Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Helene Hejdeborn har sett under 2017.

Helene Hejdeborn's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art * Datum Lokal Kommentar
Knölsvan Cygnus olor 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Bläsgås Anser albifrons 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Grågås Anser anser 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Kanadagås Branta canadensis 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandsakap
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Bläsand Anas penelope 2017-05-01 Svartåmynningens reservar Nybro
Snatterand Anas strepera 2017-05-01 Svartåmynningens reservar Nybro
Kricka Anas crecca 2017-04-04 Ekängsdalens Naturreservat Födosökande
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-11 Tinnerbäcken Ekkällan Lkpg
Stjärtand Anas acuta 2017-05-03 Svartåmynningens reservar Nybro Födosökande
Skedand Anas clypeata 2017-05-03 Svartåmynningens reservar Nybro
Brunand Aythya ferina 2017-05-03 Svartåmynningens reservar Nybr
Vigg Aythya fuligula 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Ejder Somateria mollissima 2017-05-19 Inloppet Gryts Varv Ett par Flygande
Knipa Bucephala clangula 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-03 Ekängsdalens Naturreservat Födosökande
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-05-02 Sträp Överflygande
Gråhäger Ardea cinerea 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-05-02 Sträp Födosökande
Ormvråk Buteo buteo 2017-05-07 Sträp Födosökande
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr Ryttlande
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-04-27 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Sothöna Fulica atra 2017-04-16 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Trana Grus grus 2017-05-07 Sträp, Dänskebo
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-24 Tinnerbäcken Ekkälledammen Födosökande
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Brushane Philomachus pugnax 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Rödbena Tringa totanus 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Grönbena Tringa glareola 2017-05-11 Frökärret Tinnerö Eklandskap Födosökande
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Skrattmås Larus ridibundus 2017-04-04 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Fiskmås Larus canus 2017-04-11 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Tamduva Columba livia 2017-04-03 Kaserngatan Linköping
Ringduva Columba palumbus 2017-03-28 Berga Hage Linköping
Gök Cuculus canorus 2017-05-13 Oxhagavägen Hulta Törnevik
Gröngöling Picus viridis 2017-05-20 Ramshäll S.Vägen 11 Lkpg Födosökande
Spillkråka Dryocopus martius 2017-05-07 Sträp
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-11 Berga Hage Linköping
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-07 Hulta Oxhagavägen 5 Födosökande
Sånglärka Alauda arvensis 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservatet Sätuna
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-28 MellanTinnerö Rundloge-Frökärret Sittande på ledning
Gulärla Motacilla flava 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-04 Ekängsdalens Naturreservat Födosökande
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-09 Södra Vägen 11 LKPG Under rönnbärsträdet
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-18 Forsen Smedstadsdammarna 2 st, den ena födosökande
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-04-26 Motionsspåret vid fårhagen Rydskogen
Rödhake Erithacus rubecula 2017-03-29 Berga Hage Linköping
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-03 Berga Hage Lkpg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-05-07 Sträp Dänskebo ett par i stenröse
Koltrast Turdus merula 2017-01-09 Södra Vägen 11 LINKÖPING
Björktrast Turdus pilaris 2017-03-29 Berga Hage Linköping
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-26 Parkeringsplatsen Rydskogen Sång
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr Vid småstugorna
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-03 Berga Hage Lkpg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-03 Berga Hage Lkpg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-03 Berga Hage
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-02 Oxhagavägen 5 Hulta Törnevik Sång
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-19 Rydskogen 5-kmspåret efter 2,5 km LKPG Födosökande på marken
Blåmes Parus caeruleus 2017-03-29 Berga Hage Linköping
Talgoxe Parus major 2017-01-09 Berga Hage Linköping
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-13 Vidingsjö Motionscenter LKPG
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-03-28 Tinnerö Eklandskap
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-12 Domprosthagen Tinnerö
Skata Pica pica 2017-01-12 Tinnerbäcken Ekkällan LKPG
Kaja Corvus monedula 2017-01-12 Tinnerbäcken Berga LKPG
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-12 Berga Hage LKPG
Korp Corvus corax 2017-05-07 Sträp 4 korpar överflygnade Dänskebo
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Gråsparv Passer domesticus 2017-04-16 Södra Vägen 11 LKPG
Pilfink Passer montanus 2017-01-09 Södra Vägen 11 LKPG
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Södra Vägen 11 LKPG
Steglits Carduelis carduelis 2017-05-20 Ramshäll S Vägen 11 Linköping 2 st vid/i fågelbadet
Grönsiska Carduelis spinus 2017-03-25 Södra Vägen 11 Linköping
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-12 Södra Vägen 11 Linköping
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-11 Berga Hage LKPG
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-05-11 Fröberget Tinnerö Eklandskap
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservatet Sätuna