Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Leif Jern har sett under 2018.

Leif Jern's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-10-01 Gärstad - södra dammen 2 ex
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2018-09-18 Svensksundsviken 1 ex
Brun glada Milvus migrans 2018-09-16 Nykilskorset 1 ex
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-10 Sättunaparkeringen 1 hona
Rödhuvad dykand Netta rufina 2018-09-10 Glänås 1 hane, eklipsdräkt
Medelhavstrut Larus michahellis 2018-08-30 Trutdammen, Gärstad 1 ex
Silltrut Larus fuscus 2018-08-17 Trutdammen, Gärstad 1 1K
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-16 Kulla, Åtvidaberg 1 ex
Sandlöpare Calidris alba 2018-08-10 Nybro 1 ex
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-07-31 Trutdammen, Gärstad 2 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-07-22 Nybro 1 ex
Röd glada Milvus milvus 2018-07-01 Smedshemmet, Nykil 1 ex
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-06-11 Sättuna 3 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-06-06 Beteby 2 ex
Bivråk Pernis apivorus 2018-06-06 Västerby 1 ex
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-03 Sättuna 1 ex
Smålom Gavia stellata 2018-06-02 Boxholms k:n 1 ex
Roskarl Arenaria interpres 2018-06-02 Sättuna 1 ex
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Sättuna 1 ex
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 2018-05-30 Omberg, Storpissan 1 ex hördes
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-28 Svälinge 1 ex hördes
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-05-27 Beteby 1 ex
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-27 Beteby 2 ex
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-05-27 Svensksund 1 ex hördes
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Svensksund 1 ex
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-23 Fågelsta 1 ex hördes
Småtärna Sterna albifrons 2018-05-23 Sättuna 1 ex
Vaktel Coturnix coturnix 2018-05-21 Sättuna 1 ex hördes
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-21 Ormstensmossen 1 ex hördes
Tornseglare Apus apus 2018-05-20 Sättuna 6 ex
Kornknarr Crex crex 2018-05-19 Sättuna 1 ex hördes
Svarttärna Chlidonias niger 2018-05-18 Svälinge 10 ex
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-18 Ramstadbron 1 ex hördes
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-16 Sjöliden 1 ex hördes
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-15 Hackelboön 1 ex hördes
Ängshök Circus pygargus 2018-05-12 Hälleberga, Klockrike 1 hane
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättuna 1 ex
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-10 Sjöliden, Berg 2 ex hördes
Gök Cuculus canorus 2018-05-09 Beteby 1 ex
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-08 Svälinge 1 ex hördes
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-08 Alvastra pålbyggnad 1 ex hördes
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-08 Lövängsborg 1 ex hördes
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Stångskär 2 ex
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Stångskär 3 ex
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Stångskär Flera ex
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Stångskär Allmän
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Stångskär 1 ex
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Stångskär 1 ex
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-05 Stångskär 1 ex
Stenfalk Falco columbarius 2018-05-05 Stångskär 1 ex
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-05 Stångskär Flera ex
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradsskär 2 ex
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-04 Rosenkälla 1 ex
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-04 Rosenkälla 2 ex
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-05-04 Sättuna 3 ex
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-02 Meandern, Stångån 1 ex
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-30 Tinnerö 1 ex
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-30 Valla folkhögskola 1 ex
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-30 Sättunaviken 2 ex
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-29 Rosenkällasjön 4 ex
Backsvala Riparia riparia 2018-04-29 Alguvi, Kaga 2 ex
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-27 Rosenkällasjön 1 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-26 Beteby 2 ex
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-26 Beteby 1 ex hördes
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-26 Beteby 2 ex
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-04-26 Beteby 1 ex hördes
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-26 Beteby 1 ex hördes
Ejder Somateria mollissima 2018-04-26 Beteby 1 hane
Årta Anas querquedula 2018-04-26 Leonardsberg 3 ex
Gulärla Motacilla flava 2018-04-26 Kungsbro 1 ex
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-24 Nybro 2 ex
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-24 Nybro 1 ex
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-22 Tvärskogsudde 1 ex hördes
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-22 Rydskogen, Linköping 1 ex hördes
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-22 Rydskogen 1 ex hördes
Hussvala Delichon urbica 2018-04-22 Kaga 1 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Tift 2 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad 2 ex
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-20 Kallerstaddungen 1 ex hördes
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-20 Kallerstaddungen 1 ex hördes
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-20 Rosenkällasjön 2 ex
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättuna 1 ex
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Härnaviken 1 ex
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-19 Kungsbro 3 ex
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydsskogen 1 ex
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-18 Sättuna 1 ex
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-18 Sättuna 1 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-17 Nybro 1 ex
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Hagadal/Valla, Linköping 1 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Ekängsdalen 1 ex
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-15 Nykvarn, Linköping 2 ex
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-15 Åbysäcken, Linköping 1 ex hördes
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-13 Älgsjödammen 1 ex
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-11 Svensksunds gård 1 ex hördes
Stäpphök Circus macrourus 2018-04-11 Svensksund 1 hane
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-11 Svensksund 2 ex
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-11 Svensksund 4 ex
Skedand Anas clypeata 2018-04-11 Leonardsberg 3 ex
Storlom Gavia arctica 2018-04-11 Leonardsberg 3 ex
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-09 Nybro 2 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-09 Nybro 2 ex
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-08 Edhaga 1 ex hördes
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-08 Edhaga 1 ex hördes
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-04-08 Edhaga 1 ex hördes
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Styvinge Flera hördes
