Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Gunilla Wetterling har sett under 2018.

Gunilla Wetterling's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art * Datum Lokal Kommentar
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Tåkern
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Sörgården, Tåkern
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-03 Lövängsborg
Sädgås Anser fabalis 2018-01-03 Ramstadbron
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-21 Nybro
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-28 Nybro
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-12 Sättuna
Grågås Anser anser 2018-01-03 Ramstadbron
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Hjorthagen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-03 Leonardsberg
Prutgås Branta bernicla 2018-03-26 Nybro
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-01 Vadstena
Bläsand Anas penelope 2018-01-11 Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-01-11 Nybro
Kricka Anas crecca 2018-03-27 Nybro
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Vadstena
Stjärtand Anas acuta 2018-02-17 Ryttargårdsdammen
Årta Anas querquedula 2018-05-01 Härnaviken
Skedand Anas clypeata 2018-04-17 Sättuna
Rödhuvad dykand Netta rufina 2018-09-13 Glänås
Brunand Aythya ferina 2018-01-28 Nybro
Vigg Aythya fuligula 2018-01-11 Nybro
Bergand Aythya marila 2018-01-23 Stångåmynningen
Ejder Somateria mollissima 2018-04-03 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-03 Mauritzberg
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-05 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradskär
Knipa Bucephala clangula 2018-01-03 Tåkern
Salskrake Mergus albellus 2018-01-11 Berg
Småskrake Mergus serrator 2018-04-01 Vadstena
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Holmen, Tåkern
Järpe Bonasa bonasia 2018-04-22 Snavelund
Orre Tetrao tetrix 2018-04-30 Kärnskogsmosse
Tjäder Tetrao urogallus 2018-02-18 Rådsla
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-26 Nybro
Vaktel Coturnix coturnix 2018-05-23 Hjorthagen, Kaga
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-08 Västerlösa
Smålom Gavia stellata 2018-09-29 Häradskär
Storlom Gavia arctica 2018-04-14 Borghamn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-10 Meandern
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-02-10 Borghamn
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-13 Älgsjödammen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-18 Frökärret
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-07-11 Norra dammarna
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-05 Stångån
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-13 Svälinge
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Svensksundsviken
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-29 Nybro
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Tåkern
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-26 Lund, Söderköping
Bivråk Pernis apivorus 2018-08-06 Hjorthagen, Mellanbränninge
Brun glada Milvus migrans 2018-09-01 Älgsjödammen
Röd glada Milvus milvus 2018-03-25 Nykilskorset
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Tåkern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-31 Lövängsborg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-24 Rökinge
Stäpphök Circus macrourus 2018-05-10 Sättunaviken
Ängshök Circus pygargus 2018-06-03 Svälinge
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-27 Nybro
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-06 Häggetorp
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Nybro
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-02 Svälinge
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-08 Västerlösa
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-08 Hjorthagen
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-01 Hjorthagen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-05 Nykvarn
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-02 Svälinge
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-19 Ramstadbron
Kornknarr Crex crex 2018-05-15 Sättuna
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-10 Reningsverket, Nykvarn
Sothöna Fulica atra 2018-01-11 Berg
Trana Grus grus 2018-03-25 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-02 Tycklinge
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-29 Beteby
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-22 Härnaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-23 Härnaviken
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-29 Beteby
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-06-05 Hjorthagen Kaga
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-01-27 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-02 Nybro
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-04 Sättunaviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättunaviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-07-29 Sjötuna udde
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-23 Härnaviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-16 LFK tornet
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-18 Nybro
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-10-01 Gärstad
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-05 Sättuna
Dubbelbeckasin Gallinago media 2018-05-12 Lövängsborg, Tåkern
Morkulla Scolopax rusticola 2018-03-25 Fyrsjön
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Nybro
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-29 Ravsnäs
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-05 Häradskär
Storspov Numenius arquata 2018-04-04 Nybro
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-29 Ravsnäs
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Sättuna
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-29 Nybro
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-05 Sättuna
Grönbena Tringa glareola 2018-04-25 Rosenkällasjön
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-01 Sättuna
Roskarl Arenaria interpres 2018-08-06 Nybro
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Sättuna
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradskär
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-22 Sättuna
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-01 Sättunaviken
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-10 Snöbryggan
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Västerlösa
Silltrut Larus fuscus 2018-08-28 Trutdammen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Borghamn
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-08-01 Gärstad
Medelhavstrut Larus michahellis 2018-08-28 Södra dammen
Havstrut Larus marinus 2018-01-23 Stångåmynningen
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-29 Beteby
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-03 Mauritzberg
