Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Joakim Wallin har sett under 2016.

Joakim Wallin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art * Datum Lokal Kommentar
Knölsvan Cygnus olor 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2016-03-19 Melby, Kimstad
Sångsvan Cygnus cygnus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Sädgås Anser fabalis 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2016-02-16 Kungsbro
Bläsgås Anser albifrons 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Fjällgås Anser erythropus 2016-04-04 Nybro, Svartåmynningen
Grågås Anser anser 2016-01-30 Nybro, Svartåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2016-01-01 Örstorp, Borensberg
Vitkindad gås Branta leucopsis 2016-01-07 Färgaregården, Norrköping
Prutgås Branta bernicla 2016-09-17 Häradsskär
Gravand Tadorna tadorna 2016-03-21 Tycklingen, Vadstena
Bläsand Anas penelope 2016-01-01 Borensberg
Snatterand Anas strepera 2016-01-07 Femöresbron, Norrköping
Kricka Anas crecca 2016-01-21 Västerby
Amerikansk kricka Anas caroliensis 2016-04-09 Rosenkällasjön
Gräsand Anas platyrhynchos 2016-01-01 Borensberg
Stjärtand Anas acuta 2016-03-28 Nybro, Svartåmynningen
Årta Anas querquedula 2016-04-20 Frökärret, Tinnerö
Skedand Anas clypeata 2016-03-30 Herrebro våtmark
Rödhuvad dykand Netta rufina 2016-07-10 Norra dammen, Gärstadverken
Brunand Aythya ferina 2016-01-01 Stångåmynningen, Roxen
Vigg Aythya fuligula 2016-01-01 Sågarhem, Borensberg
Bergand Aythya marila 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Ejder Somateria mollissima 2016-03-22 Bråvikens norra strand
Alfågel Clangula hyemalis 2016-03-26 Ekön, Gryt
Sjöorre Melanitta nigra 2016-04-16 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2016-04-16 Häradskär
Knipa Bucephala clangula 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Salskrake Mergus albellus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Småskrake Mergus serrator 2016-03-26 Ekön, Gryt
Storskrake Mergus merganser 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Järpe Bonasa bonasia 2016-04-13 Önnebo, V. Harg
Orre Tetrao tetrix 2016-01-06 Fågelmossens naturreservat
Tjäder Tetrao urogallus 2016-02-18 Rådsla
Rapphöna Perdix perdix 2016-01-03 Maspelösa
Vaktel Coturnix coturnix 2016-05-23 Rökinge, Vreta kloster
Fasan Phasianus colchicus 2016-01-09 Vågforsen, Normlösa
Smålom Gavia stellata 2016-05-24 Ydre k:n
Storlom Gavia arctica 2016-03-25 Lövängsborg, Tåkern
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2016-01-07 Femöresbron, Norrköping
Skäggdopping Podiceps cristatus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2016-03-25 Älgsjö
Svarthakedopping Podiceps auritus 2016-04-02 Ekängdalgångens våtmarker
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2016-04-11 Södra dammen, Gärstadverken
Storskarv Phalacrocorax carbo 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Rördrom Botaurus stellaris 2016-03-25 Hov, Tåkern
Ägretthäger Egretta alba 2016-03-28 Frökärret, Tinnerö
Gråhäger Ardea cinerea 2016-01-01 Härnaviken
Vit stork Ciconia ciconia 2016-08-14 Hogstad, Mjölby
Skedstork Platalea leucorodia 2016-06-29 Svartåmynningens naturreservat
