Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Leif Jern har sett under 2018.

Leif Jern's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art * Datum Lokal Kommentar
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Smedstad 2 ex
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Kullerstad k:a, Skärblacka 6 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Hackeryd 4 ex
Sädgås Anser fabalis 2018-03-25 Vreta klooster k:a 3 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-17 Nybro 1 ex
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-02 Nybro 11 ex
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-09 Nybro 2 ex
Grågås Anser anser 2018-01-02 Nybro 10 ex
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Kaga 200 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-04 Nybro 7 ex
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-03 Tycklingen 2 ex
Bläsand Anas penelope 2018-01-02 Nybro 10 ex
Snatterand Anas strepera 2018-01-02 Nybro 4 ex
Kricka Anas crecca 2018-02-13 Tegneby, Älvestad 1 hona
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 25 ex
Stjärtand Anas acuta 2018-02-16 Ryttargårdsdammen, Linköping 1 hona
Årta Anas querquedula 2018-04-26 Leonardsberg 3 ex
Skedand Anas clypeata 2018-04-11 Leonardsberg 3 ex
Rödhuvad dykand Netta rufina 2018-09-10 Glänås 1 hane, eklipsdräkt
Brunand Aythya ferina 2018-02-04 Nybro 1 hona
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Lindö 10 ex
Bergand Aythya marila 2018-01-01 Lindö 100 ex
Ejder Somateria mollissima 2018-04-26 Beteby 1 hane
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-14 Marviken 100 ex
Sjöorre Melanitta nigra 2018-01-14 Marviken 8 ex
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Stångskär Flera ex
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Lindö 25 ex
Salskrake Mergus albellus 2018-01-02 Nybro 300 ex
Småskrake Mergus serrator 2018-01-17 Hästholmen 5 ex
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Lindö 10 ex
Orre Tetrao tetrix 2018-02-25 Rådsla 7 tuppar
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-21 Korsmossen/Rådsla 2 ex
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-19 Spärringe, Västerlösa 8 ex
Vaktel Coturnix coturnix 2018-05-21 Sättuna 1 ex hördes
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-09 Hackeryd 1 hane
Smålom Gavia stellata 2018-06-02 Boxholms k:n 1 ex
Storlom Gavia arctica 2018-04-11 Leonardsberg 3 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-02 Tannefors 1 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-17 Hästholmen 1 ex
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-13 Älgsjödammen 1 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Ekängsdalen 1 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad 2 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-02 Snöbryggan 1 ex
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-03 Svälinge 2 ex
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Svensksund 1 ex
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Härnaviken 1 ex
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Vågforsen 1 ex
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-16 Kulla, Åtvidaberg 1 ex
Bivråk Pernis apivorus 2018-06-06 Västerby 1 ex
Brun glada Milvus migrans 2018-09-16 Nykilskorset 1 ex
Röd glada Milvus milvus 2018-07-01 Smedshemmet, Nykil 1 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Tegneby 2 ex
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-03 Lövängsborg 2 ex i par
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-02-04 Nybro 1 hona
Stäpphök Circus macrourus 2018-04-11 Svensksund 1 hane
Ängshök Circus pygargus 2018-05-12 Hälleberga, Klockrike 1 hane
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-02 Tannefors 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-03 Assedun, Rappestad 1 ex
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Butängen, Norrköping 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Knivbergavägen, Norrköping 1 ex
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-19 Skonberga 1 ex
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-07 Sättuna 1 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Gillberga/Nybro 2 ex
Stenfalk Falco columbarius 2018-05-05 Stångskär 1 ex
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-04 Rosenkälla 1 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Hackeryd 1 ex
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-02-24 Vadstena reningsverk 1 ex
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-18 Ramstadbron 1 ex hördes
Kornknarr Crex crex 2018-05-19 Sättuna 1 ex hördes
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-05 Nykvarn 1 ex
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 1 ex
Trana Grus grus 2018-03-25 Nybro 1 ex
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-03 Tycklingen 3 ex
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-26 Beteby 2 ex
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-20 Rosenkällasjön 2 ex
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-11 Svensksund 2 ex
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-05-04 Sättuna 3 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-07-22 Nybro 1 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-25 Kaga k:a 200 ex
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-06-11 Sättuna 3 ex
Sandlöpare Calidris alba 2018-08-10 Nybro 1 ex
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-03 Sättuna 1 ex
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättuna 1 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-06-06 Beteby 2 ex
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-05-27 Beteby 1 ex
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-27 Beteby 2 ex
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-19 Kungsbro 3 ex
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-10-01 Gärstad - södra dammen 2 ex
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-07 Sättuna 1 ex hördes
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-08 Edhaga 1 ex hördes
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Nybro 2 ex
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-24 Nybro 1 ex
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-05 Stångskär 1 ex
Storspov Numenius arquata 2018-04-04 Nybro 1 ex hördes
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-27 Rosenkällasjön 1 ex
Rödbena Tringa totanus 2018-04-07 Sättuna 3 ex
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-24 Nybro 2 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-08 Edhaga 1 ex hördes
Grönbena Tringa glareola 2014-04-29 Rosenkällasjön
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-29 Rosenkällasjön 4 ex
Roskarl Arenaria interpres 2018-06-02 Sättuna 1 ex
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Sättuna 1 ex
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Stångskär 1 ex
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättuna 1 ex
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-30 Sättunaviken 2 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Snöbryggan 1 ex
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Lindö 1 ex
Silltrut Larus fuscus 2018-08-17 Trutdammen, Gärstad 1 1K
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Lindö 25 ex
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-07-31 Trutdammen, Gärstad 2 ex
Medelhavstrut Larus michahellis 2018-08-30 Trutdammen, Gärstad 1 ex
Havstrut Larus marinus 2018-01-02 Stångåmynningen 1 ex
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-11 Svensksund 4 ex
