Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under 2018.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art * Datum Lokal Kommentar
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Lindö
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-29 Herrebro våtmark
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Herrebrotippen
Sädgås Anser fabalis 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-21 Leonardsberg
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-07 Leonardsberg
Grågås Anser anser 2018-01-01 Knivbergavägen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Knivbergavägen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-01 Färgaregården, Norrköping
Prutgås Branta bernicla 2018-05-04 Parkeringen, Herrebro våtmark
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Bläsand Anas penelope 2018-04-05 Leonardsberg
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Femöresbron, Norrköping
Kricka Anas crecca 2018-03-31 Leonardsberg
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Lindö
Stjärtand Anas acuta 2018-04-21 Fågeltornet, Svensksundsviken
Årta Anas querquedula 2018-04-18 Leonardsberg
Skedand Anas clypeata 2018-04-12 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Brunand Aythya ferina 2018-01-01 Lindö
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Lindö
Bergand Aythya marila 2018-01-01 LIndö
Ejder Somateria mollissima 2018-04-08 Arkösund
Praktejder Somateria spectabilis 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-06 Marviken
Sjöorre Melanitta nigra 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Svärta Melanitta fusca 2018-01-20 Mauritzberg slott
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Småskrake Mergus serrator 2018-01-03 Bergsbron, Norrköping
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Lindö
Järpe Bonasa bonasia 2018-03-17 Glotternskogens Naturreservat
Orre Tetrao tetrix 2018-01-28 Lilla Göljen, Fjällmossen
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-21 Bärsjöskogens Naturreservat, Kolmården
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-09 Knivbergavägen
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-03 Sylten, Norrköping
Smålom Gavia stellata 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Storlom Gavia arctica 2018-04-07 Leonardsberg
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-06 Berget, Svenskundsviken
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-30 Mauritzberg slott
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Bylingstaddammen, Östra husby
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Rördrom Botaurus stellaris 2018-03-22 Öhmankajen, Norrköping
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Hagberget, Svensksundsviken
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-04 Leonardsberg
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Lindö
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-15 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Bivråk Pernis apivorus 2018-05-15 Leonardsberg
Brun glada Milvus migrans 2018-05-05 Leonardsberg
Röd glada Milvus milvus 2018-03-31 Leonardsberg
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-22 Rustalagret, Malmölandet
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-03-22 Rustalagret, Malmölandet
Stäpphök Circus macrourus 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Ängshök Circus pygargus 2018-05-03 Beteby, Svensksundsviken
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-11 Herrebrotippen
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Leonardsberg
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Motorstadion, Lindö
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Knivbergavägen
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-03-31 Leonardsberg
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-03-11 Skärlunda gård, Borgs kyrka
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-07 Leonardsberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-03 Värmeverket, Norrköping
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-04 Trehörningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-02-26 Färgaregården, Norrköping
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Trana Grus grus 2018-03-20 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-04 Leonardsberg
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-24 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-05 Leonardsberg
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-05 Leonardsberg
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-02 Badholmarna, Arkösund
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-14 Leonardsberg
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-02 Badholmarna, Arkösund
Småsnäppa Calidris minuta 2018-08-31 Fågeltornet, Svensksundsviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-09 Leonardsberg
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-05-12 Vadarkärret, Svensksundsviken
Skärsnäppa Calidris maritima 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-21 Fågeltornet, Svensksundsviken
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-01-20 Malmölandet
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-03-31 Leonardsberg
Dubbelbeckasin Gallinago media 2018-05-13 Bråxvik Naturreservat
Morkulla Scolopax rusticola 2018-01-26 Ringstadholm, Fiskeby
Rödspov Limosa limosa 2018-04-18 Leonardsberg
Myrspov Limosa lapponica 2018-07-29 Fågeltornet, Svensksundsviken
Småspov Numenius phaeopus 2018-04-23 Leonardsberg
Storspov Numenius arquata 2018-04-07 Leonardsberg
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-30 Mönnerums gård, Vikbolandet
Rödbena Tringa totanus 2018-04-07 Leonardsberg
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2018-06-14 Herrebro våtmark
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-24 Ravnäs, Svensksundsviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-04 Leonardsberg
Grönbena Tringa glareola 2018-04-24 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-24 Fiskeby
Roskarl Arenaria interpres 2018-05-14 Fågeltornet, Herrebro våtmark
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-30 Ribbingstorps våtmark, Stora Runken
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-04-15 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Lindö
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Lindö
Silltrut Larus fuscus 2018-08-11 Badholmarna, Arkösund
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Lindö
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Lindö