Bivråk Pernis apivorus 2016-06-27 Ljungsbro
Brun glada Milvus migrans 2016-05-16 Skedevid, Rimforsa
Röd glada Milvus milvus 2016-03-27 Nybro, Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2016-01-01 Kvarn
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2016-03-25 Hov, Tåkern
Blå kärrhök Circus cyaneus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Stäpphök Circus macrourus 2016-04-14 Nybro, Svartåmynningen
Ängshök Circus pygargus 2016-05-23 Dagsberg, Norrköping
Duvhök Accipiter gentilis 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Ormvråk Buteo buteo 2016-01-01 Örstorp, Borensberg
Fjällvråk Buteo lagopus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Kungsörn Aquila chrysaetos 2016-03-26 Söderö
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2016-04-10 Ljungsbro
Tornfalk Falco tinnunculus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Aftonfalk Falco vespertinus 2016-05-16 Kättilstadslätten, Kinda
Stenfalk Falco columbarius 2016-01-05 Ramstadbron, Tåkern
Lärkfalk Falco subbuteo 2016-05-01 Kungsbro
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2016-01-03 Västerlösa
Vattenrall Rallus aquaticus 2016-01-18 Reningsverket, Nykvarn
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2016-05-01 Charlottenborgsmaden, Tåkern
Kornknarr Crex crex 2016-05-17 Sättunaviken
Rörhöna Gallinula chloropus 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Sothöna Fulica atra 2016-01-01 Stångåmynningen, Roxen
Trana Grus grus 2016-03-18 Missmyra våtmark
Strandskata Haematopus ostralegus 2016-03-25 Hästholmens hamn
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2016-04-03 Härnaviken, Svartåmynningen
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2016-03-26 Ekön, Gryt
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2016-05-09 Sättunaviken
Fjällpipare Charadrius morinellus 2016-05-13 Kaga
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2016-03-21 Hov, Tåkern
Kustpipare Pluvialis squatarola 2016-05-21 Sättunaviken
Tofsvipa Vanellus vanellus 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Kustsnäppa Calidris canutus 2016-07-13 Härnaviken
Sandlöpare Calidris alba 2016-07-14 Sättunaviken
Småsnäppa Calidris minuta 2016-06-01 Sättunaviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2016-05-08 Sättunaviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2016-05-21 Sättunaviken
Skärsnäppa Calidris maritima 2016-10-05 Röudden, Svartåmynningens naturreservat
Kärrsnäppa Calidris alpina 2016-05-17 Sättunaviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2016-05-21 Sättunaviken
Prärielöpare Tryngites subruficollis 2016-10-04 Röudden, Svartåmynningens naturreservat
Brushane Philomachus pugnax 2016-04-21 Sättunaviken
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2016-10-05 Nybro, Svartåmynningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2016-01-11 Nykvarn, Linköping
Dubbelbeckasin Gallinago media 2016-05-07 Lövängsborg, Tåkern
Morkulla Scolopax rusticola 2016-04-02 Ormstensmossen
Rödspov Limosa limosa 2016-03-28 Nybro, Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2016-07-11 Härnaviken
Småspov Numenius phaeopus 2016-05-07 Ljungsbro Nattsträck!