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-18 Sättuna 1 ex
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Stångskär Allmän
Småtärna Sterna albifrons 2018-05-23 Sättuna 1 ex
Svarttärna Chlidonias niger 2018-05-18 Svälinge 10 ex
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Stångskär 3 ex
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Stångskär 2 ex
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Hamnen, Norrköping 100 ex
Skogsduva Columba oenas 2018-01-01 Tegneby 1 ex
Ringduva Columba palumbus 2018-01-02 Valla, Linköping 1 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-02 Valla, Linköping 1 ex
Gök Cuculus canorus 2018-05-09 Beteby 1 ex
Berguv Bubo bubo 2018-02-18 Linköpings k:n 1 ex hördes
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-04-08 Edhaga 1 ex hördes
Kattuggla Strix aluco 2018-02-14 Hästhumla, Fågelmossen 1 ex hördes
Hornuggla Asio otus 2018-03-05 T1, Linköping 1 ex
Pärluggla Aegolius funereus 2018-02-14 Hästhumla, Fågelmossen 1 ex hördes
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-21 Ormstensmossen 1 ex hördes
Tornseglare Apus apus 2018-05-20 Sättuna 6 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-01 Snöbryggan 1 ex
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-30 Tinnerö 1 ex
Gröngöling Picus viridis 2018-01-14 Mauritsberg 1 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-05 Lilla Aska 1 ex
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-28 Kärr, Siggantorp 1 ex
Trädlärka Lullula arborea 2018-03-28 Kärr, Siggantorp 1-2 ex
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-25 Kaga k:a 2 ex
Backsvala Riparia riparia 2018-04-29 Alguvi, Kaga 2 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Tift 2 ex
Hussvala Delichon urbica 2018-04-22 Kaga 1 ex
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-22 Tvärskogsudde 1 ex hördes
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-07 Sättuna 5 ex
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2018-09-18 Svensksundsviken 1 ex
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Stångskär 1 ex
Gulärla Motacilla flava 2018-04-26 Kungsbro 1 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2018-02-08 Nykvarn, Linköping 2 ex
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Nybro 2 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Tornby 25 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-02 Bergadammen, Linköping 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Lilla Aska 1 ex
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-15 Åbysäcken, Linköping 1 ex hördes
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-02 Meandern, Stångån 1 ex
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-10 Sättunaparkeringen 1 hona
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-15 Nykvarn, Linköping 2 ex
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-30 Valla folkhögskola 1 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-26 Beteby 2 ex
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-18 Sättuna 1 ex
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Hagadal/Valla, Linköping 1 ex
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 3 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 3 ex
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Styvinge Flera hördes
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-03 Lövängsborg 1 ex
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-28 Kärr, Siggantorp 1 ex
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-08 Alvastra pålbyggnad 1 ex hördes
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-23 Fågelsta 1 ex hördes
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-28 Svälinge 1 ex hördes
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-26 Beteby 1 ex hördes
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-05-27 Svensksund 1 ex hördes
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-08 Lövängsborg 1 ex hördes
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-04-26 Beteby 1 ex hördes
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-08 Svälinge 1 ex hördes
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-16 Sjöliden 1 ex hördes
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-26 Beteby 1 ex hördes
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-05 Stångskär Flera ex
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-10 Sjöliden, Berg 2 ex hördes
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-20 Kallerstaddungen 1 ex hördes
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 2018-05-30 Omberg, Storpissan 1 ex hördes
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-22 Rydskogen, Linköping 1 ex hördes
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-11 Svensksunds gård 1 ex hördes
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-20 Kallerstaddungen 1 ex hördes
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-06 Rådsla 5 ex
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydsskogen 1 ex
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-04 Rosenkälla 2 ex
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-15 Hackelboön 1 ex hördes
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-22 Rydskogen 1 ex hördes
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-22 Stångåmynningen Några ex. hördes
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-23 Smedstad 1 ex
Entita Parus palustris 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Talltita Parus montanus 2018-01-03 Lilla Aska 3 ex
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-03 Lilla Aska 3 ex
Svartmes Parus ater 2018-01-03 Lilla Aska 1 ex
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 1 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradsskär 2 ex
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-22 Långa Lisa, Linköping 1 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Skata Pica pica 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-06 Tokorp 1 ex
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Råka Corvus frugilegus 2018-01-19 Tornby, Linköping 3 ex
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Torvinge
Korp Corvus corax 2018-01-01 Vågforsen
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-02 Nybro 10 ex
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Odal, Linköping 1 ex
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-05 Trädgårdsföreningen, Linköping 1 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-09 Höje, Omberg 1 ex
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Odal, Linköping 1 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Smedstad 20 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-09 Nybro 2 ex
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-01 Hamnen, Norrköping 100 ex
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Odal, Linköping
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-05 Gärdala Hördes
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-02-25 Svartgölen, Stjärtorp En flock drog runt
Rosenfink Carpodacus erythrinus Södra dammen, Gärstad 1 ex hördes
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Smedstad 3 ex
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-05 Trädgårdsföreningen, Linköping 1 ex
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-02 Västerlösa 1 ex
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Åbylund ca 400 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Hackeryd 30 ex
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-09 Glänås 2 ex