Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under 2018.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art * Datum Lokal Kommentar
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Lindö
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-29 Herrebro våtmark
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Herrebrotippen
Sädgås Anser fabalis 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-21 Leonardsberg
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-07 Leonardsberg
Grågås Anser anser 2018-01-01 Knivbergavägen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Knivbergavägen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-01 Färgaregården, Norrköping
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Bläsand Anas penelope 2018-04-05 Leonardsberg
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Femöresbron, Norrköping
Kricka Anas crecca 2018-03-31 Leonardsberg
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Lindö
Årta Anas querquedula 2018-04-18 Leonardsberg
Skedand Anas clypeata 2018-04-12 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Brunand Aythya ferina 2018-01-01 Lindö
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Lindö
Bergand Aythya marila 2018-01-01 LIndö
Ejder Somateria mollissima 2018-04-08 Arkösund
Praktejder Somateria spectabilis 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-06 Marviken
Sjöorre Melanitta nigra 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Svärta Melanitta fusca 2018-01-20 Mauritzberg slott
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Småskrake Mergus serrator 2018-01-03 Bergsbron, Norrköping
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Lindö
Järpe Bonasa bonasia 2018-03-17 Glotternskogens Naturreservat
Orre Tetrao tetrix 2018-01-28 Lilla Göljen, Fjällmossen
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-21 Bärsjöskogens Naturreservat, Kolmården
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-09 Knivbergavägen
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-03 Sylten, Norrköping
Smålom Gavia stellata 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Storlom Gavia arctica 2018-04-07 Leonardsberg
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-06 Berget, Svenskundsviken
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Bylingstaddammen, Östra husby
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Rördrom Botaurus stellaris 2018-03-22 Öhmankajen, Norrköping
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-04 Leonardsberg
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Lindö
Röd glada Milvus milvus 2018-03-31 Leonardsberg
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-22 Rustalagret, Malmölandet
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-03-22 Rustalagret, Malmölandet
Stäpphök Circus macrourus 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-11 Herrebrotippen
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Leonardsberg
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Motorstadion, Lindö
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Knivbergavägen
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-03-31 Leonardsberg
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-03-11 Skärlunda gård, Borgs kyrka
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-07 Leonardsberg
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-03 Värmeverket, Norrköping
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-04 Trehörningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-02-26 Färgaregården, Norrköping
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Trana Grus grus 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-04 Leonardsberg
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-05 Leonardsberg
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-05 Leonardsberg
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-14 Leonardsberg
Skärsnäppa Calidris maritima 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-01-20 Malmölandet
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-03-31 Leonardsberg
Morkulla Scolopax rusticola 2018-01-26 Ringstadholm, Fiskeby
Rödspov Limosa limosa 2018-04-18 Leonardsberg
Storspov Numenius arquata 2018-04-07 Leonardsberg
Rödbena Tringa totanus 2018-04-07 Leonardsberg
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-04 Leonardsberg
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-04-15 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Lindö
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Lindö
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Lindö
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-18 Leonardsberg
Tordmule Alca torda 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Skogsduva Columba oenas 2018-03-14 Leonardsberg
Ringduva Columba palumbus 2018-01-18 Folkparken, Norrköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-03 Oxelbergen, Norrköping
Berguv Bubo bubo 2018-02-14 Norrköpings kommun
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-02-17 Häradsudden
Kattuggla Strix aluco 2018-02-17 Ågelsjön
Hornuggla Asio otus 2018-03-16 Knivbergavägen
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-13 Knivbergavägen
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-10 Gamla rörsviken, Norrköping
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Leonardsberg
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-17 Häradsudden
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Herrebrotippen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-31 Leonardsberg
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-11 Rödgölens Naturreservat, Hultsbruk
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-15 Marviken
Sånglärka Alauda arvensis 2018-01-06 Kungsängens flygplats, Norrköping
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-18 Leonardsberg
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-18 Leonardsberg
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-01-20 Malmölandet
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-04-05 Leonardsberg
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-22 Slottshagens reningsverk, Norrköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Eneby, Norrköping
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-05 Bergsbron, Norrköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Lindö
Järnsparv Prunella modularis 2018-01-11 Herrebrotippen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Kabelvägen, Norrköping
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-15 Leonardsberg
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-18 Himmelstalund, Norrköping
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Lindö
Taltrast Turdus philomelos 2018-02-09 Sandviken, Ringstad mosse
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-01-06 Supra, Norrköping
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-22 Vita Össby, Malmölandet
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-02-11 Lindö
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-18 Himmelstalund, Norrköping
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-01 Herrebrotippen
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-07 Leonardsberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-01 Herrebrotippen
Entita Parus palustris 2018-01-01 Herrebrotippen
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Marviken
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Marviken
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Kättsätter, Norrköping
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Lindö
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Lindö
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-06 Eklund, Svensksundsviken
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Leonardsberg
Skata Pica pica 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Råka Corvus frugilegus 2018-03-13 Järnvägsparken, Linköping
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Korp Corvus corax 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-19 Gömslet, Herrebro våtmark
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Lindö
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-09 Kättsätter, Norrköping
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-11 Eksund
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Lindö
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Hämpling Carduelis cannabina 2018-01-06 Kungsängens flygplats, Norrköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Lindö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01 Herrebrotippen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-06 Marviken
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Lindö
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-03-03 Bråborg, Svensksundsviken
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-02 Fiskeby