Storspov Numenius arquata 2016-03-26 Sättunaviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2016-05-01 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2016-03-28 Sättunaviken
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2016-05-05 Nybro, Svartåmynningen
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2016-04-28 Härnaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2016-03-28 Rosenkällasjön
Grönbena Tringa glareola 2016-05-01 Sättunaviken
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2016-05-01 Sättunaviken
Roskarl Arenaria interpres 2016-05-05 Häradskär
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2016-05-23 Beteby, Svensksundsviken
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2016-04-15 Häradskär
Dvärgmås Larus minutus 2016-05-01 Sättunaviken
Skrattmås Larus ridibundus 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Fiskmås Larus canus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Silltrut Larus fuscus 2016-05-15 Häradskär
Gråtrut Larus argentatus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Kaspisk trut Larus cachinnans 2016-05-24 Gärstadverken
Vittrut Larus hyperboreus 2016-01-09 Nykvarn, Linköping
Havstrut Larus marinus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Skräntärna Sterna caspia 2016-04-17 Häradskär
Fisktärna Sterna hirundo 2016-04-11 Svensksundsviken
Silvertärna Sterna paradisaea 2016-05-05 Häradskär
Småtärna Sterna albifrons 2016-05-18 Sättunaviken
Svarttärna Chlidonias niger 2016-05-07 Svälinge, Tåkern
Sillgrissla Uria aalge 2016-05-15 Häradskär
Tordmule Alca torda 2016-03-26 Ekön, Gryt
Tobisgrissla Cepphus grylle 2016-04-16 Häradskär
Tamduva Columba livia 2016-01-01 Borensberg
Skogsduva Columba oenas 2016-01-03 Marås, Västerlösa
Ringduva Columba palumbus 2016-01-03 Marås, Västerlösa
Turkduva Streptopelia decaocto 2016-01-09 Tannefors, Linköping
Gök Cuculus canorus 2016-05-07 Lövängsborg, Tåkern
Berguv Bubo bubo 2016-01-16 Linköpings kommun
Hökuggla Surnia ulula 2016-12-07 Vrinnevi, Norrköping
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2016-03-21 Fågelmossen, Motala k:n
Kattuggla Strix aluco 2016-02-23 Tinnerö gård
Hornuggla Asio otus 2016-04-11 Ånväga, S Linköping
Jorduggla Asio flammeus 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Pärluggla Aegolius funereus 2016-03-20 Fågelmossen, Motala k:n
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2016-05-21 Ringstad mosse
Tornseglare Apus apus 2016-05-09 Ljungsbro
Kungsfiskare Alcedo atthis 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Göktyta Jynx torquilla 2016-05-04 Leonardsberg
Gröngöling Picus viridis 2016-01-04 Tokorp naturreservat
Spillkråka Dryocopus martius 2016-01-01 Korskrog
Större hackspett Dendrocopos major 2016-01-01 Korskrog
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2016-01-23 Ullatämmaskogen
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2016-03-27 Trolleflod naturreservat
Trädlärka Lullula arborea 2016-03-26 Ekön, Gryt
Sånglärka Alauda arvensis 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Berglärka Eremophila alpestris 2016-01-13 Ramstad, Tåkern
Backsvala Riparia riparia 2016-05-06 Ånväga
Ladusvala Hirundo rustica 2016-04-13 Härnaviken, Svartåmynningen
Hussvala Delichon urbica 2016-05-05 Härna, Svartåmynningen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2016-04-16 Häradskär
Ängspiplärka Anthus pratensis 2016-03-25 Lövängsborg, Tåkern
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2016-09-10 Nybro, Svartåmynningen
Skärpiplärka Anthus petrosus 2016-04-17 Häradskär
Gulärla Motacilla flava 2016-04-17 Härnaviken, Svartåmynningen
Forsärla Motacilla cinerea 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Sädesärla Motacilla alba 2016-03-25 Härnaviken, Svartåmynningen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2016-01-01 Tornby, Linköping
Strömstare Cinclus cinclus 2016-01-04 Tannefors slussar, Linköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Järnsparv Prunella modularis 2016-01-04 Nykvarnsparken, Linköping
Sibirisk järnsparv Prunella montanella 2016-10-16 Häradsskär
Rödhake Erithacus rubecula 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Näktergal Luscinia luscinia 2016-05-06 Pålstorp
Blåhake Luscinia svecica 2016-09-18 Malmölandet, Norrköping
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2016-04-13 Rimforsa
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2016-04-17 Häradskär
Buskskvätta Saxicola rubetra 2016-05-01 Kungsbro
