Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Göran Friman har sett under 2018.

Göran Friman's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art * Datum Lokal Kommentar
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Plattformen, Nybro Noterad
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Kullerstad k:a, Skärblacka 6 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Hackeryd 4 ex
Sädgås Anser fabalis 2018-03-21 Rökinge 2 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-25 Rökinge 2 ex
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-13 Kaga kyrka 1 ex
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-09 Sättunaviken 2 ex
Grågås Anser anser 2018-01-02 Plattformen, Nybro 2 ex
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Normlösa Noterad
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-06 Svensksundsviken 2 ex
Bläsand Anas penelope 2018-01-02 Plattformen, Nybro 22 ex
Snatterand Anas strepera 2018-01-02 Plattformen, Nybro Noterad
Kricka Anas crecca 2018-03-31 Plattformen, Nybro 5 ex
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Svartåfors kraftverk Noterad
Stjärtand Anas acuta 2018-02-14 Ryttargårdsdammen 1 ex, hona
Årta Anas querquedula 2018-04-28 Beteby 2 i par
Skedand Anas clypeata 2018-04-10 Plattformen, Nybro 1 ex hane
Brunand Aythya ferina 2018-04-01 Plattformen, Nybro 2 ex, hane
Vigg Aythya fuligula 2018-01-02 Plattformen, Nybro 2500 ex
Bergand Aythya marila 2018-01-02 Plattformen, Nybro 1 ex
Ejder Somateria mollissima 2018-04-06 Mauritzberg slott 10 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2016-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-05 Häradsskär 5 ex
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradsskär 8 ex
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Svaråfors kraftverk 2 i par
Salskrake Mergus albellus 2018-01-02 Plattformen, Nybro 330 ex
Småskrake Mergus serrator 2018-04-06 Mauritzberg slott 10 ex
Storskrake Mergus merganser 2018-01-02 Reningsverket 8 ex
Orre Tetrao tetrix 2018-04-25 Kärnskogsmosse 16 ex
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-14 Rådsla 1 ex. Hane. Stötes på vägen mot Korsmossen
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-08 Linköping Arena 19 ex
Vaktel Coturnix coturnix 2018-05-21 Säby hagar 1 ex.
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-13 Kränge 1 ex, hane
Storlom Gavia arctica 2018-05-05 Häradsskär 1 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-09 Meandern, Stångån 2 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-02 Plattformen Nybro 2 ex
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-16 Älgsjödammen 1 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Ekängsdalsgången 1 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen 2 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-03 Reningsverket, Snöbryggan 1 ex
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-16 Hov tornet minst 3 ex
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Hagberget, Svensksundsviken 1 ex.
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-18 LFK-tornet 1 ex
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Kaga Kyrka 1 ex
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-16 Kulla ängar. 1 ex
Bivråk Pernis apivorus 2018-09-16 Nykilskorset 1 ex
Brun glada Milvus migrans 2018-09-16 Nykilskorset 1 ex
Röd glada Milvus milvus 2018-06-22 Nykilskorset 2 ex födosökande
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-02 Plattformen, Nybro 5 ex
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-05 Plattformen, Nybro 1 ex, hane
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-27 Vreta Kloster 1 ex, hona
Ängshök Circus pygargus 2018-06-06 Gillberga, Kaga 1 ex, hane
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-20 Västerlösa 1 ex, jagr duvur vid foderfabrikrn
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-06 Nybro plattformen 1 ex
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-02 Norra dammarna 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Infarten Nybro 1 ex
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-20 Älvestad 1 ex Adult
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-05 Plattformen Nybro 1 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Infarten Nybro
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-30 Sättunaviken 2 i par
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-05 Häradsskär 1 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-06 Kallerstadsdungen 1 ex
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-02-23 Smedstad 1 ex
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-31 Hovtornet 1 ex, spel/sång
Kornknarr Crex crex 2018-05-19 Parkeringen, Sättunaviken 1 ex, sång
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-03 Reningsverket, Snöbryggan 2 ex.
Sothöna Fulica atra 2018-01-04 Trutdammen 1 ex.
