Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Gunilla Wetterling har sett under 2017.

Gunilla Wetterling's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum Lokal * Kommentar
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-05 Alvastra
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-05 Alvastra
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-10 Amnada
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-01 Berg
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Berg
Korp Corvus corax 2017-01-01 Berg
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Berg
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-21 Beteby
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-10 Björkeberg
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-30 Borghamn
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-01 Borghamn
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-01 Borghamn
Storlom Gavia arctica 2017-04-02 Borghamn
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-01 Borghamn
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Borghamn
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-13 Borghamn
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-05-22 Borghamn
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-03-06 Bråborg
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Bränninge
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Bränninge
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Bränninge
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-05 Ekängsdalgången
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-13 Ellen Key
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-26 Gärstad
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-14 Hamra sluss
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Hjorthagen
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-06 Hjorthagen
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-06 Hjorthagen
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-09 Hjorthagen
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-06 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-06 Häradskär
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-06 Häradskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Häradskär
Tordmule Alca torda 2017-05-06 Häradskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-26 Häradskär
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-22 Härnaviken
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 Härnaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-15 Härnaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-15 Härnaviken
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 Härnaviken
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-30 Härnaviken
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-07-30 Härnaviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-30 Härnaviken
Pärluggla Aegolius funereus 2017-02-23 Hästhumla
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-13 Isberga nat reserv
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-04 Kaga
Sädgås Anser fabalis 2017-01-14 Kaga
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 Kaga
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-24 Kaga
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-02-07 Kallerstad
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-11-27 Knivbergavägen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Kungsbro
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Kungsbro
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-22 Kungsbro
Sothöna Fulica atra 2017-01-22 Kungsbro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-22 Kungsbro
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Kvinnslunda
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-18 Kärna mosse
Orre Tetrao tetrix 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-06 Ledberg
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-08 Ledberg
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-23 Leonardsberg
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-05 Leonardsberg
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-09 LFK tornet
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-29 Lfk tornet
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-09 LFK tornet
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 LFK tornet
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-15 LFK tornet
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-15 LFK tornet
Berguv Bubo bubo 2017-02-11 Linköping
Kornknarr Crex crex 2017-06-10 Lövstadsjön
Dubbelbeckasin Gallinago media 2017-05-13 Lövängsborg, Tåkern
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Malmen
Brun glada Milvus migrans 2017-07-02 Mantorp
Ejder Somateria mollissima 2017-03-21 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-21 Mauritzberg
Småskrake Mergus serrator 2017-03-21 Mauritzberg
Törnskata Lanius collurio 2017-06-03 Meandern Stångån
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Mellanbränninge
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Mellanbränninge
Skata Pica pica 2017-01-01 Mellanbränninge
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Mellanbränninge
Röd glada Milvus milvus 2017-03-02 Mörbyslätten
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-10 Nederlösa
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-18 Nederlösa
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-17 Nederlösabadet
Stenfalk Falco columbarius 2017-01-17 Normlösa
Hornuggla Asio otus 2017-03-18 Norsholm, Åby gård
Vigg Aythya fuligula 2017-01-02 Nybro
Bergand Aythya marila 2017-01-02 Nybro
Knipa Bucephala clangula 2017-01-02 Nybro
Salskrake Mergus albellus 2017-01-02 Nybro
Brunand Aythya ferina 2017-01-02 Nybro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Nybro
Pilfink Passer montanus 2017-01-02 Nybro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-01 Nybro
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-27 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-03-28 Nybro
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-03 Nybro
Årta Anas querquedula 2017-04-13 Nybro
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-15 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-06-03 Nybro
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-06-03 Nybro
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-06 Nybro
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-08 Nybro
Stjärtand Anas acuta 2017-01-03 Nykvarn
Storskrake Mergus merganser 2017-01-03 Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-03 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2017-01-03 Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-03 Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-03 Nykvarn
Entita Parus palustris 2017-01-03 Nykvarn
