Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Gunilla Wetterling har sett under 2017.

Gunilla Wetterling's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art * Datum Lokal Kommentar
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Stångåmynningen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-01 Nybro
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Bränninge
Sädgås Anser fabalis 2017-01-14 Kaga
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 Härnaviken
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-18 Nederlösa
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-03 Nybro
Grågås Anser anser 2017-01-10 Nykvarn
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Bränninge
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-06 Sättuna
Prutgås Branta bernicla 2017-05-24 Sättuna
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-21 Beteby
Bläsand Anas penelope Nykvarn
Snatterand Anas strepera 2017-02-21 Nykvarn
Kricka Anas crecca 2017-03-05 Sättuna
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Kungsbro
Stjärtand Anas acuta 2017-01-03 Nykvarn
Årta Anas querquedula 2017-04-13 Nybro
Skedand Anas clypeata 2017-04-04 Sättuna
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Säbyviken
Brunand Aythya ferina 2017-01-02 Nybro
Vigg Aythya fuligula 2017-01-02 Nybro
Bergand Aythya marila 2017-01-02 Nybro
Ejder Somateria mollissima 2017-03-21 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-21 Mauritzberg
Sjöorre Melanitta nigra 2017-04-07 Ytterö
Svärta Melanitta fusca 2017-04-07 Ytterö
Knipa Bucephala clangula 2017-01-02 Nybro
Salskrake Mergus albellus 2017-01-02 Nybro
Småskrake Mergus serrator 2017-03-21 Mauritzberg
Storskrake Mergus merganser 2017-01-03 Nykvarn
Järpe Bonasa bonasia 2017-05-04 Rimforsa
Orre Tetrao tetrix 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-13 Rådsla
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-10 Björkeberg
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-08 Ledberg
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-01 Berg
Smålom Gavia stellata 2017-04-07 Ytterö
Storlom Gavia arctica 2017-04-02 Borghamn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-03 Stångån
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-22 Kungsbro
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-04-01 Älgsjödammen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-10 Södra dammen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-03 Södra dammen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-10 Nykvarn
Rördrom Botaurus stellaris 2017-03-04 Tåkern
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-20 Östanbäck, Nederlösa
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Stångåmynningen
Bivråk Pernis apivorus 2017-06-05 Öjebro
Brun glada Milvus migrans 2017-07-02 Mantorp
Röd glada Milvus milvus 2017-03-02 Mörbyslätten
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Nybro
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Svälinge
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-03-29 Sättuna
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-26 Sättuna
Ängshök Circus pygargus 2017-05-10 Örberga, Kaga
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-06 Ledberg
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-10 Nykvarn
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-01 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-03 Säby
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-21 Söderö
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-02 Västra väggar, Omberg
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-01 Tornby
Stenfalk Falco columbarius 2017-01-17 Normlösa
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-12 Väversunda
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-10 Västerlösa
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-09 Smedstad
Kornknarr Crex crex 2017-06-10 Lövstadsjön
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-05 Nykvarn
Sothöna Fulica atra 2017-01-22 Kungsbro
Trana Grus grus 2017-03-03 Svälinge
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-23 Sättuna
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-05 Ekängsdalgången
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-23 Sättuna
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Malmen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-07-30 Härnaviken
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 Kaga
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-06-03 Nybro
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-06 Nybro
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-30 Härnaviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-09 LFK tornet
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-05 Leonardsberg
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-30 Härnaviken
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-08 Nybro
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-15 LFK tornet
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-06-03 Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-09 LFK tornet
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-05-08 Sättuna
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-15 Härnaviken
Dubbelbeckasin Gallinago media 2017-05-13 Lövängsborg, Tåkern
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-01 Borghamn
Rödspov Limosa limosa 2017-03-28 Nybro
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-15 Nybro
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Sättuna
Storspov Numenius arquata 2017-03-23 Sättuna
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-29 Lfk tornet
Rödbena Tringa totanus 2017-03-29 Sättuna
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 Härnaviken
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-18 Svensksundsviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-01 Älgsjödammen
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-13 Ellen Key
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 LFK tornet
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-06 Häradskär
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-28 Sättuna
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-03 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2017-01-03 Nykvarn
Silltrut Larus fuscus 2017-04-07 Ytterö
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Stångåmynningen
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-26 Gärstad
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-30 S dammen, Gärstad
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Stångåmynningen
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-18 Svensksundsviken
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-16 Stångån Meandern
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-06 Häradskär
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-12 Svälinge
Tordmule Alca torda 2017-05-06 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-04-07 Ytterö
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Kungsbro