Trana Grus grus 2018-03-11 Stångåmynningen 1 ex fbf.
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-03-31 Nybro, plattformen 3 ex
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-28 Beteby 2 i par
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-16 Infarten Nybro 2 ex
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-22 Sättunaviken 1 ex
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-25 Kärnskogsmosse 2 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-07-31 Nybro, plattformen 2 ex.
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-20 Saab 3 ex, vid landningsbanan
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-02 Nybro, plattformen 5 ex.
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-03 Sättunaviken 1 ex
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättunaviken 4 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-07-20 Härnaviken 1 ex, tack Berndth.
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-23 LFK-tornet 1 ex.
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-28 Sättunaviken 1 ex
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-18 Plattformen Nybro 1 ex
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-07 Nybro 1 ex
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-15 Furugården, Kränge 1 ex
Rödspov Limosa limosa 2018-04-05 Plattformen Nybro 4 ex.
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-25 Plattformen Nybro 1 ex
Småspov Numenius phaeopus 2018-04-29 Härnaviken 10 ex
Storspov Numenius arquata 2018-04-04 Nybro 1 ex.
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-30 Rosenkälla 1 ex
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Plattformen Nybro 2 ex
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2018-06-15 Herrebro våtmark 1 ex
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-25 Plattformen Nybro 1 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-13 Infarten Nybro 1 ex
Grönbena Tringa glareola 2018-04-30 Rosenkälla 3 ex
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-24 Rosenkälla 1 ex
Roskarl Arenaria interpres 2018-05-10 Sättunaviken 1 ex
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Sättunaviken 1 ex
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradsskär 2 ex
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken 1 ex
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-30 Sättunaviken 2 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-09 Reningsverket, Linköping 2 ex
Fiskmås Larus canus 2018-04-08 Bjäsäter 25 ex
Silltrut Larus fuscus 2018-08-18 Trutdammen, Gärstad 1 ex 1k
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-02 Trutdammen Noterad
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-07-31 Trutdammen 3 ex 1k.
Medelhavstrut Larus michahellis 2018-08-28 Trutdammen, Gärstad 1 ex 1k
Havstrut Larus marinus 2018-01-02 Trutdammen 7 ex
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-28 Beteby 1 ex
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-18 Plattformen Nybro 2 ex
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradsskär noterad.
Småtärna Sterna albifrons 2018-05-23 Sättunaviken 1 ex rastande.
Svarttärna Chlidonias niger 2018-05-21 Svälingetornet 5 ex
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradsskär 13 ex
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradsskär 1 ex
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Tannefors Noterad
Skogsduva Columba oenas 2018-02-05 Västerlösa 17 ex.
Ringduva Columba palumbus 2018-01-15 Trädgårdsföreningen. 1 ex, matningen.
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-08 Valla, Blåklintsgatan 3 ex
Gök Cuculus canorus 2018-05-01 Sjöliden 1 ex Spel/sång
Berguv Bubo bubo 2018-02-09 Linköpings kommun 1 ex spel/sång
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-03-24 Styvinge Bergtäkt 1 ex spel/sång
Kattuggla Strix aluco 2018-03-25 Tinnerö 1 ex spel/sång
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-25 Sättunaviken 1 ex födosökte
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-22 Ormstensmossen 1 ex spel/sång
Tornseglare Apus apus 2018-05-20 Sättuna Rusthåll 6 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-02 Reningsverket, Snöbryggan. 1 ex
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-11 Sandfjärden, Torpaviken 3 ex, Kornudden
Gröngöling Picus viridis 2018-03-24 Styvinge 1 ex, lockläte
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-07 Häggetorp 1 ex
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Furugården, Kränge 1 ex, hane
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-02 Rosenkälla 1 ex
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-24 Rödgölens naturresevat 1ex, hane
Trädlärka Lullula arborea 2018-03-31 Kärr, Siggantorp 2 ex
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-21 Rökinge 22 ex
Backsvala Riparia riparia 2018-05-01 Plattformen Nybro 6 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Sättunaviken 1 ex
Hussvala Delichon urbica 2018-04-30 Rosenkälla Ca. 10 ex
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-05-01 Bron över Kapellån 2 ex
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Saab 2 ex
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradsskär 2 ex
Gulärla Motacilla flava 2018-04-20 Nybroplattformen 1 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-02 Kvarnbron Tannefors 1 ex
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-06 Mauritzberg slott 1 ex fbf
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-02 Egeby Södergård 18 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-05 Kvarnbron, Tannefors 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-02-08 Snöbryggan 1 ex
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-06 Mauritzberg slott 1 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Kvarnbron, Tannefors 1 ex
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-02 Meandern, Stångån 1 ex
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-08 Sättunaparkeringen 1 ex
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-15 Nykvarn 2 ex Norra Stånggatan-Karebygatan
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-05 Häradsskär 3 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-28 Beteby 1 ex hane
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-11 Saab 1 ex, hane
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Korpralgatan, Linköping 1 ex
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Furugården, Kränge 6 ex.
