Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Mari Sandell har sett under 2018.

Mari Sandell's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum Lokal * Kommentar
Sjöorre Melanitta nigra 2018-04-28 4 Lunda, Arkösunds skärgård
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-28 Beteby 2 ex
Gröngöling Picus viridis 2018-04-06 Betesby 2 ex sång
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-06 Betesby 1 ex
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-06-03 Biogasen 3 ex
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-30 Biogasen Kallerstad 1 ex spel/sång
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-26 Bokskogen Omberg 1 ex spel/sång
Tornseglare Apus apus 2018-05-23 Braskens bro 3 ex förbiflygande
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-18 Distorp 1 ex
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Drottningbron 2 ex i par
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Drottningbron hanar
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-04-02 Edhaga våtmark 1 ex spel/sång
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Elvestad, Vadstena 150 ex
Tjäder Tetrao urogallus 2018-04-14 Fågelmossen 2 i par
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-18 Grebo badplats 1+2 ex
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-27 Herrebokärret 1 ex spel/sång
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-03-14 Herrebotippen 19 ex
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-27 Herrebotippen 1 ex
Törnskata Lanius collurio 2018-05-27 Herrebotippen 2 ex i par
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-26 Hogstad Sharpman p 1 ex spel/sång
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-04-15 Hov 1 ex hona förbiflygande
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-15 Hov Sång
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-26 Hovtornet 1 ex spel/sång
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradskär 1 ex
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-05 Häradskär Noterad
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-05 Häradskär 1 ex
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradskär 1 ex
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-05 Häradskär Flera ex
Vigg Aythya fuligula 218-01-05 Härnaviken Noterad
Ägretthäger Egretta alba 2018-07-16 Härnaviken 1 ex
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Industrigatan Barhäll 1 ex spel/sång
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-07 Infarten Nybro 2 ex spel/sång
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-07 Infarten Nybro 2 ex
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-30 Kaga Kyrka 1 ex hane
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-08 Kallerstaddungen 1 ex
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-21 Kallerstaddungen 2 ex
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-21 Kallerstaddungen 1 ex
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-08 Kallerstadsrondellen 21 ex
Stäpphök Circus macrourus 2018-09-15 Knivberga 1 1K
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Korpralsgatan 8 1 ex utfärgad hane
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-16 Korpvallen 1 ex spel/sång
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-16 Kulla ängar Noterad
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-08-16 Kulla Ängar, Åtvid 1 ex förbiflygande
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-31 Kullerstad k:a, Skärblacka 3 ex
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-02 Kärr, Kolbyttemon 2 ex spel/sång 1 ex sågs
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-13 Lilla Rängen 6 ex
Berguv Bubo bubo 2018-02-16 Linköping 1 ex spel/sång
Svärta Melanitta fusca 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 2 ex
Storlom Gavia arctica 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 2 ex
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-04-02 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex förbiflygande
Småspov Numenius phaeopus 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 3 ex
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 2 ex
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 2 ex ruvande
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex förbiflygande
Tordmule Alca torda 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex, livskryss no 254
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex spel/sång
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex spel/sång
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex spel/sång
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 5 ex
Kornknarr Crex crex 2018-05-27 Lövstadsjön 1 ex spel/sång
Storspov Numenius arquata 2018-04-07 Maden mellan infarten o Bergsvägen 1 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Kricka Anas crecca 2018-04-06 Mauritzberg slott 2 i par
Ejder Somateria mollissima 2018-04-06 Mauritzberg slott 10 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Småskrake Mergus serrator 2018-04-06 Mauritzberg slott 12 ex
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-06 Mauritzberg slott 1 ex förbiflygande
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-06 Mauritzberg slott 1 ex
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-24 Meandern 1 ex
Fiskmås Larus canus 2018-01-15 Motala hamn Noterad
Backsvala Riparia riparia 2018-05-27 Norra dammarna 6 ex förbiflygande
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-07-15 Norra dammen 1 ex
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Nybro 3 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-07 Nybro Noterad
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-07 Nybro Noterad
Brunand Aythya ferina 2018-04-01 Nybro plattform 2 ex hane
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-02 Nybro plattform 1 ex
Rödspov Limosa limosa 2018-04-07 Nybro plattform 5 ex
Rödbena Tringa totanus 2018-04-07 Nybro plattform 3 ex
Myrspov Limosa lapponica 2018-08-10 Nybro plattform 1 ex
Brun glada Milvus migrans 2018-08-31 Nykilskorset 1 ex förbiflygande
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-07 Parkeringen Nybro 1 ex sjöng för fullt
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Ralstorp 1 ex
Svartmes Parus ater 2018-01-06 Ralstorp 2 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Ramshäll 3 ex
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Ramshäll 2 ex
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-26 Ramstadsbron 1 ex spel/sång
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-26 Ramstadsbron 1 ex spel/sång
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Ravnäs 1 ex
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-15 Reningsverket Nykvarn Ovanför snöbryggan
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-02 Rosenkälla 1 ex sågs o trummade tyst
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-29 Rosenkällasjön 1 ex vinterdräkt
Grönbena Tringa glareola 2018-04-29 Rosenkällasjön 3 ex
Stjärtand Anas acuta 2018-02-16 Ryttargårdsdammen 1 ex hona
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 hona
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 5 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 ex