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Nybro 2 ex
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-07 Sättuna 5 ex
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-07 Sättuna 1 ex hördes
Rödbena Tringa totanus 2018-04-07 Sättuna 3 ex
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-07 Sättuna 1 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-04 Nybro 7 ex
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Nybro 2 ex
Storspov Numenius arquata 2018-04-04 Nybro 1 ex hördes
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-03 Tycklingen 3 ex
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-03 Tycklingen 2 ex
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-03 Svälinge 2 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-03 Lövängsborg 1 ex
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-03 Lövängsborg 2 ex i par
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Kullerstad k:a, Skärblacka 6 ex
Trädlärka Lullula arborea 2018-03-28 Kärr, Siggantorp 1-2 ex
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-28 Kärr, Siggantorp 1 ex
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-28 Kärr, Siggantorp 1 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-25 Kaga k:a 200 ex
Sädgås Anser fabalis 2018-03-25 Vreta klooster k:a 3 ex
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-25 Kaga k:a 2 ex
Trana Grus grus 2018-03-25 Nybro 1 ex
Hornuggla Asio otus 2018-03-05 T1, Linköping 1 ex
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-02-25 Svartgölen, Stjärtorp En flock drog runt
Orre Tetrao tetrix 2018-02-25 Rådsla 7 tuppar
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-02-24 Vadstena reningsverk 1 ex
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Åbylund ca 400 ex
Berguv Bubo bubo 2018-02-18 Linköpings k:n 1 ex hördes
Stjärtand Anas acuta 2018-02-16 Ryttargårdsdammen, Linköping 1 hona
Kattuggla Strix aluco 2018-02-14 Hästhumla, Fågelmossen 1 ex hördes
Pärluggla Aegolius funereus 2018-02-14 Hästhumla, Fågelmossen 1 ex hördes
Kricka Anas crecca 2018-02-13 Tegneby, Älvestad 1 hona
Forsärla Motacilla cinerea 2018-02-08 Nykvarn, Linköping 2 ex
Brunand Aythya ferina 2018-02-04 Nybro 1 hona
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-02-04 Nybro 1 hona
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-02 Västerlösa 1 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-23 Smedstad 1 ex
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-22 Långa Lisa, Linköping 1 ex
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-22 Stångåmynningen Några ex. hördes
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-21 Korsmossen/Rådsla 2 ex
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-19 Spärringe, Västerlösa 8 ex
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-19 Skonberga 1 ex
Råka Corvus frugilegus 2018-01-19 Tornby, Linköping 3 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-17 Hästholmen 1 ex
Småskrake Mergus serrator 2018-01-17 Hästholmen 5 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-14 Marviken 100 ex
Sjöorre Melanitta nigra 2018-01-14 Marviken 8 ex
Gröngöling Picus viridis 2018-01-14 Mauritsberg 1 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-09 Höje, Omberg 1 ex
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-09 Glänås 2 ex
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-09 Hackeryd 1 hane
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-06 Tokorp 1 ex
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-06 Rådsla 5 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-05 Lilla Aska 1 ex
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-05 Trädgårdsföreningen, Linköping 1 ex
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-05 Gärdala Hördes
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-05 Trädgårdsföreningen, Linköping 1 ex
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-05 Nykvarn 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Lilla Aska 1 ex
Talltita Parus montanus 2018-01-03 Lilla Aska 3 ex
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-03 Lilla Aska 3 ex
Svartmes Parus ater 2018-01-03 Lilla Aska 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-03 Assedun, Rappestad 1 ex
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Smedstad 2 ex
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-02 Nybro 11 ex
Grågås Anser anser 2018-01-02 Nybro 10 ex
Bläsand Anas penelope 2018-01-02 Nybro 10 ex
Snatterand Anas strepera 2018-01-02 Nybro 4 ex
Salskrake Mergus albellus 2018-01-02 Nybro 300 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-02 Snöbryggan 1 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-02 Tannefors 1 ex
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-02 Tannefors 1 ex
Havstrut Larus marinus 2018-01-02 Stångåmynningen 1 ex
Ringduva Columba palumbus 2018-01-02 Valla, Linköping 1 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-02 Valla, Linköping 1 ex
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-02 Bergadammen, Linköping 1 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Entita Parus palustris 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Smedstad 20 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Smedstad 3 ex
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-02 Nybro 10 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Hackeryd 4 ex
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Kaga 200 ex
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 25 ex
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Lindö 10 ex
Bergand Aythya marila 2018-01-01 Lindö 100 ex
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Lindö 25 ex
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Lindö 10 ex
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Vågforsen 1 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Tegneby 2 ex
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Butängen, Norrköping 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Knivbergavägen, Norrköping 1 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Gillberga/Nybro 2 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Hackeryd 1 ex
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 1 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Snöbryggan 1 ex
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Lindö 1 ex
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Lindö 25 ex
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Hamnen, Norrköping 100 ex
Skogsduva Columba oenas 2018-01-01 Tegneby 1 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Tornby 25 ex
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 3 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 3 ex
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 1 ex
Skata Pica pica 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Torvinge
Korp Corvus corax 2018-01-01 Vågforsen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Odal, Linköping 1 ex
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-01 Hamnen, Norrköping 100 ex
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Odal, Linköping
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Hackeryd 30 ex
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Odal, Linköping 1 ex
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-01 Snöbryggan 1 ex
Grönbena Tringa glareola 2014-04-29 Rosenkällasjön
Rosenfink Carpodacus erythrinus Södra dammen, Gärstad 1 ex hördes