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Nybro 40 ex
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Prästtorpet, Ledberg 3 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-06 Beateby 1 ex
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-31 Kärr, Siggantorp 1 ex
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-12 Sättunaviken, ut mot tornet. 1 ex spel/sång
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-26 Fågelsta 1 ex spel/sång
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-21 Svälingetornet 1 ex sång.
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-30 Gumpekullarondellen 2 ex vassen vid biogasen
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-07 Bron över Svartån, Ledberg 1 ex
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-19 Lövängsborg (plattformen) 1 ex, sång
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-18 Vistkärret 2 ex
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-21 Svälingetornet 1 ex sång.
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-17 Smedstadsdammarna 1 ex
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-05-01 Plattformen Nybro 1 ex
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-05 Häradsskär 1 ex
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-11 Sandfjärden, Torpaviken 1 ex, Kornudden
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-26 Kränge, östra 2 ex i par
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-05-12 Prästtorpet, Ledberg 2 ex
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-19 Nybro 1 ex
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-24 Rosenkälla 2 ex
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-13 Tollstorpegölen 2 ex
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydsskogen/Industrigatan 1 ex
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-27 Herrebro våtmark 1 ex
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-20 Furugården, Kränge 1 ex. hane
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-03-10 Stångåmynningen 3 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-10 Smestad 4 ex
Entita Parus palustris 2018-01-01 Furugården, Kränge 2 ex
Talltita Parus montanus 2018-03-06 Lilla Aska 1 ex
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-28 Lilla Aska 3 ex.
Svartmes Parus ater 2018-01-07 Häggetorp 1 ex
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Furugården, Kränge 9 ex
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Furugården, Kränge 4 ex
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Furugården, Kränge 1 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-10 Smestad 1 ex
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradsskär 2 i par
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-11 Ö om Norra Dammarna 1 ex.
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-01 Furugården, Kränge 1 ex
Skata Pica pica 2018-01-01 Furugården, Kränge 3 ex
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-08-16 Kulla ängar 1 ex fbf.
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Rökinge 60 ex
Råka Corvus frugilegus 2018-01-09 Trutdammen 1 ex
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Kaga Kyrka 6 ex
Korp Corvus corax 2018-01-01 Kaga Kyrka 2 ex
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-02 Nybro 17 ex
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Furugården, Kränge 5 ex
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Furugården, Kränge 7 ex
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Furugården, Kränge 1 hona
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-30 Trädgårdsföreningen 2 ex, matningen.
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-02 Råtorpsgatan 7 ex, matningen.
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-06 Sättunaviken 5 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Smestad 11 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-11 Säby ängar 2 ex
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-27 Nybro, plattformen 7 ex.
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Furugården, Kränge 8 ex
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-13 Lilla Rängen 6 ex
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-20 Södra dammen 1 ex, spel/sång.
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Furugården, Kränge 5 ex
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-03 Västerlösa 1 ex
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-19 Sörgården, Tåkern ca. 100 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Furugården, Kränge 5 ex
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-03-13 Stångåmynningen 1 ex