Skogsduva Columba oenas 2017-01-09 Tinnerö
Ringduva Columba palumbus 2017-01-09 Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-14 Tannefors
Gök Cuculus canorus 2017-05-07 Snavudden
Berguv Bubo bubo 2017-02-11 Linköping
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-02-13 Rådsla
Kattuggla Strix aluco 2017-02-11 Tinnerö
Lappuggla Strix nebulosa 2017-09-24 Spellinge
Hornuggla Asio otus 2017-03-18 Norsholm, Åby gård
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-27 Nybro
Pärluggla Aegolius funereus 2017-02-23 Hästhumla
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-09 Ormstensmossen
Tornseglare Apus apus 2017-05-13 Yxstad, Tåkern
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-03 Nykvarn
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-23 Leonardsberg
Gröngöling Picus viridis 2017-01-13 Tinnerö
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-21 Söderö
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Snavudden
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-13 Tinnerö
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-14 Siggantorp
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-22 Härnaviken
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Kvinnslunda
Backsvala Riparia riparia 2017-05-04 Sturefors
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-26 Sättuna
Hussvala Delichon urbica 2017-05-04 Sturefors
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-29 Kärnskogsmosse
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-15 Härnaviken
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-13 Yxstad strand
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-04-07 Ytterö
Gulärla Motacilla flava 2017-04-28 Sättuna
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-03 Nykvarn
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-28 Sättuna
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Bränninge
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-05 Vallby
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-22 Kungsbro
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-02 Stora Lund
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-17 Nederlösabadet
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-06 Hjorthagen
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-07 Sättuna
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-23 Nykvarn
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-06 Häradskär
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-01 Örberga Kaga
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-08 Sättuna
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-13 Isberga nat reserv
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Hjorthagen
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Tornby
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-24 Kaga
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-01 Strå kyrka, Vadstena
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-14 Tinnerö
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-09 Sättuna
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-05 Alvastra
Vassångare Locustella luscinioides 2017-07-06 Renstad
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-02 Svälinge
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-10 Amnada
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-05 Alvastra
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-02 Svälinge
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-03 Yxstad Tåkern
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-15 LFK tornet
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Häradskär
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-09 Hjorthagen
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Borghamn
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-30 Örberga
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-26 Häradskär
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-01 Borghamn
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-01 Borghamn
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-26 Rosenkällasjön
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Snavudden
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Stocklycke
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-13 Borghamn
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-18 Kärna mosse
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradskär
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Snavudden
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-30 Tåkern
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-14 Sturefors slott
Entita Parus palustris 2017-01-03 Nykvarn
Talltita Parus montanus 2017-02-13 Rådsla
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Snavudden
Svartmes Parus ater 2017-01-26 Smedshem, Ljungsbro
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Mellanbränninge
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Mellanbränninge
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Snavudden
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-30 Borghamn
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-11 Stångåmynningen
Törnskata Lanius collurio 2017-06-03 Meandern Stångån
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-21 Söderö
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-09 Smedstad
Skata Pica pica 2017-01-01 Mellanbränninge
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-09 Tinnerö
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Mellanbränninge
Råka Corvus frugilegus 2017-01-06 Resecentrum Linköping
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Berg
Korp Corvus corax 2017-01-01 Berg
Stare Sturnus vulgaris 2017-02-22 Sättuna
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Berg
Pilfink Passer montanus 2017-01-02 Nybro
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Smedstad
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-02-07 Kallerstad
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-03 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-03 Nykvarn
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-14 Hamra sluss
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Sättuna
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-10 Nederlösa
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-06 Hjorthagen
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-10-10 Smedshemmet, Ljungsbro
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-02-13 Rådsla
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-02-13 Rådsla
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-05-22 Borghamn
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-03 Nykvarn
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-09 Smedstad
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-11-27 Knivbergavägen
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-03-06 Bråborg
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-04 Kaga
Ortolansparv Emberiza hortulana 2017-05-18 Sättunaviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-03 Svälinge