ekängen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-18 Frökärret
Morkulla Scolopax rusticola 2018-03-25 Fyrsjön
Pärluggla Aegolius funereus 2018-04-08 Fågelmossen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-20 Hagsäter
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Hjorthagen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Hjorthagen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Hjorthagen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Hjorthagen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Hjorthagen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Hjorthagen
Skata Pica pica 2018-01-02 Hjorthagen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Hjorthagen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Hjorthagen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Hjorthagen
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Hjorthagen
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-08 Hjorthagen
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-01 Hjorthagen
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-02 Hjorthagen
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-11 Hjorthagen
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Holmen, Tåkern
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-06 Häggetorp
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-05 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradskär
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-05 Häradskär
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradskär
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-05 Häradskär
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-22 Härnaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-23 Härnaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-23 Härnaviken
Årta Anas querquedula 2018-05-01 Härnaviken
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-31 Hästholmen
Brun glada Milvus migrans 2018-03-15 IKEA E4
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-08 Illersjö
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-08 Illersjö
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-18 Kungsbro
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-18 Kungsbro
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-24 Kärna mosse
Orre Tetrao tetrix 2018-04-30 Kärnskogsmosse
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-03 Leonardsberg
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-03 Leonardsberg
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-16 LFK tornet
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-16 LFK tornet
Berguv Bubo bubo 2018-02-17 Linköping
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-03 Lövängsborg
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-31 Lövängsborg
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-20 Lövängsborg
Dubbelbeckasin Gallinago media 2018-05-12 Lövängsborg, Tåkern
Ejder Somateria mollissima 2018-04-03 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-03 Mauritzberg
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-03 Mauritzberg
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-10 Meandern
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-18 Meandern, Stångån
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-28 Nybro
Brunand Aythya ferina 2018-01-28 Nybro
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Nybro
Bläsand Anas penelope 2018-01-11 Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-01-11 Nybro
Vigg Aythya fuligula 2018-01-11 Nybro
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-26 Nybro
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-26 Nybro
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-27 Nybro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-01-27 Nybro
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-21 Nybro
Trana Grus grus 2018-03-25 Nybro
Prutgås Branta bernicla 2018-03-26 Nybro
Kricka Anas crecca 2018-03-27 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Nybro
Storspov Numenius arquata 2018-04-04 Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-18 Nybro
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-29 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-29 Nybro
Röd glada Milvus milvus 2018-03-25 Nykilskorset
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-27 Nykilskorset, Röby
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-05 Nykvarn
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-05 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-05 Nykvarn
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstad
Sädgås Anser fabalis 2018-01-03 Ramstadbron
Grågås Anser anser 2018-01-03 Ramstadbron
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-02-11 Ramstadbron
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-19 Ramstadbron
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-29 Ravsnäs
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-29 Ravsnäs
Svarttärna Chlidonias niger 2018-04-29 Ravsnäs
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-29 Ravsnäs
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-10 Reningsverket, Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2018-02-27 Rosenkällasjön
Grönbena Tringa glareola 2018-04-25 Rosenkällasjön
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-18 Rydskogen
Stjärtand Anas acuta 2018-02-17 Ryttargårdsdammen
Tjäder Tetrao urogallus 2018-02-18 Rådsla
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-24 Rökinge
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-27 Siggantorp
Trädlärka Lullula arborea 2018-03-29 Siggantorp
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Smedshemmet
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Smedshemmet
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Smedshemmet
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-08 Smedshemmet
Järpe Bonasa bonasia 2018-04-22 Snavelund
Gök Cuculus canorus 2018-05-03 Snavelund
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Snavudden
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-10 Snöbryggan
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-18 Snöbryggan
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-14 Stocklycke
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Strå, Åbylund
Bergand Aythya marila 2018-01-23 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-01-23 Stångåmynningen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-23 Stångåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-05 Stångån
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-05 Stångån
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-03-31 Svanshals äng
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-02 Svälinge
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-02 Svälinge
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-13 Svälinge
Tornseglare Apus apus 2018-05-12 Svälinge
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-12 Svälinge
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-12 Svälinge
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-24 Sättuna
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-05 Sättuna
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Sättuna
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-05 Sättuna
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-12 Sättuna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-12 Sättuna
Skedand Anas clypeata 2018-04-17 Sättuna
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-22 Sättuna
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Sättuna
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-01 Sättuna
Kornknarr Crex crex 2018-05-15 Sättuna
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-01 Sättunaviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättunaviken
Stäpphök Circus macrourus 2018-05-10 Sättunaviken
Småtärna Sterna albifrons 2018-05-23 Sättunaviken
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Sörgården, Tåkern
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Tokgölen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-06 Tokorp
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Transäter
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-07 Transäter
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-07 Transäter
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-02-06 Trädgför Linköping
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-02 Tycklinge
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Tåkern
Knipa Bucephala clangula 2018-01-03 Tåkern
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Tåkern
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Tåkern
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-03 Tåkern
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Tåkern
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-03 Tåkern
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tåkern
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Tåkern
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Tåkern
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-12 Tåkern
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Vadstena
Råka Corvus frugilegus 2018-02-08 Vadstena
Småskrake Mergus serrator 2018-04-01 Vadstena
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-01 Vadstena
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-09 Valla
Ringduva Columba palumbus 2018-01-09 Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-09 Valla
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Vallaskogen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-09 Vallaskogen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-02-02 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-01 Västerlösa
Korp Corvus corax 2018-01-02 Västerlösa
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-08 Västerlösa
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-08 Västerlösa
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Västerlösa
Skogsduva Columba oenas 2018-01-12 Ås, Västerlösa
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-13 Älgsjödammen
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-03-25 Ämten
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-23 Örberga
Backsvala Riparia riparia 2018-05-10 Örberga