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradskär
Småtärna Sterna albifrons 2018-05-23 Sättunaviken
Svarttärna Chlidonias niger 2018-04-29 Ravsnäs
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradskär
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Hjorthagen
Skogsduva Columba oenas 2018-01-12 Ås, Västerlösa
Ringduva Columba palumbus 2018-01-09 Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-09 Valla
Gök Cuculus canorus 2018-05-03 Snavelund
Berguv Bubo bubo 2018-02-17 Linköping
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-03-25 Ämten
Kattuggla Strix aluco 2018-02-09 Borghamn
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-24 Sättuna
Pärluggla Aegolius funereus 2018-04-08 Fågelmossen
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-26 Ormstensmossen
Tornseglare Apus apus 2018-05-12 Svälinge
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-05 Stångån
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-29 Ravsnäs
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Transäter
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-07 Transäter
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-03 Tåkern
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-27 Nykilskorset, Röby
Trädlärka Lullula arborea 2018-03-29 Siggantorp
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-13 Björkeberg ka
Backsvala Riparia riparia 2018-05-10 Örberga
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Alguvi
Hussvala Delichon urbica 2018-04-23 Alguvi
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-20 Lövängsborg
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-03-31 Svanshals äng
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2018-09-16 Knivbergavägen
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradskär
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Sättuna
Forsärla Motacilla cinerea 2018-02-27 Rosenkällasjön
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-31 Hästholmen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-04 Borghamn
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-10 Berga skola
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Tåkern
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Snavudden
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Näktergal Luscinia luscinia 2018-04-30 Berg
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-05 Blåhake
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-18 Snöbryggan
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-18 Meandern, Stångån
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-23 Örberga
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-12 Sättuna
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-13 Borghamn
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Hjorthagen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Hjorthagen
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-05 Ekängen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-08 Smedshemmet
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-27 Siggantorp
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-11 Hjorthagen
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-24 Meandern, Stångån
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-12 Tåkern
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-29 Beteby
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-07 Ledberg
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-16 LFK tornet
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-08 Illersjö
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-12 Svälinge
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-12 Svälinge
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-18 Kungsbro
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-02 Hjorthagen
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-08 Illersjö
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-21 Borghamn
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2018-09-29 Häradskär
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-18 Rydskogen
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-13 Borghamn
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-18 Kungsbro
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Smedshemmet
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-14 Stocklycke
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-05 Häradskär
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-24 Kärna mosse
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-03 Tåkern
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-23 Stångåmynningen
Entita Parus palustris 2018-01-04 Borghamn
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Tokgölen
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Smedshemmet
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Vallaskogen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Hjorthagen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Hjorthagen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Hjorthagen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-09 Vallaskogen
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradskär
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tåkern
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Smedshemmet
Skata Pica pica 2018-01-02 Hjorthagen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-06 Tokorp
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Hjorthagen
Råka Corvus frugilegus 2018-02-08 Vadstena
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Hjorthagen
Korp Corvus corax 2018-01-02 Västerlösa
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-26 Nybro
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-04 Borghamn
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Hjorthagen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-10 Borghamn
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-05 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-05 Nykvarn
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-09 Valla
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-03 Leonardsberg
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-02-02 Västerlösa
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Tåkern
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-07 Transäter
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-20 Hagsäter
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-15 Borghamn
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Tåkern
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-02-06 Trädgför Linköping
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-01 Västerlösa
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Strå, Åbylund
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstad
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-02-11 Ramstadbron