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-18 Leonardsberg
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård
Svarttärna Chlidonias niger 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Tordmule Alca torda 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-04-08 Lövskären, Arkösunds skärgård
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Skogsduva Columba oenas 2018-03-14 Leonardsberg
Ringduva Columba palumbus 2018-01-18 Folkparken, Norrköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-03 Oxelbergen, Norrköping
Gök Cuculus canorus 2018-05-03 Beteby, Svensksundsviken
Berguv Bubo bubo 2018-02-14 Norrköpings kommun
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-02-17 Häradsudden
Kattuggla Strix aluco 2018-02-17 Ågelsjön
Hornuggla Asio otus 2018-03-16 Knivbergavägen
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-13 Knivbergavägen
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-16 Lönö
Tornseglare Apus apus 2018-04-30 Ravnäs, Svensksundsviken
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-10 Gamla rörsviken, Norrköping
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Leonardsberg
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-17 Häradsudden
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Herrebrotippen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-31 Leonardsberg
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-11 Rödgölens Naturreservat, Hultsbruk
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-15 Marviken
Sånglärka Alauda arvensis 2018-01-06 Kungsängens flygplats, Norrköping
Backsvala Riparia riparia 2018-04-23 Leonardsberg
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-18 Leonardsberg
Hussvala Delichon urbica 2018-04-21 Leonardsberg
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-18 Leonardsberg
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-01-20 Malmölandet
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-04-05 Leonardsberg
Gulärla Motacilla flava 2018-04-23 Leonardsberg
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-22 Slottshagens reningsverk, Norrköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Eneby, Norrköping
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-05 Bergsbron, Norrköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Lindö
Järnsparv Prunella modularis 2018-01-11 Herrebrotippen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Kabelvägen, Norrköping
Näktergal Luscinia luscinia 2018-04-29 Rustalagret, Malmölandet
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-05-25 Odal, Norrköping
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-15 Leonardsberg
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-18 Himmelstalund, Norrköping
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Lindö
Taltrast Turdus philomelos 2018-02-09 Sandviken, Ringstad mosse
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-01-06 Supra, Norrköping
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-22 Vita Össby, Malmölandet
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-10 Gamla rörsviken, Norrköping
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-15 Herrebrotippen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-25 Beteby, Svensksundsviken
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-05-25 Vandringsleden (Vadsbäcken), Svensksundsviken
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-16 Utsättersfjärden, Marviken
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-04-29 Ravnäs, Svensksundsviken
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-11 Fröjerums våtmark
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-23 Fiskeby
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-24 Ravnäs, Svensksundsviken
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-05 Leonardsberg
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-09 Leonardsberg
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-02-11 Lindö
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-24 Leonardsberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-10 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-18 Himmelstalund, Norrköping
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-01 Herrebrotippen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-05-01 Södra Grantorp, Nedre Glottern
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-06 Vrinneviskogen, Norrköping
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-23 Jakobsdal, Ågelsjön
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-26 Klockaretorpet, Norrköping
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-07 Leonardsberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-01 Herrebrotippen
Entita Parus palustris 2018-01-01 Herrebrotippen
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Marviken
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Marviken
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Kättsätter, Norrköping
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Lindö
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Lindö
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Törnskata Lanius collurio 2018-05-08 Leonardsberg
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-06 Eklund, Svensksundsviken
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Leonardsberg
Skata Pica pica 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Råka Corvus frugilegus 2018-03-13 Järnvägsparken, Linköping
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Korp Corvus corax 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-19 Gömslet, Herrebro våtmark
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Lindö
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-09 Kättsätter, Norrköping
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-11 Eksund
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Lindö
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Femöresbron, Norrköping
Hämpling Carduelis cannabina 2018-01-06 Kungsängens flygplats, Norrköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Lindö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01 Herrebrotippen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-06 Marviken
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-22 Badholmarna, Arkösund
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Lindö
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-03-03 Bråborg, Svensksundsviken
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Kardonbron, Händelö
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-02 Fiskeby