Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Helene Hejdeborn har sett under 2017.

Helene Hejdeborn's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art * Datum Lokal Kommentar
Knölsvan Cygnus olor 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Bläsgås Anser albifrons 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Grågås Anser anser 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Kanadagås Branta canadensis 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandsakap
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Bläsand Anas penelope 2017-05-01 Svartåmynningens reservar Nybro
Snatterand Anas strepera 2017-05-01 Svartåmynningens reservar Nybro
Kricka Anas crecca 2017-04-04 Ekängsdalens Naturreservat Födosökande
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-11 Tinnerbäcken Ekkällan Lkpg
Stjärtand Anas acuta 2017-05-03 Svartåmynningens reservar Nybro Födosökande
Skedand Anas clypeata 2017-05-03 Svartåmynningens reservar Nybro
Brunand Aythya ferina 2017-05-03 Svartåmynningens reservar Nybr
Vigg Aythya fuligula 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Ejder Somateria mollissima 2017-05-19 Inloppet Gryts Varv Ett par Flygande
Knipa Bucephala clangula 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-03 Ekängsdalens Naturreservat Födosökande
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-05-02 Sträp Överflygande
Gråhäger Ardea cinerea 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-05-02 Sträp Födosökande
Ormvråk Buteo buteo 2017-05-07 Sträp Födosökande
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr Ryttlande
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-04-27 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Sothöna Fulica atra 2017-04-16 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Trana Grus grus 2017-05-07 Sträp, Dänskebo
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-24 Tinnerbäcken Ekkälledammen Födosökande
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Brushane Philomachus pugnax 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Rödbena Tringa totanus 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Grönbena Tringa glareola 2017-05-11 Frökärret Tinnerö Eklandskap Födosökande
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Skrattmås Larus ridibundus 2017-04-04 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Fiskmås Larus canus 2017-04-11 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Tamduva Columba livia 2017-04-03 Kaserngatan Linköping
Ringduva Columba palumbus 2017-03-28 Berga Hage Linköping
Gök Cuculus canorus 2017-05-13 Oxhagavägen Hulta Törnevik
Gröngöling Picus viridis 2017-05-20 Ramshäll S.Vägen 11 Lkpg Födosökande
Spillkråka Dryocopus martius 2017-05-07 Sträp
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-11 Berga Hage Linköping
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-07 Hulta Oxhagavägen 5 Födosökande
Sånglärka Alauda arvensis 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservatet Sätuna
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-28 MellanTinnerö Rundloge-Frökärret Sittande på ledning
Gulärla Motacilla flava 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-04 Ekängsdalens Naturreservat Födosökande
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-09 Södra Vägen 11 LKPG Under rönnbärsträdet
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-18 Forsen Smedstadsdammarna 2 st, den ena födosökande
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-04-26 Motionsspåret vid fårhagen Rydskogen
Rödhake Erithacus rubecula 2017-03-29 Berga Hage Linköping
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-03 Berga Hage Lkpg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-05-07 Sträp Dänskebo ett par i stenröse
Koltrast Turdus merula 2017-01-09 Södra Vägen 11 LINKÖPING
Björktrast Turdus pilaris 2017-03-29 Berga Hage Linköping
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-26 Parkeringsplatsen Rydskogen Sång
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr Vid småstugorna
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-03 Berga Hage Lkpg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-03 Berga Hage Lkpg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-03 Berga Hage
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-02 Oxhagavägen 5 Hulta Törnevik Sång
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-19 Rydskogen 5-kmspåret efter 2,5 km LKPG Födosökande på marken
Blåmes Parus caeruleus 2017-03-29 Berga Hage Linköping
Talgoxe Parus major 2017-01-09 Berga Hage Linköping
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-13 Vidingsjö Motionscenter LKPG
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-03-28 Tinnerö Eklandskap
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-12 Domprosthagen Tinnerö
Skata Pica pica 2017-01-12 Tinnerbäcken Ekkällan LKPG
Kaja Corvus monedula 2017-01-12 Tinnerbäcken Berga LKPG
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-12 Berga Hage LKPG
Korp Corvus corax 2017-05-07 Sträp 4 korpar överflygnade Dänskebo
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Gråsparv Passer domesticus 2017-04-16 Södra Vägen 11 LKPG
Pilfink Passer montanus 2017-01-09 Södra Vägen 11 LKPG
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Södra Vägen 11 LKPG
Steglits Carduelis carduelis 2017-05-20 Ramshäll S Vägen 11 Linköping 2 st vid/i fågelbadet
Grönsiska Carduelis spinus 2017-03-25 Södra Vägen 11 Linköping
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-12 Södra Vägen 11 Linköping
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-11 Berga Hage LKPG
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-05-11 Fröberget Tinnerö Eklandskap
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservatet Sätuna