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-03 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-03 Nykvarn
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-03 Nykvarn
Bläsand Anas penelope Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-05 Nykvarn
Grågås Anser anser 2017-01-10 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-10 Nykvarn
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-10 Nykvarn
Snatterand Anas strepera 2017-02-21 Nykvarn
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-23 Nykvarn
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-09 Ormstensmossen
Vassångare Locustella luscinioides 2017-07-06 Renstad
Råka Corvus frugilegus 2017-01-06 Resecentrum Linköping
Järpe Bonasa bonasia 2017-05-04 Rimforsa
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-26 Rosenkällasjön
Talltita Parus montanus 2017-02-13 Rådsla
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-02-13 Rådsla
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-02-13 Rådsla
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-02-13 Rådsla
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-13 Rådsla
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-30 S dammen, Gärstad
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-14 Siggantorp
Svartmes Parus ater 2017-01-26 Smedshem, Ljungsbro
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-10-10 Smedshemmet, Ljungsbro
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-09 Smedstad
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-09 Smedstad
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Smedstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-09 Smedstad
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Snavudden
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Snavudden
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Snavudden
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Snavudden
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Snavudden
Gök Cuculus canorus 2017-05-07 Snavudden
Lappuggla Strix nebulosa 2017-09-24 Spellinge
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Stocklycke
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-02 Stora Lund
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-01 Strå kyrka, Vadstena
Backsvala Riparia riparia 2017-05-04 Sturefors
Hussvala Delichon urbica 2017-05-04 Sturefors
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-14 Sturefors slott
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-01 Stångåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Stångåmynningen
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-11 Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-03 Stångån
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-16 Stångån Meandern
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-18 Svensksundsviken
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-18 Svensksundsviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-03 Svälinge
Trana Grus grus 2017-03-03 Svälinge
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Svälinge
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-02 Svälinge
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-02 Svälinge
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-12 Svälinge
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-03 Säby
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Säbyviken
Stare Sturnus vulgaris 2017-02-22 Sättuna
Kricka Anas crecca 2017-03-05 Sättuna
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-06 Sättuna
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Sättuna
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-23 Sättuna
Storspov Numenius arquata 2017-03-23 Sättuna
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-23 Sättuna
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-28 Sättuna
Rödbena Tringa totanus 2017-03-29 Sättuna
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-03-29 Sättuna
Skedand Anas clypeata 2017-04-04 Sättuna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-08 Sättuna
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-26 Sättuna
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-26 Sättuna
Gulärla Motacilla flava 2017-04-28 Sättuna
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-28 Sättuna
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Sättuna
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-05-08 Sättuna
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-09 Sättuna
Prutgås Branta bernicla 2017-05-24 Sättuna
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-07 Sättuna
Ortolansparv Emberiza hortulana 2017-05-18 Sättunaviken
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-21 Söderö
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-21 Söderö
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-21 Söderö
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-10 Södra dammen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-03 Södra dammen
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-14 Tannefors
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-14 Tinnerö
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-09 Tinnerö
Skogsduva Columba oenas 2017-01-09 Tinnerö
Gröngöling Picus viridis 2017-01-13 Tinnerö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-13 Tinnerö
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Kattuggla Strix aluco 2017-02-11 Tinnerö
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-01 Tornby
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Tornby
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-30 Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2017-03-04 Tåkern
Ringduva Columba palumbus 2017-01-09 Valla
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-05 Vallby
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-10 Västerlösa
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-02 Västra väggar, Omberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-12 Väversunda
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-04-07 Ytterö
Sjöorre Melanitta nigra 2017-04-07 Ytterö
Svärta Melanitta fusca 2017-04-07 Ytterö
Smålom Gavia stellata 2017-04-07 Ytterö
Silltrut Larus fuscus 2017-04-07 Ytterö
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-04-07 Ytterö
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-13 Yxstad strand
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-03 Yxstad Tåkern
Tornseglare Apus apus 2017-05-13 Yxstad, Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-04-01 Älgsjödammen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-01 Älgsjödammen
Bivråk Pernis apivorus 2017-06-05 Öjebro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-30 Örberga
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-01 Örberga Kaga
Ängshök Circus pygargus 2017-05-10 Örberga, Kaga
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-20 Östanbäck, Nederlösa