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2016-04-10 Säby, Roxen
Ringtrast Turdus torquatus 2016-04-14 Kaga k:a
Koltrast Turdus merula 2016-01-01 Ljungsbro
Björktrast Turdus pilaris 2016-01-01 Ljungsbro
Taltrast Turdus philomelos 2016-03-28 Ullstämmaskogens naturreservat
Rödvingetrast Turdus iliacus 2016-03-27 Älgmyra, Kvarn
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2016-03-25 Stora Lunds naturreservat
Gräshoppsångare Locustella naevia 2016-05-06 Kallerstadtippen
Flodsångare Locustella fluviatilis 2016-05-22 Sjöbacka
Vassångare Locustella luscinioides 2016-05-01 Renstad kanal, Tåkern
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2016-05-01 Svälinge, Tåkern
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2016-05-28 Bergs slussar
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2016-05-26 Högbydammen, Mjölby
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2016-05-01 Svälinge, Tåkern
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2016-05-01 Svälinge, Tåkern
Härmsångare Hippolais icterina 2016-05-10 Södra dammen, Gärstadverken
Ärtsångare Sylvia curruca 2016-04-17 Häradskär
Törnsångare Sylvia communis 2016-05-04 Leonardsberg
Trädgårdssångare Sylvia borin 2016-05-11 Fossalaviken, Boren
Svarthätta Sylvia atricapilla 2016-04-18 Fröjerum
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 2016-05-31 Tinnerbäcken, Linköping
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2016-09-17 Häradsskär
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2016-04-21 Järngårdsskogen, Ljungsbro
Gransångare Phylloscopus collybita 2016-04-08 Ljungsbro
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2016-04-14 Isberga naturreservat
Kungsfågel Regulus regulus 2016-01-01 Korskrog
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2016-04-06 Rydskogen, Linköping
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2016-05-14 Brunnby ridstall, Ljungsbro
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2016-05-13 Viggeby naturreservat
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2016-05-02 Stjärnorpsravinen
Skäggmes Panurus biarmicus 2016-01-03 Säbyviken, Roxen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2016-01-16 S Linköping
Entita Parus palustris 2016-01-01 Korskrog
Talltita Parus montanus 2016-01-04 Tokorp naturreservat
Tofsmes Parus cristatus 2016-01-04 Tokorp naturreservat
Svartmes Parus ater 2016-01-01 Korskrog
Blåmes Parus caeruleus 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Talgoxe Parus major 2016-01-01 Korskrog
Nötväcka Sitta europaea 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Trädkrypare Certhia familiaris 2016-01-04 Stjärnorpsravinen
Pungmes Remiz pendulinus 2016-05-02 Supraviken, Norrköping
Törnskata Lanius collurio 2016-05-15 Häradskär
Varfågel Lanius excubitor 2016-01-06 Kvarn
Nötskrika Garrulus glandarius 2016-01-01 Korskrog
Skata Pica pica 2016-01-01 Kårby, Ekebyborna
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2016-01-20 Bykgölen, Stjärnorps s:n
Kaja Corvus monedula 2016-01-01 Ljungsbro
Råka Corvus frugilegus 2016-01-09 Gärstadverken
Kråka Corvus corone cornix 2016-01-01 Kårby, Ekebyborna
Korp Corvus corax 2016-01-01 Kvarn
Stare Sturnus vulgaris 2016-01-23 Biogasanläggningen, Linköping
Gråsparv Passer domesticus 2016-01-01 Borensberg
Pilfink Passer montanus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Bofink Fringilla coelebs 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Bergfink Fringilla montifringilla 2016-03-27 Kärnskogsmosse
Grönfink Carduelis chloris 2016-01-01 Borensberg
Steglits Carduelis carduelis 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Grönsiska Carduelis spinus 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Hämpling Carduelis cannabina 2016-03-20 Härnaviken, Svartåmynningen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2016-01-03 Säbyviken, Roxen
Gråsiska Carduelis flammea 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2016-01-21 Bombacksvägen, Hammarskog, Boxholms k:n
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2016-04-06 Ycke urskog
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2016-06-04 Stegeborgs slottsruin
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2016-01-01 Ljungsbro
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2016-01-01 Korskrog
Snösparv Plectrophenax nivalis 2016-03-17 Valstad, Klockrike
Gulsparv Emberiza citrinella 2016-01-01 Stångåmynningen, Roxen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2016-03-18 Missmyra våtmark