Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Gunilla Wetterling har sett under 2017.

Gunilla Wetterling's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum Lokal * Kommentar
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-05 Alvastra
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-05 Alvastra
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-10 Amnada
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-01 Berg
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Berg
Korp Corvus corax 2017-01-01 Berg
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Berg
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-21 Beteby
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-10 Björkeberg
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-30 Borghamn
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-01 Borghamn
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-01 Borghamn
Storlom Gavia arctica 2017-04-02 Borghamn
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-01 Borghamn
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Borghamn
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-13 Borghamn
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-05-22 Borghamn
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-03-06 Bråborg
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Bränninge
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Bränninge
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Bränninge
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-05 Ekängsdalgången
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-13 Ellen Key
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-26 Gärstad
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-14 Hamra sluss
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Hjorthagen
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-06 Hjorthagen
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-06 Hjorthagen
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-09 Hjorthagen
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-06 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-06 Häradskär
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-06 Häradskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Häradskär
Tordmule Alca torda 2017-05-06 Häradskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-26 Häradskär
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-22 Härnaviken
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 Härnaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-15 Härnaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-15 Härnaviken
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 Härnaviken
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-30 Härnaviken
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-07-30 Härnaviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-30 Härnaviken
Pärluggla Aegolius funereus 2017-02-23 Hästhumla
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-13 Isberga nat reserv
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-04 Kaga
Sädgås Anser fabalis 2017-01-14 Kaga
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 Kaga
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-24 Kaga
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-02-07 Kallerstad
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-11-27 Knivbergavägen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Kungsbro
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Kungsbro
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-22 Kungsbro
Sothöna Fulica atra 2017-01-22 Kungsbro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-22 Kungsbro
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Kvinnslunda
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-18 Kärna mosse
Orre Tetrao tetrix 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-06 Ledberg
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-08 Ledberg
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-23 Leonardsberg
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-05 Leonardsberg
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-09 LFK tornet
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-29 Lfk tornet
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-09 LFK tornet
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 LFK tornet
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-15 LFK tornet
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-15 LFK tornet
Berguv Bubo bubo 2017-02-11 Linköping
Kornknarr Crex crex 2017-06-10 Lövstadsjön
Dubbelbeckasin Gallinago media 2017-05-13 Lövängsborg, Tåkern
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Malmen
Brun glada Milvus migrans 2017-07-02 Mantorp
Ejder Somateria mollissima 2017-03-21 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-21 Mauritzberg
Småskrake Mergus serrator 2017-03-21 Mauritzberg
Törnskata Lanius collurio 2017-06-03 Meandern Stångån
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Mellanbränninge
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Mellanbränninge
Skata Pica pica 2017-01-01 Mellanbränninge
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Mellanbränninge
Röd glada Milvus milvus 2017-03-02 Mörbyslätten
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-10 Nederlösa
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-18 Nederlösa
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-17 Nederlösabadet
Stenfalk Falco columbarius 2017-01-17 Normlösa
Hornuggla Asio otus 2017-03-18 Norsholm, Åby gård
Vigg Aythya fuligula 2017-01-02 Nybro
Bergand Aythya marila 2017-01-02 Nybro
Knipa Bucephala clangula 2017-01-02 Nybro
Salskrake Mergus albellus 2017-01-02 Nybro
Brunand Aythya ferina 2017-01-02 Nybro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Nybro
Pilfink Passer montanus 2017-01-02 Nybro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-01 Nybro
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-27 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-03-28 Nybro
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-03 Nybro
Årta Anas querquedula 2017-04-13 Nybro
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-15 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-06-03 Nybro
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-06-03 Nybro
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-06 Nybro
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-08 Nybro
Stjärtand Anas acuta 2017-01-03 Nykvarn
Storskrake Mergus merganser 2017-01-03 Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-03 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2017-01-03 Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-03 Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-03 Nykvarn
Entita Parus palustris 2017-01-03 Nykvarn
