Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Gunilla Wetterling har sett under 2018.

Gunilla Wetterling's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum Lokal * Kommentar
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Alguvi
Hussvala Delichon urbica 2018-04-23 Alguvi
Salskrake Mergus albellus 2018-01-11 Berg
Sothöna Fulica atra 2018-01-11 Berg
Näktergal Luscinia luscinia 2018-04-30 Berg
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-10 Berga skola
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-29 Beteby
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-29 Beteby
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-29 Beteby
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-29 Beteby
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-13 Björkeberg ka
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-05 Blåhake
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-04 Borghamn
Entita Parus palustris 2018-01-04 Borghamn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-04 Borghamn
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Borghamn
Kattuggla Strix aluco 2018-02-09 Borghamn
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-02-10 Borghamn
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-10 Borghamn
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-13 Borghamn
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-13 Borghamn
Storlom Gavia arctica 2018-04-14 Borghamn
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-21 Borghamn
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-15 Borghamn
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-05 Ekängen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-18 Frökärret
Morkulla Scolopax rusticola 2018-03-25 Fyrsjön
Pärluggla Aegolius funereus 2018-04-08 Fågelmossen
Rödhuvad dykand Netta rufina 2018-09-13 Glänås
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-08-01 Gärstad
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-10-01 Gärstad
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-20 Hagsäter
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Hjorthagen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Hjorthagen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Hjorthagen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Hjorthagen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Hjorthagen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Hjorthagen
Skata Pica pica 2018-01-02 Hjorthagen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Hjorthagen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Hjorthagen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Hjorthagen
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Hjorthagen
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-08 Hjorthagen
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-01 Hjorthagen
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-02 Hjorthagen
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-11 Hjorthagen
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-06-05 Hjorthagen Kaga
Vaktel Coturnix coturnix 2018-05-23 Hjorthagen, Kaga
Bivråk Pernis apivorus 2018-08-06 Hjorthagen, Mellanbränninge
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Holmen, Tåkern
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-06 Häggetorp
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-05 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradskär
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-05 Häradskär
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradskär
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-05 Häradskär
Smålom Gavia stellata 2018-09-29 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2018-09-29 Häradskär
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-22 Härnaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-23 Härnaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-23 Härnaviken
Årta Anas querquedula 2018-05-01 Härnaviken
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-31 Hästholmen
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-08 Illersjö
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-08 Illersjö
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2018-09-16 Knivbergavägen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-18 Kungsbro
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-18 Kungsbro
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-24 Kärna mosse
Orre Tetrao tetrix 2018-04-30 Kärnskogsmosse
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-07 Ledberg
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-03 Leonardsberg
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-03 Leonardsberg
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-16 LFK tornet
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-16 LFK tornet
Berguv Bubo bubo 2018-02-17 Linköping
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-26 Lund, Söderköping
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-03 Lövängsborg
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-31 Lövängsborg
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-20 Lövängsborg
Dubbelbeckasin Gallinago media 2018-05-12 Lövängsborg, Tåkern
Ejder Somateria mollissima 2018-04-03 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-03 Mauritzberg
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-03 Mauritzberg
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-10 Meandern
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-18 Meandern, Stångån
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-24 Meandern, Stångån
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-07-11 Norra dammarna
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-28 Nybro
Brunand Aythya ferina 2018-01-28 Nybro
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Nybro
Bläsand Anas penelope 2018-01-11 Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-01-11 Nybro
Vigg Aythya fuligula 2018-01-11 Nybro
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-26 Nybro
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-26 Nybro
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-27 Nybro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-01-27 Nybro
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-21 Nybro
Trana Grus grus 2018-03-25 Nybro
Prutgås Branta bernicla 2018-03-26 Nybro
Kricka Anas crecca 2018-03-27 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Nybro
Storspov Numenius arquata 2018-04-04 Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-18 Nybro
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-29 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-29 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-02 Nybro