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Skata Pica pica 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 ex
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 5 ex
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 8 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 4 i par
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 2 ex
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-02 Råtorpsgatans matning 1 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Råtorpsgatants matning 1 ex
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-05-01 Rödberget 1 ex
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-24 Rödgölen 1 ex hane
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-21 Rökinge 19 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-03 Saab 60 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-20 Saab 7 ex
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-11 Saab 1 ex
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-07-21 Sjötuna udde 45 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-07-21 Sjötuna udde 14 ex
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-17 Smedstad 1 ex spel/sång
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-03 Smedstad matningen 7 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Smedstad matningen Noterad
Entita Parus palustris 2018-01-03 Smedstad matningen 1 ex
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-03 Smedstad matningen 1 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-13 Smedstad matningen 1 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-18 Smedstad matningen 2 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-05 Snöbryggan 1 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-14 Snöbryggan 1 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-15 Snöbryggan 2 ex
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-20 Snöbryggan 1 ex
Talltita Parus montanus 2018-01-20 Stora aska 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-20 Stora aska 1 ex
Salskrake Mergus albellus 2018-01-15 Stångåmynningen 8 ex
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-03-10 Stångåmynningen 1 ex hane
Trana Grus grus 2018-03-11 Stångåmynningen 1 ex förbiflygande
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-03-13 Stångåmynningen 2 ex honfärgade
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-14 Stångåmynningen 4 ex
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-03-28 Stångåmynningen 1 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-01 Stångåmynningen 1 ex
Sädgås Anser fabalis 2018-03-21 Svartåmynningens reservat Noterad
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-06 Svensksundsviken 5 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-06 Svensundsviken 2 ex
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-06 Svensundsviken 2 ex
Svarttärna Chlidonias niger 2018-05-26 Svälinge tornet
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-26 Svälingetornet Sågs o hördes fint
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-26 Svälingetornt 1 ex spel/sång
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-06 Sättuna Noterad
Grågås Anser anser 2018-01-06 Sättuna Noterad
Bläsand Anas penelope 2018-01-06 Sättuna Noterad
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Sättuna Noterad
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-06 Sättuna 7 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-06 Sättuna 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-14 Sättuna 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-14 Sättuna 1 ex
Stare Sturnus vulgaris 2018-02-17 Sättuna 30 ex ca
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-10 Sättuna 8 ex
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-15 Sättuna 1 ex
Skedand Anas clypeata 2018-04-19 Sättuna 2 ex i par
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättuna 1 ex
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättuna 1 ex tillika livskryss no 253
Årta Anas querquedula 2018-04-29 Sättuna 2 ex i par
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-01 Sättuna 5 ex
Gök Cuculus canorus 2018-05-15 Sättuna 1 ex spel/sång
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-15 Sättuna 1 ex spel/sång
Roskarl Arenaria interpres 2018-06-02 Sättuna 1 ex
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Sättuna plattform 2 ex födosökande
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-20 Sättunaviken 2 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Sättunaviken 1 ex förbiflygande
Hussvala Delichon urbica 2018-04-21 Sättunaviken 3 ex förbiflygande
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-22 Sättunaviken 4 ex
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-22 Sättunaviken 1 ex
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-06 Sättunaviken 1 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-05-01 Södra dammen 3 ex
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Tannefors 2 ex
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-12 Tannefors 1 ex
Knipa Bucephala clangula 2018-01-02 Tannefors slussar 2 i par
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-02 Tannefors slussar 1 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2018-04-05 Tekniska Verken 1 ex förbiflygande
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-05 Tekniska Verken 1 ex förbiflygande
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-09 Tinnerö 1 ex förbiflygande
Kattuggla Strix aluco 2018-03-24 Tinnerö 1 ex
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-05-01 Tinnerö gård 1 ex spel/sång
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-13 Tollstorpegölen 2 ex
Råka Corvus frugilegus 2018-01-14 Tornby 7 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-14 Tornby 3 ex
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Trutdammen Noterad
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Trutdammen Noterad
Sothöna Fulica atra 2018-01-05 Trutdammen 1 ex
Silltrut Larus fuscus 2018-08-18 Trutdammen 1 ex 1K
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-08-18 Trutdammen 1 ex 1 K
Medelhavstrut Larus michahellis 218-08-28 Trutdammen 1 ex 1 K tillika livskryss :)
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-14 Trädgårdsföreningen 1 ex
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-14 Trädgårdsföreningen 2 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-18 Trädgårdsföreningen 1 ex hane
Ringduva Columba palumbus 2018-01-14 Valla 5 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-14 Valla 3 ex
Röd glada Milvus milvus 2018-04-08 Vikingstad kyrka 1 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-13 Vårdnäs kyrka 1 ex förbiflygande
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-15 Västerlösa 1 ex
Skogsduva Columba oenas 2018-01-15 Västerlösa 2 ex
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa kyrka 1 ex
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Åby Mellangård 1 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Åby Mellangård 1 ex
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Åby Mellangård Noterad
Korp Corvus corax 2018-01-01 Åby Mellangård 10 ex
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-15 Älgsjödammen 2 ex