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-03 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-03 Nykvarn
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-03 Nykvarn
Bläsand Anas penelope Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-05 Nykvarn
Grågås Anser anser 2017-01-10 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-10 Nykvarn
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-10 Nykvarn
Snatterand Anas strepera 2017-02-21 Nykvarn
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-23 Nykvarn
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-09 Ormstensmossen
Vassångare Locustella luscinioides 2017-07-06 Renstad
Råka Corvus frugilegus 2017-01-06 Resecentrum Linköping
Järpe Bonasa bonasia 2017-05-04 Rimforsa
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-26 Rosenkällasjön
Talltita Parus montanus 2017-02-13 Rådsla
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-02-13 Rådsla
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-02-13 Rådsla
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-02-13 Rådsla
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-13 Rådsla
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-30 S dammen, Gärstad
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-14 Siggantorp
Svartmes Parus ater 2017-01-26 Smedshem, Ljungsbro
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-10-10 Smedshemmet, Ljungsbro
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-09 Smedstad
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-09 Smedstad
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Smedstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-09 Smedstad
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Snavudden
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Snavudden
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Snavudden
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Snavudden
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Snavudden
Gök Cuculus canorus 2017-05-07 Snavudden
Lappuggla Strix nebulosa 2017-09-24 Spellinge
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Stocklycke
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-02 Stora Lund
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-01 Strå kyrka, Vadstena
Backsvala Riparia riparia 2017-05-04 Sturefors
Hussvala Delichon urbica 2017-05-04 Sturefors
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-14 Sturefors slott
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-01 Stångåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Stångåmynningen
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-11 Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-03 Stångån
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-16 Stångån Meandern
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-18 Svensksundsviken
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-18 Svensksundsviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-03 Svälinge
Trana Grus grus 2017-03-03 Svälinge
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Svälinge
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-02 Svälinge
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-02 Svälinge
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-12 Svälinge
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-03 Säby
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Säbyviken
Stare Sturnus vulgaris 2017-02-22 Sättuna
Kricka Anas crecca 2017-03-05 Sättuna
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-06 Sättuna
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Sättuna
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-23 Sättuna
Storspov Numenius arquata 2017-03-23 Sättuna
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-23 Sättuna
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-28 Sättuna
Rödbena Tringa totanus 2017-03-29 Sättuna
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-03-29 Sättuna
Skedand Anas clypeata 2017-04-04 Sättuna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-08 Sättuna
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-26 Sättuna
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-26 Sättuna
Gulärla Motacilla flava 2017-04-28 Sättuna
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-28 Sättuna
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Sättuna
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-05-08 Sättuna
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-09 Sättuna
Prutgås Branta bernicla 2017-05-24 Sättuna
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-07 Sättuna
Ortolansparv Emberiza hortulana 2017-05-18 Sättunaviken
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-21 Söderö
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-21 Söderö
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-21 Söderö
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-10 Södra dammen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-03 Södra dammen
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-14 Tannefors
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-14 Tinnerö
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-09 Tinnerö
Skogsduva Columba oenas 2017-01-09 Tinnerö
Gröngöling Picus viridis 2017-01-13 Tinnerö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-13 Tinnerö
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Kattuggla Strix aluco 2017-02-11 Tinnerö
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-01 Tornby
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Tornby
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-30 Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2017-03-04 Tåkern
Ringduva Columba palumbus 2017-01-09 Valla
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-05 Vallby
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-10 Västerlösa
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-02 Västra väggar, Omberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-12 Väversunda
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-04-07 Ytterö
Sjöorre Melanitta nigra 2017-04-07 Ytterö
Svärta Melanitta fusca 2017-04-07 Ytterö
Smålom Gavia stellata 2017-04-07 Ytterö
Silltrut Larus fuscus 2017-04-07 Ytterö
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-04-07 Ytterö
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-13 Yxstad strand
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-03 Yxstad Tåkern
Tornseglare Apus apus 2017-05-13 Yxstad, Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-04-01 Älgsjödammen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-01 Älgsjödammen
Bivråk Pernis apivorus 2017-06-05 Öjebro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-30 Örberga
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-01 Örberga Kaga
Ängshök Circus pygargus 2017-05-10 Örberga, Kaga
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-20 Östanbäck, Nederlösa