Roskarl Arenaria interpres 2018-08-06 Nybro
Röd glada Milvus milvus 2018-03-25 Nykilskorset
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-27 Nykilskorset, Röby
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-05 Nykvarn
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-05 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-05 Nykvarn
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-26 Ormstensmossen
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstad
Sädgås Anser fabalis 2018-01-03 Ramstadbron
Grågås Anser anser 2018-01-03 Ramstadbron
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-02-11 Ramstadbron
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-19 Ramstadbron
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-29 Ravsnäs
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-29 Ravsnäs
Svarttärna Chlidonias niger 2018-04-29 Ravsnäs
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-29 Ravsnäs
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-10 Reningsverket, Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2018-02-27 Rosenkällasjön
Grönbena Tringa glareola 2018-04-25 Rosenkällasjön
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-18 Rydskogen
Stjärtand Anas acuta 2018-02-17 Ryttargårdsdammen
Tjäder Tetrao urogallus 2018-02-18 Rådsla
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-24 Rökinge
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-27 Siggantorp
Trädlärka Lullula arborea 2018-03-29 Siggantorp
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-07-29 Sjötuna udde
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Smedshemmet
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Smedshemmet
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Smedshemmet
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-08 Smedshemmet
Järpe Bonasa bonasia 2018-04-22 Snavelund
Gök Cuculus canorus 2018-05-03 Snavelund
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Snavudden
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-10 Snöbryggan
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-18 Snöbryggan
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-14 Stocklycke
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Strå, Åbylund
Bergand Aythya marila 2018-01-23 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-01-23 Stångåmynningen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-23 Stångåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-05 Stångån
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-05 Stångån
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-03-31 Svanshals äng
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Svensksundsviken
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-02 Svälinge
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-02 Svälinge
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-13 Svälinge
Tornseglare Apus apus 2018-05-12 Svälinge
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-12 Svälinge
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-12 Svälinge
Ängshök Circus pygargus 2018-06-03 Svälinge
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-24 Sättuna
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-05 Sättuna
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Sättuna
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-05 Sättuna
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-12 Sättuna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-12 Sättuna
Skedand Anas clypeata 2018-04-17 Sättuna
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-22 Sättuna
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Sättuna
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-01 Sättuna
Kornknarr Crex crex 2018-05-15 Sättuna
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Sättuna
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-01 Sättunaviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättunaviken
Stäpphök Circus macrourus 2018-05-10 Sättunaviken
Småtärna Sterna albifrons 2018-05-23 Sättunaviken
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-04 Sättunaviken
Medelhavstrut Larus michahellis 2018-08-28 Södra dammen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Sörgården, Tåkern
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Tokgölen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-06 Tokorp
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Transäter
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-07 Transäter
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-07 Transäter
Silltrut Larus fuscus 2018-08-28 Trutdammen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-02-06 Trädgför Linköping
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-02 Tycklinge
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Tåkern
Knipa Bucephala clangula 2018-01-03 Tåkern
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Tåkern
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Tåkern
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-03 Tåkern
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Tåkern
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-03 Tåkern
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tåkern
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Tåkern
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Tåkern
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-12 Tåkern
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Vadstena
Råka Corvus frugilegus 2018-02-08 Vadstena
Småskrake Mergus serrator 2018-04-01 Vadstena
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-01 Vadstena
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-09 Valla
Ringduva Columba palumbus 2018-01-09 Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-09 Valla
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Vallaskogen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-09 Vallaskogen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-02-02 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-01 Västerlösa
Korp Corvus corax 2018-01-02 Västerlösa
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-08 Västerlösa
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-08 Västerlösa
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Västerlösa
Skogsduva Columba oenas 2018-01-12 Ås, Västerlösa
Brun glada Milvus migrans 2018-09-01 Älgsjödammen
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-13 Älgsjödammen
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-03-25 Ämten
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-23 Örberga
Backsvala Riparia riparia 2018-05-10 Örberga